Download

sağlık bakanlığına ve hastane yöneticilerine sesleniyoruz…