Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Transgenik Soya Unu Kullanımının Performans ve
Davranış Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Proje Lideri: Gökhan AKDENİZ
Proje Numarası: TAGEM/ HAYSÜD / 13 / A-06/P-02/01
Proje Özeti
Genetik mühendisliğinin çeşitli teknikler kullanarak yaptığı müdahalelerle kalıtımsal
değişikliğe uğrattığı organizmalar günümüzde, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar adıyla
ifade edilmektedir. Bu teknikler; rekombinant DNA ya da "rekombinant DNA teknolojisi"
olarak bilinirler. Rekombinant DNA teknolojisi sayesinde DNA molekülleri tüpte (In vitro),
yani canlı organizmanın ya da hücrenin dışında, yeni bir tür yaratmak üzere bir molekül
içinde bir araya getirilebilmektedir. Bu DNA da bir organizmaya aktarıldığında değiştirilmiş
özellikleri ya da kendine özgü özellikleri olan bir canlının ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
Günümüzde bu yolla yaratılan bitkilere transgenik bitkiler denmektedir
Arı kolonileri elverişsiz hava koşullarında ve nektar yetersizliğinde; petek işleme,
yavru yetiştirme, oğul üretim dönemlerinde; teknik olarak paket arı ve ana arı yetiştirme
mevsiminde, kışa giriş döneminde ve erken ilk baharda, polinasyonda kullanılacak kolonilerin
hazırlanmasında, bal mevsimi öncesinde kolonilerin yavru üretiminin teşvik edilmesinde ve
zirai mücadele ilaçlarından zarar gören kolonilerde dengeyi sağlamak amacıyla ek besleme
(şurup, kek) uygulanması zorunlu olmaktadır.
Bu araştırmada, transgenik yağsız soya unu, yağsız soya unu ve polenli olarak üretilen
keklerin kolonilerin performans ve davranış özellikleri üzerine etkileri değerlendirilecektir.
Bu amaçla 48 adet koloni 4 gruba ayrılacak ve her grupta 12’şer arı kolonisi olacak şekilde
araştırma yürütülecektir.
Araştırmada kolonilerin yaşam gücü, populasyon gelişimi, kuluçka üretim etkinliği,
petek işleme yeteneği, hırçınlık, uçuş etkinliği, bal verimi, kışlama yeteneği, yaşam süresi ve
larva-pupa ağırlığı parametreleri incelenecek olup gıda güvenliği açısından nihai ürün olan
balda ve kullanılan soya unlarında Gdo analizi yapılacaktır.
Transgenik soya ununun da içinde yer aldığı farklı protein kaynakları ile yapılacak ek
beslemenin, bal arılarının performans ve davranış özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi
amaçlanan proje ile konu ile ilgili spekülasyonlar üzerine ve arı-transgenik bitki ilişkisine dair
yapılan çalışmalara farklı bir bakış açısı getirilebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bal arısı (Apis mellifera L), Transgenik yağsız soya unu, Polen
Download

Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Transgenik Soya Unu Kullanımının