Kayıtta istenen belgeler aşağıda sıralanmıştır:
- Diploma veya mezuniyet belgesi,
- Transkript,
- ALES sonuç belgesi, (İlgili bölümler için)
- ÜDS sonuç belgesi, (İlgili bölümler için)
- Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,
- 10 adet fotoğraf,
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Önemli Notlar
*Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adaylardan ALES veya ÜDS puanı yeterli
olmayanlar özel öğrenci olarak kabul edilir.
*Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES koşulu aranmaz.
*Doktora ve Sanatta Yeterlilik Programları için hem lisans hem de yüksek lisans diploması ve transkripti
gerekmektedir.
*ÜDS belgesi Doktora ve Sanatta Yeterlik Programı için gereklidir.
*Türk Musikisi, Tiyatro, Grafik Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarımı, Fotoğraf ve Video Lisansüstü programları için
ALES belgesi gerekmemektedir.
Download

KAYITTA İSTENEN BELGELER için tıklayınız.