ANADOLU UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Sayı : D.00.0.AUSD-70-014- 2014/75
Konu : TMO Stoklarında Bulunan Buğday Satışları
Tarih: 31.10.2014
Sayın Üyelerimiz,
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, stoklarında bulunan yerli ve ithal
buğdaylar ile arpa ve çavdarları satışa açmıştır.
Stoklar ve buğday fiyatları ekte sunulmuştur.
Konu ile ilgili TMO'ya yapılacak olan müracaatlar 07/11/2014 Cuma günü mesai
bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlere kesinlikle satış
yapılmayacaktır.
Satışı yapılacak stoklar için para yatırma süresi 11/11/2014 günü başlayıp, 14/11/2014
günü mesai bitiminde sona erecektir.
Başvuru ve taleplerin fazla olması durumunda başvurular firmaların fiili tüketim
esasına göre TMO tarafından belirlenecektir. Ayrıntılar ekte sunulmuştur. Konu ile
ilgili formlara ayrıca www.ausd.org.tr web adresimizden ulaşılabilir.
EK 1: Buğday Talep Formu
EK 2: Fiyat Listesi
EK 3: Stok Listesi
EK 4: Talimat
Ata TORU
Yönetim Kurulu Başkanı
Anadolu Un Sanayicileri Derneği
Altay Mah Söğüt Cad NO:68/4 Eryaman/Ankara
Telefon: (0312) 281 04 68 - 69 Faks: (0312) 281 04 67
e-posta: [email protected] Elektronik ağ: www.ausd.org.tr
Ayrıntılı Bilgi için irtibat: Genel Sekreter
Download

TMO BUĞDAY SATIŞLARI - Anadolu Un Sanayicileri Derneği