Ek-1
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Sayı : 18645485-773.99Konu: Öğrenci Stajı
…/…/20...
İLGİLİ MAKAMA
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin mesleki bilgi ve
becerilerini arttırmaları, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme olanağı bulmaları ve çalışma ortamına
uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans EğitimÖğretim Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince programları ile ilgili kuruluşlarda .../.../20... –
.../.../20... Tarihleri arasında (60) iş günü staj yapmasını zorunlu tutmuştur.
Yüksekokulumuz Konaklama İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimizden 1312701000 numaralı İlteriş
Atlas ÜSTÜNDAĞ' ın müessesenizde stajını yapabilmesi için;
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.
İmza
:
Danışman:
Not:
1. İşletmenizde staj yapacak öğrencilerimizin sigorta pirimi okulumuz tarafından ödenecektir.
2. Bu nedenle öğrencinin staja başlayacağı tarihten 3 (üç) gün önce, işe giriş bildirgesinin verilebilmesi
için staja başlama tarihinin okulumuza bildirilmesi önemle rica olunur.
3. Staj bitiminde çıkış bildirgesinin verilebilmesi için, staj bitiş tarihinin staj bitimini takip eden gün
okulumuza bildirilmesi gerekmektedir.
4. Staj bitiminde öğrenci değerlendirme formunun doldurularak, zarf içerisinde ağzı kapatılmış ve
kaşelenmiş olarak okulumuza gönderilmesi gerekmektedir.
İrtibat:
Yasin ÜSTÜNDAĞ (02482134404)
Abdullah BAŞOĞLU (02482134405)
MAE-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu BURDUR Tel: 0-248-2134400 / Faks: 0-248-2134401
Download

002 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik