TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı Desteklerine başvurmuş ve
projeleri kabul edilmemiş KOBİ’ler aranmaktadır.
Değerli Sanayici,
İzmir ABİGEM ve EÜ EBİLTEM-TTO’nun “KOBİ’ler İçin İnovasyon” sloganıyla yola çıkan
“mentorEGE: Kobiler İçin İnovasyon Programı”,
Firma karar alıcılarının sorunlarını daha iyi analiz etmelerini, olası çözüm seçenekleri
ve potansiyel fırsatları firmanın kültürel yapısı, kapasitesi ve yetkinlikleri ekseninde
değerlendirip,
KOBİ’lerin Ar-Ge
hedeflemektedir.
ve
yenilik
kapasitelerinde
ölçülebilir
iyileştirmeler
yaratmayı
Ege Üniversitesi İİBF ve EGAM’ın da destek vereceği bu program,
Ürün, servis veya iş modeli ile uluslararası ölçekte büyüme potansiyeli taşıyan, ancak
Ar-Ge ve yenilik yönetim kapasitesi düşük KOBİ’ler için uluslararası standartlara
uygun, yerel ve ulusal ihtiyaçlara özgü sürdürülebilir, izlenebilir
bir mentorluk mekanizmasıdır.
Özel bir değerlendirme yöntemiyle belirlenecek olan ilk etapta TÜBİTAK desteği ile 25
KOBİ’ye 9 ay boyunca ücretsiz mentorluk servisi ile arge ve inovasyon kapasitelerinin
artırılması sağlanacaktır.
Programa başvurmak isteyen Kobiler aşağıdaki iletişim bilgileri paylaşılan yetkililer ile
iletişime geçebilirler.
Ayrıntılı bilgi için :
Can Olgu Erdener
Tel: 0 (232) 4464380
E-posta: [email protected]
www.mentorege.com
Download

TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı Desteklerine başvurmuş ve