TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
Bilindiği üzere 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinin c, ç, d ve f
fıkraları hükümleri aynı kanunun geçici 60. Maddesi uyarınca 20142015 öğretim
yılından itibaren uygulanmaya başlanmış
bulunmaktadır.
2014-2015 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari
Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payı ve
Öğrenim Ücretlerinin Tespitine İlişkin 2014/6787 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı 27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmış olup, söz konusu kararın 11. Maddesinde yukarıda sözü
edilen kanun hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla 2014-2015 Eğitim- Öğretim yılından başlamak üzere;
1) 2547 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen
süreler içinde kayıt yaptırılması,
2) 2547 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen
süreler içinde,
a. Eğitimin tamamlanamaması nedeniyle 1, 2, 3, 4 üncü ve daha fazla
kayıt yaptırılması,
b. Yan dal ve Çift ana dalın tamamlanamaması nedeniyle 1, 2, 3 üncü
ve daha fazla kayıt yaptırılması,
c. Lisansüstü eğitimin tamamlanamaması nedeniyle tez aşamasında 1,
2, 3, 4 üncü ve daha fazla kayıt yaptırılması
hallerinde ödenecek katkı payı/öğrenim ücretlerine ilave olarak bu
durumdaki öğrencilere ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti yüklenecektir.
Bilgilerinize rica olunur.
Download

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE