2014 Güz Yarıyılı Plastik Sanatlar Yüksek Lisans / Sanatta Yeterlik Doktora Programı İçin,
 Sanatta Yeterlik Doktora Programı İngilizce dil muafiyeti için Son iki yıl içerisinde girilen
KPDS, ÜDS veya YDS’den 66 TOEFL ’ dan 79 IELTS’ten 5,5 minimum puan değerindeki belgelerden
birine sahip olmayan öğrenci adaylarımız, bölümün öğrenci adayını kabul etmesinden sonra, dil
belgesini iki dönem içerisinde getirmesi şartıyla 2014 Güz döneminde “özel öğrenci” statüsünde
kabul edileceklerdir.
 Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programı’ na başvuru yapan adaylarımız İngilizce yeterlik
sınavından muaftır.
Resim Sınavı (Plastik Sanatlar Yüksek Lisans / Sanatta Yeterlik Doktora Programı İçin)
01 Eylül 2014 Saat: 09:30 Güzel Sanatlar Fakültesi, Zemin Kat Resim Atölyeleri


70*100 cm 1 Adet Tuval
Tercihe bağlı olarak akrilik veya yağlı boya takımı (Renk sayısı ve tercihi adaya bağlıdır)
(fırça, palet, spatula, terebentin, resim yağı, kavanoz, inceltici, temizleme bezi,) (Akrilik
veya yağlı boya yapmak için gerekli malzemelerdir. Malzeme çeşitliliği adayın tercihine
bağlı olarak artırılabilir.)
Desen Sınavı - (Plastik Sanatlar YL / Sanatta Yeterlik Doktora Programı İçin)
02 Eylül 2014




Saat: 09:30 Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, Desen Anfisi
50x70 cm 2 Adet Resim Kağıdı
2B – HB vb. Resim Kalemi,
Silgi, Kalemtraş
50x70 cm altlık (Duralit) / Kağıt tutturmak için kağıt mandalı
Mülakat Sınavı (Plastik Sanatlar Yüksek Lisans / Sanatta Yeterlik Doktora Programı İçin)
02 Eylül 2014, Saat: 13:00 Güzel Sanatlar Fakültesi, Zemin Kat Z-24 no’lu Atölye
Mülakat Sırasında yanınızda bulundurulması gerekebilecek Gerekli Belgeler





Adayın Sanatta Yeterlilik yapma isteğini açıklayan bir niyet mektubu.
2 adet referans mektubu; “Plastik Sanatlar alanı ile ilgili en az biri Profesör olmak şartıyla”.
Lisans ve / veya Yüksek Lisans diploması ve transkript örneği. (Doktora Programı için)
Lisans diploması ve transkript örneği. (Yüksek Lisans Programı için)
Çalışmalarınızı gösteren portfolyolar
Kesin kayıtlar, 15 - 19 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Dersler 22 Eylül 2014 tarihinde
başlayacaktır.
Kesin Kayıtlar Sırasında Gerekli Belgeler:










Lisans Diploması (Noter onaylı)
(Yüksek Lisans Programı için)
Lisans transkripti fotokopisi
(Yüksek Lisans Programı için)
Yüksek Lisans Diploması (Noter onaylı)
(Doktora Programı için)
Yüksek lisans transkripti fotokopisi
(Doktora Programı için)
Dil muafiyet belgesi (KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL, IELTS) (Doktora Programı için)
Yurtdışında okumuş olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ ten alınacak Diploma Denklik
Belgesi
(Her iki program için)
Askerlik durum belgesi (Tecil ise aslı, terhis ise fotokopisi) (Her iki program için)
Nüfus cüzdan sureti (Noter onaylı)
(Her iki program için)
İkametgah belgesi (Yeni tarihli muhtarlık onaylı)
(Her iki program için)
4 adet vesikalık fotoğraf
(Her iki program için)
Download

2014 Güz Yarıyılı Plastik Sanatlar Yüksek Lisans / Sanatta Yeterlik