BÜLTEN NO: 2014/47
HAFTALIK PİYASA BÜLTENİ
47.HAFTA
YURT İÇİ
46.HAFTA
Miktar (kg) TL/KG €/KG
Miktar
(kg)
TL/KG
€/KG
% DEĞİŞİM
HAFTALIK
GEÇEN YIL
(47. HAFTA)
Miktar
(kg)
TL/KG
€/KG
% DEĞİŞİM
YILLIK
EDİRNE TİC. BOR.
264.999
21.640
11,0
9,5
10,19 3,65
10,82 3,87
53.362
20.638
10,13
10,97
3,60
3,90
0,6
-1,4
149.050
29.791
7,59
9,29
2,78
3,40
34,2
16,4
42 43 44
İSTANBUL
45
21,0
20,14 7,21
20,62 7,38
73.174
-
20,20
20,60
7,18
7,32
-0,3
0,1
147.131 16,55
16,73
6,06
6,13
21,7
23,3
20,0
43 44
ATB
45 46
UKON
6.960
9,65
3,45
-
3.688
10,19
3,62
-
-5,3
-
3.417
65
9,09
8,50
3,33
3,11
6,2
-
20,5
19,5
19,40 6,95
20,19 7,23
18.198
20,30
20,26
7,22
7,20
-4,4
-0,4
26.159
18,48
19,21
6,77
7,04
5,0
5,1
42
43 44
ATB
45 46
UKON
DANA KUŞBASI
ISTANBUL
35,0
33,0
31,0
29,0
27,0
25,0
23,0
46.HAFTA
TL/KG
TL/KG
26,56
28,48
27,89
28,64
% DEĞİŞİM
HAFTALIK
-4,8
-0,6
GEÇEN YIL
(47. HAFTA)
TL/KG
23,79
23,38
% DEĞİŞİM
YILLIK
11,6
21,8
30,50
31,14
31,19
30,81
-2,2
1,1
26,95
25,09
13,2
24,1
47. HAFTA
46. HAFTA
% DEĞİŞİM
HAFTALIK
GEÇEN YIL
(47.HAFTA)
% DEĞİŞİM
YILLIK
MISIR
0,852
0,909
0,598
0,601
0,186
0,330
0,709
0,750
0,687
0,863
0,920
0,598
0,603
0,188
0,331
0,705
0,753
0,691
-1,3
-1,2
0,0
-0,3
-1,1
-0,3
0,6
-0,4
-0,6
0,795
0,829
0,529
0,437
0,256
0,289
0,573
0,683
0,588
7,2
9,7
13,0
37,5
-27,3
14,2
23,7
9,8
16,8
GİRDİ FİYATLARI
EKİM
EYLÜL
% DEĞİŞİM
AYLIK
GEÇEN YIL (EKİM)
% DEĞİŞİM
YILLIK
4,26
1,56
1,09
4,38
1,54
1,07
-2,7
1,3
1,9
4,44
1,29
1,01
-4,1
21,2
8,1
EKİM
EYLÜL
% DEĞİŞİM
AYLIK
GEÇEN YIL (EKİM)
% DEĞİŞİM
YILLIK
30,27
27,08
30,37
27,18
-0,3
-0,4
25,64
25,37
18,1
6,7
KASIM
EKİM
% DEĞİŞİM
AYLIK
GEÇEN YIL (KASIM)
% DEĞİŞİM
YILLIK
2,87
-2,5
2,73
2,3
42
ANKARA
43 44
IST. KIYMA
45
46 47
IST. KUŞBAŞI
YEM FİYATLARI
BESİ YEMİ
SÜT YEMİ
YONCA
KORUNGA
SİLAJLIK MISIR
SAMAN
0,95
0,90
0,85
0,80
42
43 44
SÜT YEMİ
45
46 47
BESİ YEMİ
ARPA
YEMLİK BUĞDAY
MOTORİN-V/Max EuroProdizel 10 (TL/LT)
GÜBRE (DAP) (TL/kg)
GÜBRE (ÜRE) (TL/kg)
TÜKETİCİ FİYATLARI
DANA ETİ (KUŞBAŞI) TÜKETİCİ FİYATI
KUZU ETİ (BUT-KEMİKLİ PARÇA) TÜK. FİYATI
TCMB ORTALAMA DÖVİZ KURU
€ / TL
EURO (€)/TL TCMB KURU 21.11.2014
2,80
44
45
ABD
46
3,0
2,5
41
AB
42
43
AB
44
45 46
ABD
6,0
5,0
4,0
3,0
B.BRİTANYA
41
42
43
AB
AVUSTRALYA
47.HAFTA
43
3,5
ABD
Y.ZELANDA
47
PERAKENDE FİYATLAR
ANKARA
42
AB
4,0
AB
İSPANYA
18,5
DANA KIYMA
ISTANBUL
41
AVUSTRALYA
KUZU KARKAS
26.655
21,5
ULUSAL KIR. ET KON.
3,5
FRANSA
ALMANYA
45 46 47
OT KUZUSU
KUZU KARKAS
ANKARA TİC. BOR.
46
4,0
AVUSTRALYA
İNEK KARKAS (O3)
CANLI KUZU
42 43 44
SÜT KUZUSU
45
4,5
URUGUAY
47
11,5
10,5
9,5
8,5
43 44
AB
5,0
AB
ABD
BREZİLYA
19,5
42
42
İTALYA
SIĞIR KARKAS (R3)
63.377
-
20,5
41
İSPANYA
46 47
EDİRNE
DANA KARKAS
SÜT KUZUSU (EDİRNE)
FRANSA
B.KRALLIK
6,5
OT KUZUSU (EDİRNE)
3,0
2,8
2,5
2,3
2,0
AB
ALMANYA
8,0
ANKARA TİC. BOR.
ULUSAL KIR. ET KON.
45. HAFTA
GEÇEN YIL
(46. HAFTA)
€/KG
TL/KG
%
DEĞİŞİM
YILLIK
-7,6
0,0
0,0
-4,8
0,0
-0,4
2,41
2,63
2,22
2,38
2,85
6,62
7,21
6,08
6,53
7,82
-8,3
-5,7
9,4
-7,3
-4,6
11,26
13,09
7,58
7,34
6,86
0,5
1,2
-0,5
-1,2
0,3
4,19
3,43
2,12
2,31
2,25
11,50
9,41
5,81
6,33
6,17
-3,2
38,5
27,7
12,6
9,8
2,66
3,35
3,05
2,52
2,10
7,41
9,34
8,51
7,04
5,86
-0,9
0,0
-1,6
0,3
0,0
2,83
2,28
3,37
2,73
1,78
7,78
6,26
9,25
7,49
4,87
-7,2
46,6
-11,0
-7,2
18,1
4,81
4,70
5,17
3,89
3,23
13,43
13,11
14,42
10,85
9,01
0,6
2,6
6,2
0,4
-0,5
4,84
4,75
4,07
3,69
2,84
13,28
13,03
11,17
10,12
7,79
0,0
1,5
34,9
5,8
13,2
€/KG
TL/KG
€/KG
TL/KG
2,21
2,48
2,05
2,42
2,21
2,72
6,23
6,98
5,77
6,82
6,21
7,65
2,39
2,48
2,05
2,55
2,21
2,73
6,68
6,92
5,72
7,11
6,15
7,62
4,06
4,75
2,70
2,60
2,47
11,41
13,37
7,60
7,32
6,95
4,04
4,69
2,72
2,63
2,46
2,63
3,35
3,00
2,53
2,10
7,40
9,42
8,44
7,13
5,91
4,84
4,82
5,49
3,90
3,21
13,62
13,57
15,45
10,99
9,05
% DEĞİŞİM
HAFTALIK
BESİLİK DANA
CANLI DANA
İSTANBUL TİC. BOR.
46. HAFTA
YURT DIŞI
44 45 46
Y.ZELANDA
KIYMA (ABD)
%11-20 yağ oranı
KIYMA (İNGİLTERE)
(%11-20 yağ oranı)
GEÇEN YIL
(47.HAFTA)
€/KG
TL/KG
€/KG
TL/KG
€/KG
TL/KG
%
DEĞİŞİM
YILLIK
7,17
20,04
7,35
20,70
-2,5
5,71
15,59
25,6
7,26
20,28
7,25
20,40
0,1
6,49
17,72
11,9
47.HAFTA
PERAKENDE FİYATLAR
46.HAFTA
% DEĞİŞİM
HAFTALIK
8,0
7,0
6,0
42
43
ABD
44
45 46 47
İNGİLTERE
FİYAT ENDEKSLERİ
140
2014 AYLIK YURTİÇİ ENDEKSLER (2013 ORT=100)
150
140
130
120
110
100
90
80
130
120
110
100
90
CANLI DANA
KUZU KARKAS
120
110
100
90
80
70
60
DANA KARKAS
KAYNAKLAR: TİCARET BORSALARI, UKON, GKGM, BÜGEM, TEPGE& GTHB ANKARA İL MÜD., TARIM KREDİ KOOP. MER.BİRLİĞİ, TÜİK, TMO
KAYNAKLAR: BORD BİA, AVRUPA KOMİSYONU, USDA,www. meat-prices.co.uk
Piyasa İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
ABD SIĞIR KARKAS
AB BESİLİK DANA
YEM FİYAT ENDEKSLERİ (ARALIK 2013=100)
BESİ YEMİ
2,7717
KIYMA
2014 AYLIK YURTDIŞI ENDEKSLER (2013 ORT=100)
MISIR SİLAJI
SAMAN
Y.ZELANDA KOYUN KARKAS
AB SIĞIR KARKAS
Download

haftalık piyasa bülteni