TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 418 28 46-47 Faks: 0312418 28 43
E-Posta : [email protected] Web : http://www.gidamo.org.tr
BÜLTEN NO: 23 / ARALIK 2013-OCAK-ŞUBAT 2014
GENEL MERKEZ
R. Petek ATAMAN
Başkan
[email protected]
İSTANBUL ŞUBE
Sedat KURU
Şube Başkanı
[email protected]
İZMİR ŞUBE
Reha KESKİNOĞLU
Şube Başkanı
[email protected]
KONYA ŞUBE
M. Hulusi ADA
Şube Başkanı
[email protected]
MERSİN ŞUBE
Yusuf DEĞİRMENCİ
Şube Başkanı
[email protected]
BURSA ŞUBE
Serkan DURMUŞ
Şube Başkanı
[email protected]
ADANA ŞUBE
Şehmus ALPARSLAN
Şube Başkanı
[email protected]
ODAMIZIN GENEL KURUL SÜRECİ DEVAM EDİYOR…
TMMOB ve Odamız mevzuatı gereği iki yılda bir Ocak
ayı içerisinde Şube Genel Kurulları, Mart ayı
içerisinde Genel Merkez Genel Kurulu ve Mayıs ayı
içerisinde
ise
TMMOB
Genel
Kurulu
gerçekleşmektedir.
Odamızın Olağan Genel Kurul sürecinde, Şube Olağan
Genel Kurulları ve delege seçimlerimiz tamamlandı.
Şube Genel Kurul seçim sonuçlarına aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Antalya Şube 2.Olağan Genel Kurulu seçim sonuçları

Adana Şube 4. Olağan Genel Kurulu seçim sonuçları

Bursa Şube 4. Olağan Genel Kurulu seçim sonuçları

İstanbul Şube 4. Olağan Genel Kurulu seçim sonuçları

İzmir Şube 5. Olağan Genel Kurulu seçim sonuçları

Konya Şube 5. Olağan Genel Kurulu seçim sonuçları

Mersin Şube 5.Olağan Genel Kurulu seçim sonuçları
Odamız 10. Olağan Genel Kurul tarihi çoğunluklu 8-9 Mart 2014, çoğunluksuz
15-16 Mart 2014 olarak saptanmıştır.
GIDA
İŞLETMELERİNİN
KAYIT
VE
ONAY
İŞLEMLERİNE
DAİR
YÖNETMELİKTE ODALARIMIZ BELGELENDİRMESİNİ KALDIRAN DEĞİŞİKLİK
KABUL EDİLEMEZ...
Gıda işletmelerinde 5996 Sayılı Kanun kapsamında İstihdamı
Zorunlu Personel olarak görev yapan kişilere kayıt ve onay
işlemlerinde Odalarınca verilen belgenin aranmasını kaldıran
“Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”
Odalarca belirlenen taban ücret uygulamasını kaldırmak
amacıyla yapılmıştır. Odalarca düzenlenen belgelerin
aranmasının kaldırılması, kayıt dışılık, diploma ticareti ve sahte diploma riskini
beraberinde getirecektir.
ANTALYA ŞUBE
Bülent ŞIK
Şube Başkanı
[email protected]
Aydın İl Temsilciliği
Nilgün OLAN
[email protected]
Balıkesir İl Temsilciliği
Emel KOÇAK ŞATIR
[email protected]
Odamız, taban ücret belirleme ve mesleki denetim yetkisini Gıda İşletmelerinin Kayıt
ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliği‘nden değil Anayasanın 135 maddesinde
tanımlanan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarının, 6235
sayılı Türk Mühendis ve Mimar odaları Birliği Kanunun 2/b maddesinden almaktadır.
Odamızın taban ücret belirleme ve mesleki denetim yetkisi yargı denetiminden
geçerek kesinleşmiştir. Bakanlıkça yapılan düzenlemeler Odamızın taban ücret
denetimi yetkisini ortadan kaldırmamaktadır.
Değişikliğin hemen ardından sözleşme iptalleri, taban ücret uygulamasına son
verilmesi ve ücretlerin aşağıya çekilmesine yönelik uygulamalar başlamış, Kimi ticaret
odaları ve sektör dernekleri web sayfalarından taban ücretin kaldırıldığına dair doğru
olmayan bilgilere yer vererek üyelerine müjdeler vermişlerdir.
Bu konuda üyelerimiz ve ilgili tüm kuruluşlarla gereken yazışmalar, sürekli iletişim ve
hukuki süreç devam etmektedir. Odamız taban ücret uygulamasını devam ettirmekte
kararlıdır.
Bu konudaki basın açıklamalarımıza aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz;
Bolu İl Temsilciliği
Mehmet TOKMAK
[email protected]
Denizli İl Temsilciliği
Esin AYSAN
[email protected]
Erzurum İl Temsilciliği
M. Murat KARAOĞLU
[email protected]
Eskişehir İl Temsilciliği
İlkay ÖZEL
[email protected]
Gaziantep İl Temsilciliği
Ergün UĞURLUER
[email protected]
Karaman İl Temsilciliği
Erkan SUNAOĞLU
[email protected]

