30 Mart 2014
BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (BBTMK)
HABERLER – 2014-1
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN
Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Başkanı
Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi (BBTMK) yeniden yapılanma süreci, Kasım 2013’de Yönetim Kurulu
içinde yapılan seçim ve görev dağılımı ile birlikte başlatılmış ve 6 Aralık 2013 tarihli ‘BBTMK - 2013
Faaliyet Raporu’nda özetlenen gündemdeki acil konular konusunda 2014’ün ilk 3 aylık döneminde
gerçekleştirilen çalışmalarla yeniden yapılanma sürecinde belirli bir aşamaya gelinmiştir. Gelinen
aşama ve gerek önümüzdeki döneme ilişkin BBTMK gündemi, gerekse RSAI ve ERSA’dan haberler
aşağıda özetlenmektedir.
BBTMK 2014 ÜYE LİSTESİ’NİN OLUŞTURULMASI VE YENİ ÜYELER
BBTMK 2014 Üye Listesi’nin oluşturulması yönünde, önceki dönemlerde üye olan ve farklı sebeplerle
üyelikleri kesintiye uğramış eski üyeler ile iletişime geçilmiş ve iletişim bilgileri güncellenmiş, yeni üye
önerileri için de 2013 Üye Listesi’ndeki üyelere öneride bulunmaları için davet çıkarılmıştır. Mevcut
üyelerin önerileri yanında, son yıllarda ERSA Kongrelerine katılmış ancak BBTMK üyesi olmayan
kişilerle de iletişime geçilmiş ve üye olmaları için davet gönderilmiştir. Bu süreç üye aidatlarının
toplanması da eklendiğinde oldukça uzun bir zaman almış ve Mart 2014 ortasına kadar sürmüş, bu
tarihte artık Turkish Section olarak 2014 Üye Listesi ve aidatlarını RSAI’ya göndermek gerektiğinden
üye listesine son nokta konulmuştur. BBTMK 2014 Üye Listesi 107 kişi ve iletişim bilgilerini içeren bir
liste olarak RSAI’ya gönderilmiştir. 2013 yılında 36 olan üye sayımız 2014 yılında üçe katlanarak
107’ye ulaşmıştır. Bu önemli büyümenin başarılı bir şekilde sürdürülmesini dilerken, tüm üyelerimize
bu sürece katkıları için teşekkür eder, yeni üyelerimize ‘HOŞGELDİNİZ’ der, ortak ilgi alanlarımız ve
çalışmalarımız yönünde başarılı işlere birlikte imza atmak üzere işbirliğimizi geliştirebilmeyi dileriz.
ERSA KONGRESİ – ST. PETERSBURG
ERSA Direktörü Richard Kelly tarafından St. Petersburg’da düzenlenecek olan ERSA Kongresi’ne
Türkiye’den gönderilmiş olan özetler üzerinden oluşturulmuş bir katılımcı listesi gönderilerek,
listedeki katılımcıların RSAI - Turkish Section üyesi olup olmadıkları sorulmuş, kongre katılım ücretinin
üyelik durumuna göre kontrol edileceği belirtilmiştir. Gönderilen listede toplam 62 kişinin adı
bulunmaktadır. Ortak bildiriler olacağı için ve ortak bildiri sahiplerinin hepsinin kongreye katılması söz
konusu olmayabileceği için bu liste tam olarak katılımcı listesini göstermese bile, 62 kişilik bu toplam
sayı Turkish Section’ın aktif bir seksiyon olmasını göstermesi bakımından önemlidir. Richard Kelly’e
RSAI’ya gönderilen 107 kişilik üye listesi gönderilmiştir, dolayısıyla üyelerimiz kongreye kayıt
yaparken RSAI üyeleri ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu indirimli kayıt ücreti uygulanan ülkeler
kategorisi için belirlenmiş olan kayıt ücretini ödeyebilirler.
14. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ/BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ
BBTMK’nın gündemindeki en önemli konulardan biri en kısa sürede bir ulusal kongrenin
düzenlenmesi konusu olarak saptanmıştır. BBTMK Yönetim Kurulu’nda bu konu değerlendirilmiş, süre
kısıtına rağmen ulusal bir kongrenin 2014 yılı içinde yapılmasının önemli olduğu konusunda görüş
birliğine varılmış ve bu yeniden yapılanma döneminde düzenlenecek olan ilk ulusal kongreye İstanbul
Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliği yapması konusunda karar alınmıştır. Düzenlenecek olan ulusal
kongre, Türkiye’de düzenlenecek olan 14. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi olacaktır.
Kongrenin ana teması ‘Yükselen Ekonomiler ve Bölgesel Politikalar’ olarak saptanmış ve 18-19 Aralık
2014 tarihinde düzenlenmesine karar verilmiştir. Düzenleme Kurulu, 14. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge
Planlama Kongresi Broşürü üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir, kongreye ilişkin duyurunun
yapılması ve kongre broşürünün üyelere gönderilmesine Nisan ayı içinde başlanacaktır.
Bu yeni dönemin ilk ulusal kongresi İTÜ tarafından üstlenilmiş olmakla birlikte, gelecek yıllarda
düzenlenecek ulusal kongreler için düzenleme önerilerinin şimdiden BBTMK Yönetim Kurulu’na
iletilebileceği, böylece zaman kısıtı olmaksızın gelecek kongrelerin planlanabileceği yönünde görüş
birliğine varılmıştır. Yönetim Kurulu tarafından her yıl bir ulusal kongrenin düzenlenmesi uygun
görülmüştür. 2015 ve 2016 yılları için Ulusal Kongre düzenlemek isteyen üyeler önerilerini BBTMK
Yönetim Kurulu’na iletebilirler. Yeniden yapılanma süreci içinde ilk kongreyi düzenleme sürecindeki
deneyimin aktarılması yönünde, ‘Ulusal Kongre Düzenleme Esasları’ konusunda Prof.Dr. Tüzin
BAYCAN ve Doç.Dr. Seda KUNDAK tarafından bir çalışmaya başlanmıştır. Bu esasların Yönetim Kurulu
tarafından değerlendirilmesine paralel olarak 2015, 2016 ve sonraki yıllarda ulusal kongre düzenleme
önerileri değerlendirilebilecektir.
BBTMK WEB SİTESİNİN GÜNCELLENMESİ
BBTMK web sitesinin güncellenmesi ve aktif hale getirilmesi yönünde yapılan değerlendirmeler
sonucunda kullanım kolaylığı ve esnekliği açısından uygun bir alternatif olması nedeniyle İstanbul
Teknik Üniversitesi sistemi üzerinden yeni bir web sitesi adresi alınmıştır. BBTMK yeni web sitesi
adresi aşağıdaki gibidir.
http://www.bbtmk.itu.edu.tr
Web sitesinin BBTMK üyelerinin aktif iletişimini sağlayacak bir paylaşım platformuna dönüştürülmesi
için çalışmalar sürdürülmektedir. Üyelerimiz gerek RSAI gerekse ERSA ile ilgili haberlerden ve ‘Turkish
Section’ olarak BBTMK çalışmalarından ve bölge bilimi alanındaki gelişmelerden web sitemiz aracılığı
ile haberdar olabilir, duyurmak istedikleri haberleri yine web sitemizden duyurabilirler.
Web sitesinin yönetimini Yönetim Kurulu’ndan Öğr.Gör.Dr. Mete Başar BAYPINAR ve Üyemiz Doç.Dr.
Kerem KORAMAZ üstlenmişlerdir. Kendilerine gönüllü katkıları ve destekleri için teşekkür ederiz.
BBTMK web sitesi aracılığı ile duyurulmak istenilen konular için üyelerimiz [email protected] adresi
üzerinden iletişime geçebilirler.
RSAI - TURKISH SECTION LOGOSU
Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Seda KUNDAK tarafından RSAI - Turkish Section Logosu konusunda bir
çalışma yapılmış, RSAI, ERSA, PRSCO, NARSC ve diğer seksiyonların logoları incelenmiş ve yeni
alternatifler üretilmeye çalışılmıştır. Doç.Dr. Seda KUNDAK ürettiği birkaç alternatif üzerinden
BBTMK üyelerinin görüşlerini alacaktır. Üyeler tarafından en fazla beğeni toplayan logo kabul edilerek
bundan sonraki yazışmalarda ve kongre broşürlerinde kullanılacaktır.
ERSA JOURNAL ‘REGION’
ERSA tarafından açık erişimli ve elektronik yeni bir bilimsel derginin çıkarılması yönünde bir girişim
başlatılmıştır. REGION adıyla çıkacak olan bu yeni bilimsel derginin hedef kitlesi bölge bilimi alanında
çalışan genç araştırmacılar, özellikle doktora öğrencileridir. Hedef kitleyi genç araştırmacılar olarak
tanımlamakla birlikte, dergi bir yaş sınırlaması getirmemekte, doktora öğrencilerine yardımcı
olabilecek ve deneyimli araştırmacılar tarafından yazılacak literatür değerlendirmesine dayalı
makaleler ile de dergiye katkıda bulunulması beklenmektedir. Yayın Kurulu’nda (Editorial Board)
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN’ın da yer aldığı bu yeni bilimsel derginin çıkmasına yönelik çalışmalar son
aşamasına gelmiştir, ERSA Journal REGION’ın ilk makale çağrısı çok yakında belki Nisan ayı içinde
yapılacaktır. BBTMK üyesi olan ve Doktora çalışmalarını sürdüren genç araştırmacılar çalışmalarını
yayınlanmak üzere REGION’a gönderebilirler. Bu kapsamda, istekli olan üyelerimiz Prof.Dr. Tüzin
BAYCAN ile de iletişime geçerek ayrıntılı bilgi ve destek alabilirler.
Önümüzdeki dönemde web sayfası aracılığı ile üyelerimiz arasındaki iletişim kuşkusuz artacak ve
iletişim sistemimiz daha etkin bir hale gelecektir. Bununla birlikte, gelişmeler ve haberlerin yer alacağı
‘BBTMK Haberler’ adlı bültenler ile de üyelerimizin düzenli olarak bilgilendirilmesi ve sürece aktif
katılımları sağlanacaktır.
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN
Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Başkanı
Download

BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (BBTMK) HABERLER – 2014-1