TOTBİD – TOTEK
SORU HAZIRLAMA, ÖLÇME – DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI
Zaman: 25 Ekim 2014 Cumartesi 08:45 - 12:30
Mekan: TOTBİD Genel Merkezi Toplantı Salonu





08.45 – 09.00
o Çalıştayın Amacı ve Hedefleri (Prof. Dr. İrfan Esenkaya)
09.00 - 10.00
o Ölçme ve Değerlendirme (Doç. Dr. Melih Elçin, Uzm. Dr. Arif Onan)
 Amaçlar
 Temel Kavramlar ve Tanımlamalar
 Sınav Tipleri
 Soru tipleri
o Sözel
o Yazılı
 Sonuçların değerlendirilmesi
10.00 - 10.30 Kahve Arası
10.30 - 11.15
o UEGS Deneyimi (Prof. Dr. Gürsel Leblebicioğlu)
o Board Deneyimi (Prof. Dr. İlhami Kuru)
11.15 - 12.30
o Soru Hazırlama Çalıştayı (Doç. Dr. Melih Elçin, Uzm. Dr. Arif Onan)
 İyi Örnekler
 Kötü örnekler
 Soru hazırlama
Download

Program için tıklayınız.