2.Hayat Boyu
Tıp Eğitimi Kongresi
18-21 Eylül, 2014
İstanbul
Sponsorluk Dosyası
2.Hayat Boyu Tıp Eğitimi Kongresi
Değerli Firma Temsilcileri,
2013 yılında kurulan Hayat Boyu Tıp Eğitimi Derneği’nin 18 – 21 Eylül, 2014 tarihlerinde
İstanbul’da düzenleyeceği ‘’2.Hayat Boyu Tıp Eğitimi Kongresi’ni duyurmaktan ve sizleri davet
etmekten büyük mutluluk duymaktayız. Tek amacı hızla gelişen Tıp bilimindeki son yenilikleri
başta aile hekimlerimiz olmak üzere, genel dahili branşlar ve diğer ilgili uzmanlıklara alanının
önde gelen isimleri tarafından aktarılması olan kongremizin ilkini 2013 yılı Nisan ayında
Ankara’da, Ankara Aile Hekimleri Derneği’nin katkılarıyla düzenledik.
Sürekli değişmekte ve gelişmekte olan Tıp dünyasındaki yenilikleri yakından takip
etmenin son derece önemli olduğu ilkesiyle kurulan derneğimiz güncel tıp konularının
tartışıldığı 2013 kongresindeki bilimsel programı ve konusunda önde gelen fikir liderleri olan
konuşmacıların sunumları ile elde ettiği başarı ile sağlık sektörü çalışanlarından büyük övgü
almıştır. www.haboted.com - www.hbe2013.org
Derneğimizin kuruluş amaçlarından bir diğeri ise branşlar arasındaki mesleki
dayanışmayı tesisi için birinci ve ikinci basmaklar ile ortaklaşa tıbbi çalışmalar yapmaktır. Bu
yüzden kongrenin bilimsel programında ilgili konulara ait güncel bilgilerin sunulduğu
konferanslar, paneller, katılımın ve tartışmaların en üst seviyeye çıktığı ‘’uzmanına danışalım’’,
’’olgu tartışmaları’’ oturumları yer almaktadır.
2014 yılı Eylül ayında İstanbul’da İstanbul Aile hekimleri Derneği ile birlikte
gerçekleştireceğimiz 2.Hayat Boyu Tıp Eğitimi Kongresinde de sizlerle birlikte olmaktan gurur
duyacağız.
Saygılarımızla
Dr. Erkal Baytok
Kongre Başkanı
Dr. Ömer Ali Ergün
Kongre Sekreteri
Genel Bilgiler
BAŞKAN
Dr. Erkal BAYTOK
YER
İstanbul
SEKRETER
Dr. Ömer Ali ERGUN WEB SİTESİ
Dr.M. Gökhan KAYA www.haboted.com
ORGANİZASYON
Doktorum Turizm
TARİH
18 - 21 Eylül, 2014
ELEKTRONİK POSTA
[email protected]
Düzenleme Kurulu
BAŞKAN
Dr. Erkal BAYTOK
SEKRETER
Dr. Ömer Ali ERGÜN
Dr.M.Gökhan KAYA
(İSTAHED)
ÜYELER
Dr. Murat KELEŞ
(Antalya AHED)
Dr. Yasin EKTİ
Dr. Alpaslan YİĞİT
Dr. Ömer ÖZKAN
Bilimsel Kurul
Prof.Dr. Olgun ARIBAŞ
Gazi Üni. Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi
Prof.Dr. Meral BEKSAÇ
Ankara Üni. Tıp Fakültesi, Hematoloji
Prof.Dr. Serhat BOR
Ege Üni. TıpT Fakültesi, Gastroenteroloji
Prof.Dr. Lütfi ÇÖPLÜ
Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Allerji
Prof.Dr. İhsan ERTENLİ
Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi, Romatoloji
Prof.Dr. Sadi GÜLEÇ
Ankara Üni. Tıp Fakültesi, Kardiyoloji
Prof.Dr. Kerim GÜLER
İstanbul Üni. Tıp Fakültesi, Acil Tıp
Prof.Dr. Ahmet KAYA
Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Prof.Dr.Didem ALİEFENDİOĞLU
Kırıkkale Üni. Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Prof.Dr. Sinan BEKSAÇ
Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof.Dr. Mustafa CEMRİ
Gazi Üni. Tıp Fakültesi, Kardiyoloji
Prof.Dr. Yunus ERDEM
Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi, Nefroloji
Prof.Dr. Sadık ERYILMAZ
