Algoritmalar ve Programlama, Ödev 4, Son Gönderme Tarihi: 10.04.2014 Saat: 23.55
Java sınıfınızın adı adSoyadSoru1.java, adSoyadSoru2.java ve adSoyadSoru3.java şeklinde olması
gerekmektedir. Ödevinizi 2 kişilik grup halinde yapabilirsiniz. Ödevi 2 kişi yapacak öğrenciler gruptaki öğrencilerin
isimlerinin bulunduğu üyeler.txt dosyası ile birlikte adSoyadSoru1.java, adSoyadSoru2.java ve
adSoyadSoru3.java adlı dosyayı Ödev4 adlı klasöre atarak ödevlerinin göndermeleri gerekmektedir.
Belirtilen
şekilde
ve/veya
mail
yoluyla
gönderilen
ödevler
kesinlikle
değerlendirilmeyecektir. adSoyad yazılı yere kendi adınızı yazmanız gerekmektedir. 2
kişilik grup halinde ödevini yapanlar grup üyelerinden birisinin adını yazmaları yeterlidir.
S.1 (30 Puan) Kullanıcıdan bir cümle girmesini isteyen ve girilen cümledeki harflerin sayısını
alfabetik sıraya
göre ekrana yazdıran programın java kodunu yazınız. Programınız büyük-küçük harfe duyarlı olmayacaktır. Yani A ve
a harfleri aynı harf olarak alınacaktır. Örnek çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.
Enter a string: She sells sea shells by the seashore
Number of occurrences of the letters in the string:
A : 2
B : 1
E : 7
H : 4
L : 4
O : 1
R : 1
S : 8
T : 1
Y : 1
S.2 (30 Puan) Kullanıcıdan bir cümle girmesini isteyen ve girilen cümledeki harflerin sayısını
en fazla olan
harften en az olan harfe kadar yazdıran programın java kodunu yazınız. Eğer harflerin sayısı aynı ise harfler
alfabetik sıraya göre sıralanacaktır. Programınız büyük-küçük harfe duyarlı olmayacaktır. Yani A ve a harfleri aynı harf
olarak alınacaktır. Örnek çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.
Enter a string: She sells sea shells by the seashore
Number of occurrences of the letters in the string:
S : 8
E : 7
H : 4
L : 4
A : 2
B : 1
O : 1
R : 1
T : 1
Y : 1
S.3 (40 Puan) Kullanıcıdan bir cümle girmesini isteyen ve girilen
cümledeki harflerin sayısını cümledeki
harflerin sırasına göre
yazdıran programın java kodunu yazınız. . Programınız büyük-küçük harfe duyarlı
olmayacaktır. Yani A ve a harfleri aynı harf olarak alınacaktır. Örnek çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.
Enter a string: She sells sea shells by the seashore
Number of occurrences of the letters in the string:
S : 8
H : 4
E : 7
L : 4
A : 2
B : 1
Y : 1
T : 1
O : 1
R : 1
Download

adSoyadSoru1.java, adSoyadSoru2.java ve adSoyadSoru3.java