NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programına aşağıda belirtilen Bilim Dallarında 2013–2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar
yarıyılında öğrenci alınacaktır.
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı İlanı
Başvuru
Koşulları
1-Başvurular 21 Şubat –07 Mart 2014 tarihleri arasında
http://www.konya.edu.tr/enstituler/egitimbilimlerienstitusu internet adresinden yapılacaktır.
1-Başvurular ilan edilen kontenjan sayısını geçmesi halinde Lisans mezuniyet not ortalamasına göre
sıralama yapılarak kontenjan dâhilinde öğrenci alınacaktır.
Değerlendirme
2-Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi ve kesin kayıtta yapılması gerekenler 08 Mart 2014
Sonuçların
günü saat:16.30’da WEB sayfamız olan
İlanı
http://www.konya.edu.tr/enstituler/egitimbilimlerienstitusu adresinde ilan edilecektir.
1-Başvuru koşullarını sağlamayanların başvuruları, kesin kayıt hakkı kazanılmış olsa bile işleme
konulmayacaktır.
2-Lisans mezunu olmayan adaylar başvuruda bulunamaz.
3-Muafiyet ve benzeri durumlarda harç indirimi yapılmayacaktır.
Uyarılar
4-Öğretim elemanları ve yabancı uyruklular müracaatta bulunamaz.
5-Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı 20 öğrencinin altında kaması halinde program
açılmayacaktır ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin harçları iade edilecektir.
6-Yalnızca bir programa başvuru yapılabilir. Birden fazla bölüme başvuran öğrencilerin başvuruları
iptal edilecektir.
7-Doğabilecek teknik sorunları göz önünde bulundurarak başvurunuzu son güne bırakmayınız.
1-Kesin Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 13–15 Mart 2014 tarihleri arasında
yapılacaktır.
2-Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek
adaylar, bir başka kişiye noterden vekâlet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.
Kesin Kayıt
Bilgileri
3-Toplam II. öğretim harç ücreti 4500,-TL. dir. Ödeme takvimi kesin kayıt hakkı kazanan adaylara
duyurulacaktır.
—Kayıt için gerekli belgeler kesin kayıt aşamasında teslim alınacaktır.
Kesin kayıtta istenecek belgeler:
1-Harç ücreti Dekontu
2–2 Adet Fotoğraf
3- Erkek Öğrenciler İçin Askerlik Durum Belgesi
4-İnternet Başvuru Belgesi
5-Diploma Aslı ve Fotokopisi (Resmi Kurumdan Onaylı)
6- Transkript Aslı ve Fotokopisi
7- Kimlik Aslı ve Fotokopisi
8-İmzalı Özgeçmiş
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
2013–2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı Kontenjanları
Anabilim
Dalı
1-İlköğretim
2-Eğitim
Bilimleri
Bilim Dalı
ALES
Puan Kontenjan Özel Şartlar
Türü
Sınıf Öğretmenliği
-
50
Okul Öncesi Eğitimi
-
50
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
-
50
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
-
50
Eğitim Programları ve
Öğretimi
-
40
Özel Öğretim Kurumlarında
Liderlik ve Yönetim
-
50
-
50
3-Yabancı
İngiliz Dili Eğitimi
diller Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği Lisans Mezunu, yâda Sınıf
öğretmeni olarak görev yapıyor olmak.
Öğretmen Yetiştiren Bir Lisans Programından
mezun olmak yada pedagojik formasyon eğitimi
almış olmak.
Öğretmen Yetiştiren Bir Lisans Programından
mezun olmak yada pedagojik formasyon eğitimi
almış olmak.
NOT: Başvuran adayların sayısına göre Anabilim Dalı görüşü alınarak Kontenjan %20
artırılabilecektir.
.
ENSTİTÜ ADRES VE TELEFONLARI
Konya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi A1 Blok 42090, Meram Yeni Yol / Meram / KONYA
Tel: 0332 324 76 60 Fax : 0332 324 55 10
Download

İlan detayları için Tıklayınız. - Necmettin Erbakan Üniversitesi