Ankara Üni. Tıp Fakültesi, Kardiyovasküler Cerrahi
Prof.Dr. Keriman G.GÜRSU
Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi (Emekli)
Prof.Dr. Gül KARAKAYA
Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Allerji
Prof.Dr. Sedat KİRAZ
Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi, Romatoloji
Bilimsel Kurul
Prof.Dr. Aytekin OĞUZ
Medeniyet Üni.Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Metabolik Sendrom Derneği Başkanı
Prof.Dr. Elif ÖZMERT
Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Prof.Dr. Şükrü PALANDÜZ İstanbul Üni. Tıp Fakültesi, Genetik
Prof.Dr. Sercan ULUSOY
Ege Üni.Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji
Prof.Dr. Ahmet UYGUN
GATA Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji
Prof.Dr. Serhat ÜNAL
Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji
Doç.Dr. Mustafa ALTAY
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Doç.Dr. Ali BİÇİMOĞLU
Başkent Üni. Tıp Fakültesi ,Ortopedi
Doç.Dr. Nuri DANIŞMAN
Doç.Dr. Berna DİLBAZ
Doç.Dr. Muammer
DOĞAN
Doç.Dr. Fulya GÜLERMAN
Doç.Dr. Altuğ KUT
Doç.Dr. Tuncer OKAN
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hast. Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Üni. Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kırıkkale Üni. Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri
AMATEM Başkanı
Bilimsel Konu Başlıkları
 Zehirlenmeler
 Vitamin eksiklikleri, hangi hastalıklarıın sebebidir? Karıştığı için gereksiz kullanılan
farmakoterapi
 Döküntülü hastalıklar ile cilt hastalıkları ayırıcı tanısı, basit tedavisi : Pediyatri ve
Dermatoloji
 Hipertansiyon 2014, dikkat edilmesi gereken ana parametreler
 Yaşam tarzı değişikliği
denildiğinde ne, ne zaman, nasıl? Diyetisyen,fizik
tedavi,spor hekimi
 Tiroid hastalıkları ayırıcı tanısı, tedavide neler yapabiliriz , nereye sevk etmeliyiz ve
D vitamini ilişkisi
 Akut koroner sendrom? Ayırıcı tanısı, birinci basamakta neler yapabilirim?
 Kimleri sevk etmeliyim? EKG ile tanı ve ayırıcı tanısı, sevk etmeden önce neleri
yaparsam
hayat kurtarabilirim?
 Kadın hastalıklarına genel yaklaşım
 Metabolik Sendrom: Prediabet ? Nerede? Nasıl yapmalıyım ?
 Akıllı ilaç kullanımı
 Ağrılı hastaya yaklaşım
Bilimsel Konu Başlıkları












Ateşli hastaya yaklaşım
Gebe takibi ne zaman yapılmalı?
Onkolojik hastaya 1.basamak yaklaşımı nasıl olmalı?
Onkolojide sinyaller alarm bulguları .Takipli kanser hastalarına yaklaşım
Aşılar;
 Aşı takvimi sapmalarında neler yapmalıyız, aşı reaksiyonlarında neler
yapmalıyız, çocuklarda hangi durumlarda aşı engellemeli ya da ertelenmeli,
Gebelerde aşılar, yaşlılarda aşılar
Çocuklarda reflüye yaklaşım
Döküntülü çocukta ayırıcı tanı
Çocukta ne zaman metobolik hastalık düşünelim, nasıl yaklaşalım
Konvülziyonlu çocuğa yaklaşım
Helicobakter pylori
Kafa travması? Basit bir cilt ruptürü mü? Nasıl anlarım? Ne yapabilirim?
İlaç etkileşimleri(sık yaptığımız hatalar)
HABOTED
Hayat Boyu Tıp Eğitimi Derneği
İletişim
Web: www.haboted.com
Mail: [email protected]
Tel.: + 90 312 397 31 32
GSM: + 90 505 327 72 72
Adres: Strazburg Cad. 14/6 Maltepe ANKARA
Download

2.Hayat Boyu Tıp Eğitimi Kongresi 18