Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri
Çalışma Planı (Çalışma Takvimi)
Haftalar Yapılacak Etkinlikler (Konu Başlıkları ve Okuma Parçaları)
Uygarlık Tarihinin temel kavramları
1
İnsanın Hikayesi: Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz (2007) James C. Davis. İstanbul: İş Bankası
Yayınları.(Giriş)
Slayt 1
Uygarlık Tarihinin temel problemleri
2
İnsanın Hikayesi: Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz (2007) James C. Davis. İstanbul: İş Bankası
Yayınları.(1. Bölüm)
Slayt 1 (Giriş)
İnsanlık tarihi: Uygarlık öncesi
3
İnsanın Hikayesi: Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz (2007) James C. Davis. İstanbul: İş Bankası
Yayınları.(1. Bölüm)
Slayt 1 (Giriş)
Mezopotamya Uygarlığı
4
Altı Bardakta Dünya Tarihi (2012) Tom Standage. İstanbul: Turkuaz Yayınları (1. Bölüm)
Slayt 2 (Mezopotamya), Slayt: Nuh Tufanı
Mısır Uygarlığı
5
Altı Bardakta Dünya Tarihi (2012) Tom Standage. İstanbul: Turkuaz Yayınları (2. Bölüm)
Slayt 3 (Mısır) Slayt: Simya
Yunan ve Roma Dönemi
6
The Social History of Art (4 Cilt) (1962) Arnold Hauser. London: Routledge.(3. Bölüm)
Ortaçağda Avrupa’da Alevi Hareketi: Katharlar (2009) Sean Martin. Ankara: Khalkedon Yayıncılık.
Slayt 4 (Yunan, Roma, Ortaçağ)
Hindistan ve Çin
7
Asya Simyası, Çin ve Hint Simyası, Simya Söylencesi (2002) Mircae Eliade. İstanbul: Kabalcı
Yayınları
Hindu Mitolojisi (1996) Wendy Doniger O’Flaherty. Ankara: İmge Yayınları
Slayt 5 (Hindistan ve Çin)
8
Vize Sınavı Haftası
Orta Amerika Uygarlıkları
9
Yaratıcı Mitoloji-Tanrının Maskeleri (1994) Joseph Campbell. Ankara: İmge Kitabevi.(Giriş)
Tüfek, Mikrop ve Çelik (2002) Jared Diamond. Ankara: TÜBİTAK Yayını
Slayt 6 (Aztek, Maya)
Anadolu
10
Hititler Döneminde Anadolu (2002) Ahmet Ünal. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Slayt 7(Anadolu)
İslam Uygarlığı ve Sanatı
11
İslam Sanatı ve Mimarlığı (2005) Robert Hillenbrand. İstanbul: Homer Yayınları
Slayt 8 (İslam)
Aydınlanma
12
Modernizmin Serüveni (2007) Enis Batur. İstanbul: Alkım Yayınları
Modern Sanat (2009) Michel Ragon. İstanbul: Hayalbaz Yayınları
Slayt 9 (Aydınlanma)
Yirminci Yüzyıl
13
Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi (2011) Ali Artun. İstanbul: İletişim Yayınları
Slayt 10 (20. Yüzyıl)
14
Küreselleşme
Slayt 11 (Küreselleşme)
Download

Aydınlanma - Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri