Kamu Diplomasisi ve Programın Amacı
Günümüz uluslararası ilişkilerinde devletler artık sadece diğer hükümetleri veya uluslararası örgütleri etkileyen politikalar yanında, yabancı kamuoylarını da hedef alan
politikalar ve ilişkiler geliştirmek zorundadırlar. Bunun için birçok devlet, bilgilendirme yoluyla, yabancı kamuoylarının gözünde olumlu imaj yaratmak amacıyla aktif
Kamu Diplomasisi çalışmaları yürütmektedir. Kamu diplomasisi, kısaca, “bir hükümetin başka bir ulusun halkını ve aydınlarını, bu ulusun politikalarını kendi avantajına
dönüştürebilmek amacıyla etkilemeye çalışmasıdır.” Dünyada ve ülkemizde önemi her geçen gün daha da artan kamu diplomasisi alanında ihtiyaç duyulan nitelikli
kişilerin yetiştirilmesi için eğitim programları düzenlenmektedir.
Kamu Diplomasisi Sertifika Programı katılımcıları, kamu diplomasisine ilişkin kavramları ve içeriklerini, kamu diplomasisinin uluslararası ilişkilerdeki yerini, etkilerini
ve sonuçlarını, stratejilerini ve uygulama yöntemleri ile ikna ve karar süreçlerini ve politik psikolojinin ana hatlarını öğrenecekler, Türkiye’nin dış politika konuları
bağlamında kamu diplomasisinin olanakları, sorunları ve yapılanmasını tartışacaklardır.
Kimler Katılabilir?
Kamu görevlileri, diplomatlar, görevdeki veya emekli TSK mensupları, dış ticaretle uğraşanlar, akademisyenler, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, işletme, sosyal
bilimler alanlarında öğrenim görenler ve özel sektör çalışan ve yöneticileri programa katılabilir. Katılımcılara Kamu Diplomasisi Sertifikası verilecektir.
Kurs Gün ve Saatleri
05, 12, 19, 26 Nisan 2014, Cumartesi günleri saat 10:00-16:45
Program Süresi
4 hafta, toplam 28 saattir.
Program Ücreti
Program ücreti 100 TL’dir.
Eğitim Yeri
Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu, Eskişehir Yolu 20. Km.
Bağlıca Kampüsü-ANKARA
İletişim Bilgileri
Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ
(0312) 246 67 33-34 veya, <[email protected]>
Sevinç YÜKSEK
(0312) 246 67 33-34 veya, <[email protected]>
05 Nisan 2014
09.45 - 10.00
15:15 - 15:30
Çay - Kahve Arası
15:30 - 16:45
Prof. Dr. Nesrin HİSLİ ŞAHİN
Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı
“Sosyo-Psikolojik Boyutta Kamu Diplomasisi”
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Sadi ÇAYCI
Başkent Üniversitesi
Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü
Ercan ÇİTLİOĞLU
Bahçeşehir Üniversitesi
Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
10:00 - 11:15
Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU
Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı
“Kamu Diplomasisinde Kavramsal ve Kuramsal Süreç”
11:15 - 11:30
Çay - Kahve Arası
11:30 - 12:45
Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU
Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı
“Kamu Diplomasisinde İkna ve Karar Süreçleri”
12:45 – 14:00
Yemek Arası
14:00 - 15:15
Prof. Dr. İlter TURAN
Bilgi Üniversitesi Eski Rektörü
“Kamu Diplomasisinin Dış Politikadaki Rolü”
15:15 - 15:30
Çay - Kahve Arası
15:30 - 16:45
Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN
Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
“Case Study: Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Uyguladığı
Kamu Diplomasisi Faaliyetleri”
12 Nisan 2014
10:00 - 11:15
Nüzhet KANDEMİR
19 Nisan 2014
10:00 - 11:15
Nasuh MAHRUKİ
AKUT Başkanı
“Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Diplomasisi”
11:15 - 11:30
Çay - Kahve Arası
11:30 - 12:45
Doç. Dr. Recep TAYFUN
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı
“Kamu Diplomasisinde Monolog, Diyalog ve İşbirliği”
12:45 – 14:00
Yemek Arası
14:00 - 15:15
Doç. Dr. Nuran YILDIZ
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
“Büyüsü Bozulmuş Dünyada Kamu Diplomasisi”
15:15 - 15:30
Çay - Kahve Arası
15:30 - 16:45
Dr. Cengiz TAVUKÇUOĞLU
Kurumsal Yönetim Danışmanı
“Yumuşak Güç Kavramı ve Kamu Diplomasisi”
26 Nisan 2014
10:00 - 11:15
Dr. Can ÜNVER
“Kamu Diplomasisinin İç Politika Üzerindeki Etkisi”
11:15 - 11:30
Çay - Kahve Arası
11:30 - 12:45
Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
“Güvenlik Sorunları ve Kamu Diplomasisi”
12:45 – 14:00
Yemek Arası
Emekli Büyükelçi
“Kamu Diplomasisi ve Lobicilik”
11:15 - 11:30
Çay - Kahve Arası
11:30 - 12:45
Utku ÇAKIRÖZER
Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi
“Kamu Diplomasisinde Kitle İletişim Araçları ve Küresel Medyanın Rolü”
14:00 - 15:15
Prof. Dr. Hasan KÖNİ
Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
“Kriz Yönetiminde Kamu Diplomasisi”
12:45 – 14:00
Yemek Arası
15:15 - 15:30
Çay - Kahve Arası
14:00 - 15:15
Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR
Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
“Akıllı Güç, Algı Yönetimi ve Kamu Diplomasisi”
15:30 - 16:45
Yrd. Doç. Dr. Ahmet K. HAN
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
“Kamu Diplomasisinin Alanları ve Çerçevesi”
Download

Kamu Diplomasisi ve Programın Amacı Günümüz uluslararası