08.12.2014
Sayı: 2014/012
Konu: 81 İlde Diyalog ve Muhabbetle Türkiye
Sayın Yetkili
Yerel Hizmetler Proje Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (YAGEV) kent
yaşamında yöresel ve kamusal yararı gözeterek, yerel demokrasi ve kalkınmayı güçlendirme
amaçlı, yeniçağın gereksinimlerine uygun yerel projeler geliştirmek ve bu projeleri hayata
geçirmek için 1995 yılında kurulmuştur.
YAGEV, Türkiye’de kamu yönetimi sistemi içinde yerinden yönetim anlayışının
güçlendirilmesini ve bu bağlamada yerel yönetimlerimizin daha etkin ve verimli, daha
katılımcı ve kaliteli kentsel hizmet üretmelerinin mümkün hale gelmesini kendisine ilke
edinmiştir. Vakfımız, sürdürülebilir gelişme, yerel özerklik ve katılımcı demokrasi anlayışı
içinde yaşanabilirlik düzeyi yüksek ideal kente ulaşılması için kente ve kent hayatına ilişkin
sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini, bu kapsamda hazırlanacak
olan projelerin de uygulamaya konulmasını amaçlanmaktadır.
81 İLDE DİYALOG VE MUHABBETLE TÜRKİYE
Vakfımız, ülkemizin yaşadığı zorlu süreçlerde binlerce yıldır süregelen gelenek ve
göreneklerimizi geleceğe yansıtmak, insanlarımıza kardeşlik mesajını iletmek, , hepimizin bir,
diri ve can olduğunu hatırlatmak amacıyla “81 İlde Diyalog ve Muhabbetle Türkiye”
sloganıyla yola çıkmıştır.
Bugüne kadar yapılanların aksine, tüm insanlarımızın ortak yönlerini öne çıkartacak,
birimiz bir, binimiz bir, sanki doğmuşuz aynı ana babadan düsturuyla yedi bölge yedi renk
kültürümüzün örnekleriyle sizlere misafir olmak istiyoruz.
Şehriniz insanlarından yörenin tarihi ve kültürel geçmişi, günümüze kadar yaşadığı
değişimi dinlemek, yine ilinizin akademisyenlerinden bu kültür varlıklarını korumak ve
duyurmak için neler yapılabileceği konusunda toplantılar düzenlemek, bu toplantıları tüm
medya kuruluşları yayınlayarak yurt içinde ve dışında pozitif bir kamuoyu oluşturmak
amacımızdır. Kurulacak interaktif web portalıyla organizasyonlarımızı internet üzerinden
canlı olarak yayınlayıp, aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışındaki hemşerilerimizin anlık olarak
programa katılıp aradaki uzaklığın birlik ve beraberlik duygusuna engel olmadığı mesajı
pekiştirilirken, iliniz için araştırma yapmış, sosyal veya altyapı projeleri üretmiş ancak o an
orada olmayan insanları da programa dahil ederek organizasyonun nihayetinde iliniz ve
insanlarına fayda getirmesi amaçlanmaktadır.
Organizasyonu seminer havasından kurtarıp kardeşlik mesajımızı tabana yaymak,
ortak kültür hissini pekiştirmek için daha önce belirttiğimiz yedi bölge yedi renk temasıyla
hazırlanmış bir müzik dinletisi hazırlandı. Vakfımız bünyesindeki sanatçıların ve bunun
yanında şehrinizde bulunan, yöresel sanatçıların vereceği konseri TV kanalları ve Net
üzerinden yayınlayarak ‘aslında hepimiz biriz’ olgusunu şehrinizin tanıtımıyla beraber yurtiçi
ve dışındaki insanlarımıza duyurmak, kısaca ülkemizde sevgi meşalesini yakmak için sizleri
davet ediyoruz.
Böyle bir etkinlik için bize destek olacağınızı umuyor, etkinlik için gün ve yer
bildirmenizi arz ediyoruz.
Download

81 İlde Diyaloglarla Türkiye Etkinliği