Duyuru
:
2014/34
16.10.2014
DUYURU
(Sadece Müşterilerimiz içindir)
Açıklama: “Bankalar dışındaki mükelleflerce, aktiflerinde bulunan ve borsada rayici olmayan
yabancı paraların, 30.09.2014 tarihi itibariyle yapılacak değerleme işlemlerinde Aşağıdaki yabancı
para birimleri dikkate alınması gerekir. ’’
İlgili duyuruya aşağıda yer verilmiştir.
KONU:
2014/3.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK
YABANCI PARA DEĞERLERİ
Bankalar dışındaki mükelleflerce, aktiflerinde bulunan ve borsada rayici olmayan yabancı paraların,
30.09.2014 tarihi itibariyle yapılacak değerleme işlemlerinde Aşağıdaki yabancı para birimleri
dikkate alınması gerekir.
Bankalar ise, 30.09.2014 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında, T.C. Merkez Bankasınca
belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alınacaktır.
Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2014 Yılı Üçüncü
Geçici Vergi Dönemi sonunda (30.09.2014) yapılacak yabancı para değerlemeleri aşağıdadır.
DÖVİZ CİNSİ
DÖVİZ ALIŞ
EFEKTİF ALIŞ
ABD D O LARI
2.27 89
2.27 73
AV U S T RALYA D O LARI
1.98 34
1.97 43
D AN İM ARKA K RO N U
0.38 784
0.38 757
EU RO
2.89 14
2.88 94
İN G İLİZ S T ERLİN İ
3.69 33
3.69 07
İS V İÇRE F R AN G I
2.38 95
2.38 59
İS V EÇ KRO N U
0.31 289
0.31 267
KAN AD A D O LARI
2.04 05
2.03 30
KU V EYT D İN ARI
7.86 34
7.74 54
N O RV EÇ KRO N U
0.35 198
0.35 173
S U UD İ ARABİS T AN RİY ALİ
0.60 756
0.60 300
100 J AP O N YEN İ
2.07 57
2.06 80
*Kaynak: 29.09.2014 tarihinde ilan edilen T.C. Merkez Bankasınca uygulanacak 30.09.2014 tarihli
gösterge kurları.
Duyurulur.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Saygılarımızla,
UHY UZMAN Yeminli Mali Müşavirlik
ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Download

Duyuru-2014-34 - uhy uzman yeminli mali müşavirlik ve bağımsız