“Meslek Odaları Mesleki Denetimin Garantisidir İnsanlarımızın
Zehirlenmesinden Ölmesini İstemiyoruz” ulaşmak için tıklayınız.
Gıda

“Halkın Gıda Güvenliğini Savunmaya Devam Edeceğiz!!! Yaşananlar 8 Ocak’ta
Söylediklerimizi Teyit Etmektedir Tekrar Ediyoruz: Meslek Odaları Mesleki
Denetimin Garantisidir” ulaşmak için tıklayınız.

Odalarca düzenlenmekte olan İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgelerinin
kaldırılmasının taban ücret uygulamasına engel olmayacağı yönünde açıklama
için tıklayınız
İlgili Yönetmelik ile ilgili olarak Odamız, Ziraat Mühendisleri ve Kimya Mühendisleri
Odası yönetmeliğin iptali ve bu süreçte yürütmeyi durdurma istemi ile dava açmıştır.
"GIDA MÜHENDİSLİĞİ SAÇMALIKTIR" YORUMUNU KINIYORUZ!
13 Şubat 2014 tarihinde https://tr-tr.facebook.com/Canan.Efendigil.Karatay
adresi üzerinden sosyal medyada Canan Efendigil Karatay adıyla
"Gıda Mühendisliği diye bir saçmalık çıktı! Gıda doğal olmalı neyin
mühendisliği bu? Gıda Mühendisliği olmaz!" yorumu paylaşılmıştır.
Son derece talihsiz ve bilimden uzak olan bu değerlendirmeye
Üniversitelerin Gıda Mühendisliği bölümleriyle birlikte tepki
verdik.
Hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla Prof. Dr. Canan Karatay‘ı bu konuda bir
açıklama yapmaya ve kendi adıyla paylaşılan ifadeleri düzeltmeye davet ediyoruz.
Yaptığımız açıklamaya ulaşmak için tıklayınız
Kayseri İl Temsilciliği
Ergül TÜRKASLAN
[email protected]
Kocaeli İl Temsilciliği
Mehmet Akif ŞEN
[email protected]
Malatya İl Temsilciliği
Cem FİDAN
[email protected]
Manisa İl Temsilciliği
Kıvanç KURTASLANOĞLU
[email protected]
Rize İl Temsilciliği
Harun ERKAN
[email protected]
Samsun İl Temsilciliği
Mustafa MORTAŞ
[email protected]
Tekirdağ İl Temsilciliği
Şakir ADA
[email protected]
Tokat İl Temsilciliği
Kader ERDOĞAN
[email protected]
Van İl Temsilciliği
Emrullah ATIŞ
[email protected]
Zonguldak İl Temsilciliği
Tuğrul DERELİ
[email protected]
17-19 NİSAN’DA “4. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU”NDA ADANA’DA
BULUŞACAĞIZ
Çukurova Üniversitesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve
Odamızca ortaklaşa düzenlenen ve sekretaryasını Çukurova Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümü’nün Yürüttüğü 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu’na
üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinden 500’den fazla poster ve sözlü bildiri
başvurusu olmuştur.
Geleneksel gıdalardaki kültürel izler, bu ürünlere sahip
çıkmak üzere yapılması gereken coğrafi işaretleme
konusundaki zorluklar, bu ürünlerin gıda güvenliği
kriterlerinin belirlenmesi, özelliklerini azami ölçüde
koruyarak sanayi tipi üretimine geçilmesi gibi konuların
tartışılacağı, sürdürülebilir sistemler oluşturulması
için yol haritası oluşturulmaya çalışılacağı 4.
Geleneksel Gıdalar Sempozyumu’nda buluşmayı
diliyoruz…
Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız
ÖĞRENCİLERİMİZ,11.GELENEKSEL
BULUŞUYOR!
MAYIS
ŞENLİĞİMİZDE
DENİZLİ’DE
Öğrenci Temsilciliklerimiz arasındaki bağları güçlendiren, ileride birlikte iş üretecek
mühendis adaylarını bir araya getirerek tanışmalarını sağlayan, yoğun ders ve sınav
programları arasında öğrencilerin az da olsa nefes almasını sağlayan, örgütlülüğümüzü
daha güçlü günlere taşıyan Geleneksel Mayıs Şenliğimizin 11.sini, 3 Mayıs 2014
tarihinde, Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Temsilciliğimizin ev sahipliğinde Denizli’de
gerçekleştireceğiz.
2014 YILI İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL TABAN ÜCRETİNİ BELİRLEDİK
