Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Yeni Türk Dili Bilim Dalı Doktora Ders Planı
BİRİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
KODU
DERS ADI
Seçmeli-1
Seçmeli-2
Seçmeli-3
AKTS
10
10
10
Güz Dönemi Toplamı:
T
3
3
3
U
0
0
0
30
9
K
3
3
3
Z/S
S
S
S
SEÇMELİ DERSLER
YTD 601
YTD 603
Anadolu Ağızları I
10
3 0 3
S
Çuvaşça I
10
3 0 3
S
YTD 605
Eski Türkçe Metinler I
10
3 0 3
S
YTD 607
Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri I
10
3 0 3
S
YTD 609
Kazak Türkçesi I
10
3 0 3
S
YTD 611
Özbek Türkçesi I
10
3 0 3
S
YTD 613
Türk Dilinin Kaynakları I
10
3 0 3
S
YTD 615
Türkçede Söz Dizimi I
10
3 0 3
S
YTD 617
Türkiye Türkçesinin Fonetiği I
10
3 0 3
S
BAHAR DÖNEMİ
KODU
DERS ADI
Seçmeli-1
Seçmeli-2
Seçmeli-3
AKTS
10
10
10
Bahar Dönemi Toplamı:
T
3
3
3
U
0
0
0
30
9
K
3
3
3
Z/S
S
S
S
SEÇMELİ DERSLER
YTD 602
Anadolu Ağızları II
10
3 0 3
S
YTD 604
Çuvaşça II
10
3 0 3
S
YTD 606
Eski Türkçe Metinler II
10
3 0 3
S
YTD 608
Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri II
10
3 0 3
S
YTD 610
Genel Dil Bilimi I
10
3 0 3
S
YTD 612
Türk Dilinin Mukayeseli Fonetiği I
10
3 0 3
S
YTD 614
Türk Dilinin Kaynakları II
10
3 0 3
S
YTD 616
Türkmen Türkçesi I
10
3 0 3
S
İKİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
KODU
YTD 699
DERS ADI
Seminer
Seçmeli-1
Seçmeli-2
Seçmeli-3
Güz Dönemi Toplamı:
AKTS
7,5
7,5
7,5
7,5
T
0
3
3
3
U
2
0
0
0
30
9
K
0
3
3
3
Z/S
Z
S
S
S
YTD 619
Genel Dil Bilimi II
7,5
3 0 3
S
YTD 621
Kazak Türkçesi II
7,5
3 0 3
S
YTD 623
Özbek Türkçesi II
7,5
3 0 3
S
YTD 625
YTD 627
Türk Dilinin Mukayeseli Fonetiği II
Türkçede Söz Dizimi II
7,5
7,5
3 0 3
3 0 3
S
S
YTD 629
YTD 631
Türkiye Türkçesinin Fonetiği II
7,5
7,5
3 0 3
3 0 3
S
S
AKTS
6
24
T U K
4 0 0
0 0 0
Z/S
Z
Z
30
0
AKTS
6
24
T U K
4 0 0
0 0 0
30
0
AKTS
6
24
T U K
4 0 0
0 0 0
30
0
AKTS
6
24
T U K
4 0 0
0 0 0
30
0
AKTS
6
24
T U K
4 0 0
0 0 0
30
240
0
27
Türkmen Türkçesi II
BAHAR DÖNEMİ
KODU
YTD 700
YTD 704
DERS ADI
Uzmanlık Alan Dersi I
Doktora Tezi I
Bahar Dönemi Toplamı:
ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ
KODU
YTD 701
YTD 705
DERS ADI
Uzmanlık Alan Dersi II
Doktora Tezi II
Güz Dönemi Toplamı:
Z/S
Z
Z
BAHAR DÖNEMİ
KODU
YTD 702
YTD 706
DERS ADI
Uzmanlık Alan Dersi III
Doktora Tezi III
Bahar Dönemi Toplamı:
Z/S
Z
Z
DÖRDÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ
KODU
YTD 703
YTD 707
DERS ADI
Uzmanlık Alan Dersi IV
Doktora Tezi IV
Güz Dönemi Toplamı:
Z/S
Z
Z
BAHAR DÖNEMİ
KODU
YTD 711
YTD 708
DERS ADI
Uzmanlık Alan Dersi V
Doktora Tezi V
Bahar Dönemi Toplamı:
GENEL TOPLAM:
Z/S
Z
Z
Download

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Doktora