İHALE DUYURUSU
Mavi Tur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı
Tarafından Yürütülen 2013 Teklif Çağrısı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan
mali destek ile Mavi-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi’ne ait ACENTE OTOMASYONU VE ARAÇ TAKİP
PROJESİ için aşağıda detayları bulunan iki ayrı LOT’ta mal ve hizmet alımı gerçekleştirecektir:
İLAN NUMARASI: MT2014-01
İLAN NUMARASI: MT2014-02
Mavi-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışına
ait tüm seyahat, uçuş, konaklama, araç kiralama ve transfer hizmetlerini
kolaylıkla planlayabilecekleri, satın alabilecekleri
 online rezervasyon, satış, kiralama, takip ve işletme muhasebe
sistemi içeren bir portal oluşturmak,
 bu portal’ın yazılımı, kurulumu ve hizmet verebilmesi için
gerekli olan donanımın temini ve
 Mavi-Tur personeli’nin portal’ın kullanımı ile ilgili eğitimi
Mavi-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi bünyesinde bulunan 30 adet kiralık
salon aracın, 1 adet 7 kişilik ve 1 adet 15 kişilik transfer minibüsü’nün
takibinin yapılabilmesine olanak tanıyacak
 GSM/GPRS üzerinden Akıllı Araç Takip Sistemi kurmak,

Harita veri tabanı kullanım hakkı sağlamak,

Mavi-Tur otomasyon sistemine entegrasyonunu sağlamak.
İşbu ihaleler ile ilgili teknik
ve spesifik detayların bulunduğu ihale şartname dosyaları
http://www.ekonomi.gov.ct.tr/tr-tr/ihaleler2014.aspx adresinden ve/veya http://www.fergun.net/Subelerimiz.aspx
adresinde “Duyurular” başlığı altında ve/veya Mavi-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi Proje sorumlusu Serhan
Gözenkan’a [email protected] adresinden ulaşılarak temin edilebilir.
Tüm teklifler kapalı zarf üsülü aşağıdaki adrese yapılmalıdır:
 Mavi-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi, (Girne Belediye Binası karşısı) 95E Hürriyet Caddesi Girne, KKTC.
 Son teklif verme tarihi ve saati : <26/02/2014> <15:30>
Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse
edilmektedir.
T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı
bu program kapsamında teknik destek vermektedir.
Download

İHALE DUYURUSU