01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2014 yılında İstihdamı Zorunlu
Personel unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için aylık taban ücreti
net 2.900,00 TL (İki Bin Dokuz Yüz Türk Lirası) olarak tespit edilmiştir.
ODALARIN TABAN ÜCRET BELİRLEMESİYLE
AÇILAN DAVA LEHİMİZE SONUÇLANDI
İLGİLİ
ODAMIZA
KARŞI
Sorumlu Yöneticilik taban ücreti ile ilgili olarak 2009 yılında Odamıza karşı “Kanunu
yanlış yorumladığı, taban ücret uygulamasının yerinde olmadığı” gerekçesiyle açılan
dava, Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından sonuçlandırılarak, ret edilmesine karar
verilmişti.
Davacı firmanın temyizen incelenerek kararın bozulması istemi Danıştay 8. Daire
tarafından reddedilmiş, karar onanmıştır. Baskılarla, Odaların taban ücret
uygulamalarından kaçmak için yapılan değişikliğin peşinden bu sonuca ulaşılması
son derece anlamlı olmuştur. Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız
“HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ” KAPSAMINDA GIDA İŞYERLERİNDE
PERSONEL HİJYENİ EĞİTİMİNİ GIDA MÜHENDİSLERİNİN VEREMEYECEĞİ
YÖNÜNDEKİ AYIBI 8 AYDIR DÜZELTİLMEDİ
5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hijyen Eğitimi
Yönetmeliği” kapsamında hazırlanan modüler programlarda “eğitimciler” başlığı
altında gıda güvenliği ile doğrudan ilgili meslek mensuplarının bulunmaması acilen
düzeltilmesi gereken bir ayıptır.
Milli Eğitim Bakanlığı Hijyen Eğitimi Modüllerine göre “Süt işleme elemanı, et ve
et ürünleri işletmecileri, otel/motel ve lokanta yöneticileri, pastacı” gibi
gruplarda çalışanlara hijyen eğimini sadece tıp doktorları, hemşireler, tıbbi
biyologlar, biyologlar gibi meslek mensuplarının vermesi gerekmektedir.
Yetkiler anlamında önemli sorunlar içeren ve kabul edilemez olan
bu düzenleme ile ilgili olarak aylardır sürdürülen görüşme ve
yazışmaların sonuna gelinmiştir. Konu ile ilgili olarak yasal süreç
başlatılacaktır.
Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na
son olarak iletilen yazılara ulaşmak için tıklayınız
TRT DİYANET TV‘NİN PROGRAMINA GIDALARIN ETİKET
KONUŞMAK ÜZERE ODAMIZDAN "BAY MÜHENDİS" TALEBİ…
KODLARINI
TRT-Diyanet Kanalı‘ndan Odamıza "Gıdaların üzerindeki etiket kodları"nı konuşmak
üzere “yeni güne merhaba" programına katılacak bir “bay mühendis” talebinin
gerekçesini soran yazımıza gelen cevaba tepkiler büyüyor. TRT yetkili ağızlarından ve
sonrasında soru önergelerine cevaben “Yapımı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
gerçekleştirilen “Yeni Güne Merhaba” isimli programda, izleyicinin beklentileri
dikkate alınarak sağlık, mühendislik, günlük yaşam gibi konularda ağırlıklı olarak erkek
konuklara, psikoloji, çocuk, sanat, yemek, el becerileri, evlilik gibi alanlarda ise
ağırlıklı olarak kadın konuklara yer verilmektedir” açıklaması kabul edilemez.
Açıklamanın kendisi ayrımcılığı vurgulamaktadır.
TRT Genel Müdürlüğü‘ne giden yazımıza ulaşmak için tıklayınız
TRT Genel Müdürlüğü‘nden gelen yazıya ulaşmak için tıklayınız
Konu TMMOB tarafından Basın Konseyi Yüksek Kurulu ve Ankara Valiliği İl İnsan
Hakları Kuruluna aktarılmıştır. Söz konusu yazılara ulaşmak için tıklayınız
SAHTE BELGE DÜZENLEMEK SURETİYLE MESLEK ALANIMIZDA ÇALIŞMAYA
TEŞEBBÜS EDEN KİŞİLERLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR
Kendisini Atatürk Üniversitesi mezunu Gıda Mühendisi olarak tanıtıp, Odamız adına
sahte üyelik belgesi ve Sorumlu Yöneticilik Belgesi düzenleyerek çalışma girişiminde
bulunan bir kişi ve sahte geçici mezuniyet belgesi düzenleyerek Odamıza kayıt
yaptıran ve İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi alarak bir gıda işletmesinde
çalışmaya başlayan bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ
VERMEYE BAŞLADIK
16 Aralık 2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği”
hükümlerine göre LPG Otogaz istasyonlarında üniversitelerin mühendislik
fakültelerinden mezun olan kişiler; dolayısıyla meslektaşlarımız da yönetmelikte
belirtilen gerekli koşulları sağladıkları takdirde LPG Otogaz İstasyonlarında Sorumlu
Müdür olarak görev yapabilmektedirler. Gerekli eğitimleri TMMOB tarafından
belirlenen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası veya TMMOB Petrol Mühendisleri Odası’ndan
alan meslektaşlarımıza Odamızca Sorumlu Müdür Belgesi düzenlenmektedir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
SİVAS, KAYSERİ VE MALATYA`DA İDİK
Yönetim Kurulu Başkanımız Petek ATAMAN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Şennur
ÖZKAYA, 13-15 Aralık 2013 tarihleri arasında Sivas, Kayseri ve Malatya‘da
üyelerimizle bir araya gelerek gündemdeki konular, gıda güvenliği ve meslek sorunları
ve Odamız örgütlülük konularında fikir alışverişinde bulundular.
Ayrıca 13 Aralık 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Petek ATAMAN ve
Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Şennur ÖZKAYA Sivas‘ta Cumhuriyet Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle de bir araya gelerek Odamız ve mesleğimiz
hakkında bilgilendirmelerde bulundular, öğrencilerin sorularını yanıtladılar.
YENİ YILI ÜYELERİMİZ, PAYDAŞLARIMIZ VE HOCALARIMIZLA BİRLİKTE
KARŞILADIK
26 Aralık 2013 tarihinde Odamız Eğitim Merkezi‘nde,
üyelerimiz ve öğrencilerimizle birlikte kamu kurumları
ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin, Ankara‘da
bulunan üniversitelerimizin bölüm başkanlarının ve
akademisyenlerin bir araya geldiği bir toplantı ile yeni
yılı odamızda karşıladık.
Yeni yıl kutlamamızda bizimle birlikte olan herkese teşekkür eder, yeni yılınızı en
içten dileklerimizle kutlar, sağlık ve başarılar dileriz.
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİMİZLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYORUZ
5 Aralık 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Petek ATAMAN, Uludağ
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle, 9 Aralık 2013 tarihinde Ankara
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek
gerçekleştirdikleri söyleşilerde Odamız, mesleğimiz ve gıda sektörü ile ilgili
bilgilendirmelerde bulundular, soruları yanıtladılar ve genel konular hakkında
bilgilendirmelerde bulundular.
ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE "ÇİNGENELER ZAMANI", " BİZİM BÜYÜK
ÇARESİZLİĞİMİZ” ve “BARSELONA, BARSELONA” FİLMLERİNİ İZLEDİK
Sosyal İşler ve Örgütlülük Komisyonumuzun, üyelerimiz arasındaki iletişimi arttırmak,
birlikteliği pekiştirmek amacıyla Ankara’da Genel Merkez Eğitim Salonu’nda film
akşamları düzenlediğini duyurmuştuk. Mesleğimizi ve meslektaşlarımızın haklarını
korumaya yönelik mücadelemizde, birlikteliğimizi güçlendirmede, aramızdaki sosyal
bağları pekiştirmede; birlikte üretme dayanışma kültürünü oluşturmada vazgeçilmez
olan sosyal paylaşım ortamlarını çeşitlendirerek sürdürmekte kararlıyız.
Aralık ayında "Çingeneler Zamanı" ve Ocak ayında "Bizim Büyük Çaresizliğimiz",
Şubat ayında ise “Barselona, Barselona” filmini izledik. 11 Mart Salı akşamı 19:30’da
üyelerimizle birlikte “Pandora’nın Kutusu” filmini izleyeceğiz.
TEZ KOOP İŞ SENDİKASI
SÖZLEŞMESİNİ İMZALADIK
İLE
2014-2015
DÖNEMİ
TOPLU
İŞ
