Uygulama 13: c doğal sayı ve 4a5b rakamları farklı dört basamaklı bir
sayı olmak üzere,
=
45
12
olduğuna göre a’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 13
B) 16
C) 20
D) 24
E) 30
Kaynak: FEM Yayınları
Çözüm: c sayısı doğal sayı olduğuna göre 4a5b sayısı on ikiye tam bölünmesi gerekmektedir. Bu
sayının on ikiye tam bölünmesi demek dörde ve üçe tam bölünmesi olacaktır.
ö öü: 5 = 4 ∗ ⇒ = 2  = 6 .
 = 2 ⇒ 4 + + 5 + 2 = 3 ∗  ⇒ 11 + = 3 ∗ ⇒ = 1, 7 ğ .
Dört değerini rakamları farklı olması gerekliliğinden dolayı alamaz.
 = 6 ⇒ 4 + + 5 + 6 = 3 ∗  ⇒ 15 + = 3 ∗ ⇒ = 0, 3, 9 ğ .
Altı değerini rakamları farklı olması gerekliliğinden dolayı alamaz.
 = 1 + 7 + 0 + 3 + 9 = 20
AlGe Yapı
1
Download

Uygulama 13: c doğal sayı ve 4a5b rakamları farklı dört basamaklı