25. VERGİ HAFTASI
ETKİNLİKLERİ
(24 Şubat- 02 Mart 2014)
Orhangazi Vergi Dairesi Müdürlüğü
Personele yönelik Etkinlikler
06/03/2014 tarihinde vergi daireleri personeli arasında iletişimin artırılması amacıyla
Ertuğrulgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü personeli dairemizi ziyaret etmiş ve İznik gölü kıyısında
bulunan Çınar Restoranda öğle yemeği yenmiştir.
Ertuğrulgazi Vergi Dairesi personeli ve dairemiz personeli ile birlikte İznik Gölü Orhangazi
Sahilinde kısa bir gezi yapıldı.
14/03/2014 tarihinde Cuma günü vergi daireleri personeli arasında iletişimin artırılması
amacıyla Çekirge Vergi Dairesini ve Vergi Dairesi Müdürü Abdülkadir ÖZTÜRK ziyaret gerçekleştirildi.
Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları Mehmet Raci USTA ve Sevgi NURAL Makamlarında ziyaret
edildi.
27/02/2014 tarihinde saat 09,30 Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Serbest Meslek Erbabı, Basit
Usul ve Gayri Menkul Sermaye İradı mükelleflerinden vergisel yükümlülüklerini düzenli yerine
getiren toplam 10 mükellef işyerinde ziyaret edilerek Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından
gönderilen hediyeler takdim edilmiştir.
İlçemizde oto yan sanayine parça üretimi faaliyetinde bulunan KIRPART San.Tic.Ltd.Şti. ne
ziyarette İdari ve Muhasebe Bölümü personeli ile birlikte
İlçemizde konserve ve hazır yemek sanayine üretimi faaliyetinde bulunan Namsal Gıda San.
Tic. Ltd. Şti. ne ziyarette İdari ve Muhasebe Bölümü personeli ile birlikte
İlçemizde Meşrubat ve Gıda sanayine üretimi faaliyetinde bulunan Cargıll San.Tic.Ltd.Şti. ne
ziyarette İdari ve Muhasebe Bölümü personeli ile birlikte
İlçemizde Kimya ve Gıda sanayine üretimi faaliyetinde bulunan Örgün Maden ve Kalsit
San.Tic.Ltd.Şti. ne ziyarette firma ortaklarından Hayati ÖRGÜN ile birlikte
28/02/2014 tarihinde Cuma akşamı Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosunda oynanan ‘Aklı Olan
Durmaz’ isimli gösteriyi izlemek üzere dairemiz personeli katılmışlardır.
27/02/2014 tarihi saat 15,30 Vergi Dairesi personelimiz tarafından Orman İşletme Şefliğinin
gösterdiği Ormanlık alana fidan ekimi yaptığımız fidanların bakımı ve kontrolü yapıldı.
Download

ORHANGAZİ VERGİ - Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı