AB Horizon 2020 Programı ve Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım
ve Biyoekonomi Alanı Bilgi Günü
18 Nisan 2014, İzmir Ticaret Borsası Yeni Meclis Salonu
10:45 – 11:00
11:00 – 11:30
Açılış Konuşması
AB Horizon 2020 Programı
 Program Bileşenleri
 Başvuru Koşulları
 Çağrı Süreci
 TÜBİTAK UKO Destekleri
 Horizon 2020’de Hakemlik
Çınar ADALI ÖNER, TÜBİTAK
11:30 – 11:45
11:45 – 12:15
Kahve Arası
Horizon 2020 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Biyoekonomi Alanı
ve 2014-2015 Çağrısı
 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Biyoekonomi Alanı
Bileşenleri
 Desteklenen Faaliyetler
 2014-2015 Çağrısı
 Çağrı Kapsamında Desteklenen Konular
Çınar ADALI ÖNER, Ulusal İrtibat Noktası
12:15– 12:45
Sorular ve Kapanış
Download

AB Horizon 2020 Programı ve Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım