DOKÜMAN NO
TTO-MPTD-0017
REVİZYON NO
REVİZYONU YAPAN
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Transfer
Ofisi
REVİZYON TARİHİ
YAYIN TARİHİ
MENTÖR DESTEK PROGRAMI
PROJE TAKİP VE DEĞERLENDİRME FORMU
01/09/2014
1/2
201.. -
TOPLAM SAYFA
SAYISI
FORM NO
MENTÖR DESTEK PROGRAMI
PROJE TAKİP VE DEĞERLENDİRME FORMU
Görüşme yeri
Görüşme Tarihi
Görüşme No (201./0.)
Tespitler/Hedefler
Gerçekleşenler(*)
Aksiyon Planı
Revize olanlar(*)
Bir Sonraki Toplantı Tarihi
(*) 2. toplantıdan itibaren doldurulacaktır.
Mentör
Mentee
Adı-Soyadı
Adı- Soyadı
İmza
İmza
DOKÜMAN NO
TTO-MPTD-0017
REVİZYON NO
REVİZYONU YAPAN
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
REVİZYON TARİHİ
YAYIN TARİHİ
MENTÖR DESTEK PROGRAMI
PROJE TAKİP VE DEĞERLENDİRME FORMU
Teknoloji Transfer
Ofisi
TOPLAM SAYFA
SAYISI
FORM NO
01/09/2014
1/2
201.. -
NOT:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Mentor ve Mentee’nin Destek Programının şartlarına ve son başvuru tarihine uygun olarak belli periyotlarda görüşmeleri
hususunda program belirlemeleri gerekmektedir.
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TTO Mentör ve Mentee arasındaki lojistik destek, sürekli iletişim gibi tüm gereksinimleri giderme
noktasında aktif rol oynayacaktır.
Mentee ve Mentör Proje Hazırlama Hizmeti için proje başvurusu yapılana kadar haftada en az bir görüşme
gerçekleştirilmek zorundadırlar.
Proje İnceleme Hizmeti için destek programının şartlarına ve son başvuru tarihine uygun olarak 1 ya da 2 toplantı yapılması
zorunludur. Gerekli hallerde mail yolu ile bilgi alış verişi yapılabilecek olup, ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TTO, Mentör ve Mentee
tarafından gönderilen maillerde cc yapılmak suretiyle bilgilendirilecektir.
Her görüşme sonrası Mentor ve Mentee’nin birlikte doldurdukları ÇÜ-TTO-10 MENTÖRLÜK PROJE TAKİP / DEĞERLENDİRME
FORMU ile yapılan görüşmeler izlenir ve destek sonlanmasına müteakip ilgili form/formlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TTO’ya
teslim edilir.
Download

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TTO-MPTD-0017 Teknoloji Transfer Ofisi