FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI
1-Kontenjanlar
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
Anabilim Dalı
Elektrik ve
Bilgisayar
Mühendisliği
Mühendislik ve
Teknoloji
Yönetimi
Program
Tezli
Kontenjan
Tezsiz
Kontenjan
Yatay
Geçiş
Kontenjanı
Yabancı Uyruklu
Öğrenci
Kontenjanı
Y. Lisans
5
-
2
5
Y. Lisans
-
20
-
-
Alınacak Bölümler
ALES
Puanı
Yabancı
Dil Puanı
SAY55
-
-
-
-
-
İlgili 4 Yıllık
Lisans
Programlarından
Mezun Olmak
Adli Bilişim
Mühendisliği
Y. Lisans
-
10
-
-
İş Sağlığı ve
Güvenliği
Y. Lisans
-
50
-
-
-
-
Elektrik ve
Bilgisayar
Mühendisliği
Doktora
5
-
1
5
SAY55
55
BURSLU ÖĞRENCİ KONTENJANI
Tam Burslu
Araştırma Bursu (BİDEB vb.)
Ar-Ge Kurum Bursu
Elektrik ve Bilgisayar
Mühendisliği
Yüksek Lisans Programı
3
1
1
Elektrik ve Bilgisayar
Mühendisliği
Doktora Programı
3
1
1
2-Başvuru İçin Gerekli Belgeler
ONLİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 Kimlik, Adres ve İletişim Bilgileri*
2 Lisans Diploma Fotokopisi (Y. Lisans İçin)*
3 Lisans Transkript Fotokopisi (Y. Lisans İçin)*
4 Askerlik Durum Belgesi
5 ALES Belgesi (Tezli Programlar İçin)
Referans Mektubu (2 Adet)
(Doktora İçin)
Lisans ve Yüksek Lisans Diploma Fotokopisi
8
(Doktora İçin) *
Lisans ve Yüksek Lisans Transkript Fotokopisi
9
(Doktora İçin) *
Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS-TOEFL-YDS)
10
(Dil Şartı Olan Programlar için) *
7
11 1 Adet Resim *
6 Niyet Mektubu (Doktora için) *
Belgeler taranmış halleri ile jpg veya pdf formatında yüklenecektir.
*Başvurular
online olarak yapılacaktır. İstenilen belgeler sisteme yüklenecektir.
3-Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 Öğrenim Ücreti Banka Dekontu
6
2 Lisans Diploma Onaylı Örneği (Y. Lisans İçin)
7
3 Lisans Transkript Onaylı Örneği (Y. Lisans İçin)
8
3 Adet Resim
Lisans ve Yüksek Lisans Diploma
Onaylı Örneği (Doktora İçin)*
Lisans ve Yüksek Lisans Transkript Onaylı Örneği
(Doktora İçin)*
Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS-TOEFL-YDS) Belgesi
(Dil Şartı Olan Programlar için)
4
Askerlik Durum Belgesi
9
5
ALES Belgesi (Tezli Programlar İçin)
10 Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-Başvuruların Değerlendirilmesi
BAŞVURU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
PROGRAM
Tezli Yüksek
Lisans
Tezsiz Yüksek
Lisans
Doktora
ALES
DİL PUANI
LİSANS GNO
Y. LİSANS
GNO
MÜLAKAT/
(YAZILI/SÖZLÜ SINAV)
BAŞARI
PUANI
50%
-
20%
-
30%
≥60
-
-
50%
-
50%
≥60
50%
10%
-
20%
20%
≥60
5-Ücretler
Ana Bilim
Dalı
Program
Toplam
1.Dönem
***
2.dönem 3.Dönem 4.Dönem
***
***
***
Bilimsel
Hazırlık Ders
Ücreti
Özel Öğrenci
Ücreti
Ders Başına
Ders Başına
Elektrik ve
Bilgisayar
Mühendisliği
Doktora
15000 TL**
3750 TL
3750 TL
3750 TL
3750 TL
****
****
Elektrik ve
Bilgisayar
Mühendisliği
Tezli
Yüksek
Lisans
12000 TL*
6000 TL
6000 TL
-
-
****
****
Mühendislik
ve Teknoloji
Yönetimi
Tezsiz
Yüksek
Lisans
14000 TL*
7000 TL
7000 TL
-
-
****
****
Adli Bilişim
Mühendisliği
Tezsiz
Yüksek
Lisans
14000 TL*
7000 TL
7000 TL
-
-
****
****
İş sağlığı ve
Güvenliği
Tezsiz
Yüksek
Lisans
14000 TL*
7000 TL
7000 TL
-
-
****
****
*
**
***
****
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında % 50 indirim yapılmaktadır.
Tezli Yüksek Lisans Programlarında %25 indirim yapılmaktadır.
Tüm ücret üzerinden 12 taksit yapılabilir. (Peşin ödemlerde % 5 indirim uygulanır)
Doktora Programlarında tüm ücret üzerinden 18 taksit yapılabilir.
(Peşin ödemlerde % 5 indirim uygulanır)
Belirtilen dönem ücreti o dönem içerisinde ödenmek kaydıyla, 6 taksite kadar taksitlendirilebilir.
Mütevelli Heyetçe belirlenen kredi ücreti ile dersin kredisi çarpımı sonucu elde edilen ücrettir.
Notlar:
-Yüksek Lisans Programları için ücretler öğrencinin programa kayıt yaptırdığı dönemden itibaren 2 (iki) yıl
geçerli olmak üzere Tezli Yüksek Lisans Programlarında 7 ders, 1 seminer ve 2 tez dönemini, Tezsiz Yüksek
Lisans Programlarında ise 10 ders ve 1 dönem projesini kapsamaktadır.
-Doktora Programı için ücretler öğrencinin programa kayıt yaptırdığı dönemden itibaren 4 (dört) yıl geçerli
olmak üzere 7 ders ve 6 tez dönemini kapsamaktadır.
6-Takvim
Son Başvuru Tarihi
Yüksek Lisans
Programları İçin
Mülakat Sınav
Tarihi ve Yeri *
Doktora
Programı İçin
Sonuçların İlanı **
İngilizce Yeterlik Sınavı***
Kayıtlar
Ders Dönemi
T.C. Vatandaşları
Yabancı Öğrenciler
30 Ocak 2015
14 Ocak 2015
3 Şubat 2015 Salı
09:30 Mühendislik
Fakültesi 6. Kat
Toplantı Salonu
3 Şubat 2015 Salı
14:00 Mühendislik
Fakültesi 6. Kat
Toplantı Salonu
6 Şubat 2015
22 Ocak 2015
28 Ocak 2015
11 – 13 Şubat 2015
16 Şubat 2015 – 29 Mayıs 2015
*
T.C. Vatandaşları için
**
Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasında ilan edilecektir.
***
Yabancı Öğrenciler için
 Eksik evrak ve şartları sağlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 Ön değerlendirme listesi ayrıca ilan edilmeyecektir.
 Adayların mülakat tarihlerinde sınav yerlerinde olmaları rica olunur.
Download

*Başvurular online olarak yapılacaktır. İstenilen belgeler sisteme