Odamız ile TEZ-KOOP-İŞ Sendikası yetkilileri arasında sürdürülen toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanması üzerine 01.01.2014 - 31.12.2015
yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi 6 Şubat 2014 tarihinde imzalanmıştır.
AKTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI ODAMIZI ZİYARET ETTİ
Aktarlar Derneği Başkanı Mert ÜNYAZICI Odamızı
ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Petek
ATAMAN ile görüştü. Görüşmede, sorun alanları ve
olası işbirlikleri konusunda değerlendirmelerde
bulunuldu.
SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK (SMM) ZORUNLU TEMEL EĞİTİMİ’Nİ
GERÇEKLEŞTİRDİK...
18-19 Ocak 2014 ve 8-9 Şubat 2014 tarihlerinde Ankara‘da yaklaşık 40 üyemizin
katılımıyla "Serbest Müşavirlik Mühendislik (SMM) Zorunlu Temel Eğitimi"
gerçekleştirildi ve eğitim sonunda SMM adayı gıda mühendislerine katılım belgeleri
verildi.
TMMOB HABERLERİ
TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ VE SOSYAL TESİSLERİ AÇILDI!
TMMOB‘nin son yıllarda en büyük projelerinden biri olan TMMOB Teoman Öztürk
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri 5 Ocak 2014 tarihinde törenle açıldı. 14.000 m2
kapalı alanda 8 katlı iki bloktan oluşan öğrenci evinde 320 öğrenci konaklayabilecek.
Yenimahalle Belediyesi‘nin tahsis ettiği alan üzerinde TMMOB‘nin inşa ettiği tesise
TMMOB‘nin efsanevi başkanı Teoman Öztürk‘ün adı verildi.
TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCI, açılışta yaptığı konuşmada TMMOB’nin "Gençlik
geleceğimizdir" sözünü daha da büyüterek "TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi"
yapma kararı aldığını söyledi. SOĞANCI, “Öğrenci Evimiz, gelecekte örgütümüzü
yönetecek, örgütümüzün ilkelerine sahip çıkacak, örgütümüzü büyütecek bizim
gençlerimiz arasındaki dayanışmayı şimdiden büyütecektir.
Öğrenci evimizi burada kalacak kızlı, erkekli bizim çocuklarımız, kendileri
yönetecektir. Biliyorum ki; Öğrenci Evimizin salonlarında ülkemiz için, halkımız için,
mesleğimiz için, örgütümüz için, aydınlık geleceğimiz için en bilimsel, en nitelikli
etkinlikler gerçekleşecektir.” dedi ve Öğrenci evinin bitirilmesi için açılan bağış
kampanyasına katılan tüm TMMOB gönüllülerine teşekkür etti.
TMMOB 19. SANAYİ KONGRESİ
TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası yürütücülüğünde düzenlenen TMMOB 19.
Sanayi Kongresi 20-21 Aralık 2013 tarihlerinde
Ankara`da
Milli
Kütüphane
Konferans
Salonu‘nda "Sanayide Dünyadaki Değişimler ve
AKP Döneminde Türkiye`nin Açmazları" ana
temasıyla gerçekleştirildi. TMMOB‘nin büyük
yağmanın karşısında bir barikat, bilgiyi
toplumsallaştıran ve halkın hizmetine sunan bir
örgüt olması nedeniyle iktidarın baskılarının
hedefi haline geldiğinin de konuşulduğu Kongre sonunda bir sonuç bildirgesi
yayınlandı. Sonuç bildirgesine ulaşmak için tıklayınız
TMMOB 42. DÖNEM 4. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
TMMOB 42. Dönem 4. Danışma Kurulu toplantısı
22 Şubat 2014 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi‘nde yapıldı. Toplantıya
Odamız yönetim Kurulu üyeleri ve birimlerimizden
temsilcilerimiz de katıldılar. Ayrıca Yönetim
Kurulu Başkanımız Petek ATAMAN toplantıda bir
de konuşma gerçekleştirdi.
TMMOB ODA SAYMAN ÜYELERİ TOPLANTISI
24 Şubat 2014 tarihinde yapılan ve TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal
Tesisinin yapımına yönelik Oda ödentileri konusunun görüşüldüğü Oda Sayman Üyeleri
toplantısına Odamız adına Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Serdar Alp SUBAŞI
katıldı.
YAYIMLANAN MEVZUAT

