Kayıt yenileyecek son sınıf ve üzeri öğrencilerin, aşağıdaki hususları dikkate alarak transkriptlerini
gözden geçirmeleri mezuniyet durumunun kontrolü için kolaylık sağlayacaktır.
1. Alınacak seçmeli dersler:
3. Sınıf güz döneminde 2 seçmeli ders (3 kredilik)
3. Sınıf bahar döneminde 2 seçmeli ders (3 kredilik)
4. Sınıf güz döneminde 2 sosyal seçmeli ders(2 kredilik) ve 3 seçmeli ders (3 kredilik)
4. Sınıf bahar döneminde 3 seçmeli ders (3 kredilik)
2. Mezun olabilmek ve kredi tamamlamak için bu dönemde alınan seçmeli dersler diğer
döneme saydırılabilir. Bu durumda olan öğrenciler, dilekçelerini ekle sil haftasında
vermelidirler.Aynı şekilde mezun olabilmek ve kredi tamamlamak için 4. Sınıf seçmelilerinin
hepsi mezuniyet durumu için yetersiz kalıyorsa 3. Sınıf seçmelilerinden ders seçebilir. Yine bu
durumda olan öğrenciler, dilekçelerini ekle sil haftasında vermelidirler.
3. Mezun olabilmek ve kredi tamamlamak içinfarklı fakülte/bölümlerden sosyal seçmeli(2
kredilik) veya seçmeli ders(3 kredilik) alabilirler. Bu durumda olan öğrenciler, dilekçelerini en
geç 17 Eylül saat:17:00 ye kadar vermelidirler.
4. 1. Sınıfta Web Tasarımı veya Zeka Problemleri dersini alan öğrenciler: Bu dönem alacakları 2
sosyal seçmeli dersten biri Satranç, diğeri ise farklı fakülte/bölümlerden alacakları seçmeli
ders(2 kredilik) olacak şekilde ders seçmelidir (ders içeriği aynı olduğundan). Bu durumda
olan öğrenciler, dilekçelerini en geç 17 Eylül saat 17:00 ye kadar vermelidirler.
NOT: Yukarıdaki açıklamalara ek olarak aşağıdaki linkten ilgili yönetmelik indirilerek detaylı bilgi
edinilebilir.
http://ogris.aksaray.edu.tr/yonetmelik/28072013_lisans_onlisans_yonetmelik.PDF
Download

Kayıt yenileyecek son sınıf ve üzeri öğrencilerin, aşağıdaki hususları