Ön Çalışma
►
Genlik değeri +2 V/-2 V arasında değişen 1 ms
periyotlu simetrik kare dalganın
 Ortalama ve efektif değerini hesaplayınız.
 Ortalama değerin 2.5 V olması için nasıl bir işlem
uygulanmalıdır?
 Kare dalganın harmonikleri hangi frekanslardadır? Buna
göre frekans spekturumunu çiziniz.
 Bu spektrumu periyodu 1 ms genliği 2 V olan sinüzoidal
işaret ile karşılaştırınız.
 “True RMS” nedir?
 “Crest Factor” nedir?
ELEKTRONİK DEVRELER-I
LABORATUVARI
DENEY-2
Yarım Dalga Doğrultucu
Ortalama Değer
Efektif Değer
Dr. Koray GÜRKAN
Ortalama Değer
-DC (Direct Current)
Average value=Mean value
V DC 
1
T
T
 V ( t )dt
o
I DC 
1
T
T
 I ( t )dt
o
V ( t )  1  3 . sin( 100  t )
Efektif Değer (RMS Value)
-Alternatif (AC) işaretler için kullanılır.
V RMS 
Root
1
T
T
V
(
t
)
dt

2
0
Square
Mean
Efektif Değer (RMS Value)
V ( t )  A . sin( 2  ft )
V RMS 
A
 (0.707) A
2
Tek faz elektrik hattı 50 Hz-220 V ?
220 V efektif değeridir
Tepe değeri ? A?
V(t)  220
2 sin( 100  t )  311 . sin( 100  t )
Deney Malzemeleri
► 1N4007
(Genel Amaçlı Diyot)
► 10 kW 0.25 W direnç
► 1 mF ve 100 mF kondansatör
► Multimetre
► ETS-7000 Deney Seti
► İşaret Üreteci
► Osiloskop/Prob
► BNC-Timsah kablo
BNC uç
Timsah Konnektörler
► Bağlantı kabloları
1. Adım: Kablo Testi
????
-MM’yi Diyot konumuna alın.
-»Select» tuşu ile iletkenlik
kontrolünü aktif hale getirin.
BNC dış uç  Siyah Uç
Buzzer?
BNC iç uç  Kırmızı Uç Buzzer?
2. Adım: Diyot Testi
????
3.Adım: Prob Testi
► Osiloskop
probunu test edin.
► Probun 1x konumunda
olduğundan emin olun.
► Osiloskobun «Probe» ayarının
1x konumunda olup olmadığını
kontrol edin.
► Probu osiloskoba bağlayarak
kalibrasyon çıkışındaki işareti
gözleyin.
4.Adım: İşaret Üretimi
SFG-2120 İşaret Üreteci
GDS-1102 Digital Osiloskop
BNC-Timsah Kablo
Osiloskop Probu
5. Adım
► GND
Seviyesinin orta noktaya çekilmesi
 CH1 (sarı) tuşa basın
 Coupling menüsü AC/DC/GND olarak gözükecektir.
GND’yi seçin.
 Sarı çizgiyi orta noktaya gelecek şekilde aşağı/yukarı
kaydırın.
 Bu ayar doğru yapılmazsa ortalama değer yanlış
okunacaktır.
 Autoset tuşuna basarsanız bu ayar değişeceğinden işlemi
tekrarlamanız gerekecektir. Autoset tuşunu bu deney
sırasında kullanmayın !
6. Adım
► Aşağıdaki
işareti fonksiyon üretici ile üretip
osiloskopta görüntüleyin.
 V(t)=5.sin(100.pi.t)
► Osiloskobun
“Measurements” menüsünden
aşağıdaki ölçümleri okuyun.
 Vrms=…. Vavg=…. VPP=…… VP=….
Fonksiyon Üretecinin çıkışındaki işaretin VDC ve VAC değerini multimetre ile
ölçün.
VDC=……
VAC=………
1.Deney
Direnç
üzerindeki işareti
görüntüleyin
Aşağıdaki
ölçümleri
OSİLOSKOP
üzerinde
okuyun;
50 Hz 5 V (peak)
Sinüs
Vavg=...... Vrms=.....
2.Deney
50 Hz 5 V (peak)
Sinüs
Çıkışı
MULTIMETRE
ile DC ve AC
kademede ölçün.
ÇIKIŞ:
VDC=.........
VAC=.....
3.Deney
+
-
C=1 mF
için osiloskopta okunan VDC=
Multimetrede okunan VDC=
Dikkat !!!
VRMS=
VRMS=
4.Deney
+
-
C=100 mF
için osiloskopta okunan VDC=
Multimetrede okunan VDC=
VRMS=
VRMS=
Rapor
Yarım Dalga Doğrultucu çıkışındaki
işaretin efektif ve ortalama değerini
sinüzoidal bir giriş için hesaplayın.
Gerekli integralleri çözün.
►
►Simulasyon
programı ile 2., 3. ve 4.
deneyleri tekrarlayarak osiloskop
görüntülerini, RMS ve DC değerleri elde
edin.
►Ölçüm sonuçlarının simülasyon
değerleriyle tablo halinde karşılaştırın.
Download

Ed-1 Lab. 2.deney föyüne buradan ulaşabilirsiniz.