PROJE TABANLI 6 YAŞ HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM PROGRAMIMIZ
Erken çocukluk döneminde tüm gelişim alanlarında hızlı bir ilerleme kaydedilmektedir.
Bu görüşten yola çıkarak okulumuzda 6 yaşa özel hazırlık programı için her açıdan uygun
donanım ve gerekli alt yapı oluşturulmuştur. Çalışmalarımız ;
-
Temel eğitime hazırlık,
-
Türkçe-Matematik çalışmaları,
-
Problem çözme becerileri,
-
Uygulamalı çizgi çalışmaları,
-
Okuma-yazma hazırlık çalışmaları,
-
İlkokula hazırlık.
OKUMA-YAZMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ:
-
Dikkat ve algılamaya yönelik çalışmalar,
-
Ses çalışmaları,
-
Değerler eğitimi,
-
Eğik-düz-zigzaglı çizgiler,
-
Noktaları birleştirme,
-
Çizgi birleştirme,
-
Uygulamalı çizgi çalışmaları,
-
Özgün düşünebilmeye yönelik kitap çalışmaları,
-
El ve kas (küçük kas) gelişimine yönelik kitap çalışmaları,
-
Proje çalışmaları.
ANADİLİ, FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARIMIZ:
-
Bilgi dağarcığı geliştirmeye yönelik çalışmalar,
-
Anlamlı deneyimler hakkında başkaları ile konuşma çalışmaları,
-
Tekerleme, parmak oyunu, şiir, bilmece, dinleme-tekrar etme-öğrenme, resim okuma,
-
Dili eğlenceli biçimde kullanma çalışmaları,
-
Hikaye, öykü, masal dinleme, anlatma, yorumlama,
-
Hikaye sonrası etkinlikleri, dramatizasyon-pandomim-öykü hakkında yorumlar-soru
cevap.
Özel Rüyalar Ülkesi Anaokulu – Urla
-
0232 754 50 53 - www.ruyalarulkesianaokulu.com
FEN ve MATEMATİK ETKİNLİKLERİMİZ:
 SAYILAR
o Nesneleri karşılaştırma (hangisi daha çok-daha az yada aynı sayıda gibi),
o Nesneleri birebir eşleme yapma,
o Nesneleri sayma,
o Görsel olarak sayıları tanıma çalışması.
 SINIFLANDIRMA
o Nesnelerin niteliklerini, benzerlik ve farklılıklarını araştırma ve tanımlama,
o Şekilleri ayırt etme ve tanımlama,
o Gruplara ayırt etme ve eşleştirme,
o Nesneleri değişik biçimlerde kullanma ve tanımlama,
 SIRALAMA
o Nitelikleri karşılaştırma (daha uzun-daha kısa gibi),
o Nesneleri bir dizi yada desen oluşturacak şekilde arka arkaya sıralama ve
aralarındaki ilişkiyi tanımlama (büyük-daha büyük-en büyük gibi),
o Deneme yanılma yolu ile, sıralı bir grup nesneyi sıralı başka grup nesneyle
eşleştirme, birbirinin içine yada üstüne koyma (küçük fincan-küçük tabak,
büyük fincan-büyük tabak gibi).
 DENEYLER
 İNCELEME GEZİLERİ
 GRAFİK ÇALIŞMALARI
GRUP ETKİNLİKLERİMİZ:
-
Jimnastik
-
Okuma yazma hazırlık çalışması
-
Kurallı oyun
-
Serbest oyun
-
Anadili etkinlikleri(scamper)
-
Bahçe etkinlikleri
-
Fen ve matematik etkinliği (Gems)
-
El sanatları
-
Tiyatro
-
Drama
-
Dans
-
Planlama çalışma hatırlama zamanı
-
İngilizce
-
Portfolyo sunumu
- Mutfak etkinlikleri -
-
Gezi etkinlikleri
-
Müzik
-
Yetenek geliştirme etkinlikleri
-
Resim
- Seramik
Anne/Babaya sunum
Özel Rüyalar Ülkesi Anaokulu – Urla
-
0232 754 50 53 - www.ruyalarulkesianaokulu.com
Download

Tıklayınız 6 Yaş Grubu - Rüyalar Ülkesi Anaokulu – Urla