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 Üncü ve 15 İnci Maddelerinin Uygulanması
İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/2)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/4)
BASIN AÇIKLAMALARIMIZ

Kendinizi Bir Günlüğüne Engelli Vatandaşlarımızın Yerine Koymanızı İstiyoruz

"Gıda Mühendisliği Saçmalıktır" Yorumuna Odamız Ve Üniversitelerden
Açıklama
BASINDA ODAMIZ
Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Odamız görüş ve düşüncelerini medyada, ulusal ve yerel
basında, değişik platformlarda anlattı.
Yönetim
Kurulu Başkanımız Petek
ATAMAN, 15.01.2014 tarihinde Kanal
B‘de
yayınlanan "Biz Bize" programına konuk olarak "Gıda
Güvenliği" konusunda, 21.01.2014 tarihinde Kanal B‘de
yayınlanan "Sormak Gerek" programına konuk olarak
"Gıda sektöründe mevzuata göre zorunlu olarak görev
yapan meslek gruplarının Odaları tarafından
belgelendirilmelerinin kaldırılması, gıda güvenliğine,
halk sağlığına ve gıda sektörüne etkileri, meslek
odalarının çeşitli bakanlıklarca idari ve mali denetim
altına alınması" konularında Odamız görüşlerini aktarmıştır.
Ayrıca, Başkanımızın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından görüşe açılan "Peynir Tebliği
Taslağı" hakkında değerlendirmelerde bulunduğu
röportajları 21.01.2014 tarihinde Kanal A haber
bültenlerinde ve 28.01.2014 tarihinde Kanal B haber
bültenlerinde yer almıştır.
Yönetim Kurulu 2.Başkanımız Dr. Bediha DEMİRÖZÜ,
05 Aralık 2013 tarihinde Kanal B‘de yayınlanan
"Sormak Gerek" programına konuk olarak katılarak
"Gıda
Güvenliği"
konusunda
bilgilendirmelerde
bulunmuştur.
Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. S. Aykut AYTAÇ, 21
Aralık 2013 tarihinde TRT3-GAP‘da yayınlanan "Tarım
Hayattır" programına konuk olarak katılarak “Gıda
Laboratuvarları”
konusunda
bilgilendirmelerde
bulunmuştur.
Odamız ve mesleğimiz ile ilgili tüm basın haberlerine ulaşmak için aşağıdaki
bağlantıları kullanabilirsiniz.
Görsel ve İşitsel Basında Odamız
Yazılı Basında Odamız
Download

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13