Download

Kayıt yenileyecek son sınıf ve üzeri öğrencilerin, aşağıdaki hususları