ÖZET
Halk edebiyatı, yaratıcısı belli olan veya olmayan, sözlü gelenekte yaşatılan
tüm ürünleri kapsar. Sözlü gelenekte de şiir önemlidir. İlk insanlardan günümüze
duygu ve düşünceleri daha etkili söylemek ve söylenenlerin hatırda kalmasını
kolaylaştırmak için, insanlar ölçülü uyaklı söz söylemeye özen göstermiştir.
Anonim halk edebiyatı ise, söyleyeni belli olmayan ve halkın ortak malı olan
edebiyattır. Mani, ninni, bilmece, türkü vb. gibi halk tarafından yaygın olarak
söylenen bu ürünler, Anadolu insanının dünya görüşünü, yaşama biçimini, toplumsal
ve bireysel sorunlarını, mutluluklarını yansıtır.
Biz bu tezimizde Sivas’ın Suşehri ilçesinde yemek tariflerini, halk
hekimliğini, geçiş dönemlerini, bayramlar- karşılama ve uğurlamaları alan
araştırması yönteminden faydalanarak vermeye çalıştık. Bu konuda yazılmış önemli
eserlerden de faydalandık. Ayrıca, anonim halk edebiyatı ürünlerini derleyerek,
halkın kültürüne verdiği önemi göstermeye çalıştık.
Anahtar kelimeler: Suşehri, yemek çeşitleri, halk hekimliği, geçiş
dönemleri, bayramlar- karşılamalar- uğurlamalar, halk edebiyatı.
iii
Download

Suşehri İlçesi Monografisi