2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM İŞ
ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ YEDEK KAYIT İŞLEMLERİ
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü için belirlenen
asil adayların kayıtları 08 – 09 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Belirlenen asil adaylardan 4 kişi kaydını yaptırmamış ve 4 kişilik boş kontenjan
kalmıştır. Söz konusu bölüm için belirlenen yedek aday listesi aşağıda yer
almaktadır.
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ADI
Tuğçe
Emirhan Enes
Cemile
Berma
Recep
Sultan
Ensari
Cumali
Pelin
Füsun
Şebnem
Ecem
Kübra Nur H.
Duygu
İlkem
Orhan
Mert
Amine
Rojjian
Yeşim
SOYADI
Kundakoğlu
Özkök
Ay
Ulucan
Kılıç
Aydoğdu
Tay
Çapar
Dal
Venceli
Can
Özbay
Yıldırım
Güzelçay
Güneri
Başeğmez
Tatı
Özkan
Ertem
Neşeli
DURUM
Yedekten Asil
Yedekten Asil
Yedekten Asil
Yedekten Asil
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedekten Asil olanların kayıtları 11 Eylül 2014 tarihinde Üniversitemiz
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda bizzat veya noter vekaletnamesi ile
tayin edilen vekil aracılığıyla yapılabilecektir. Yedekten Asil olan adaylar
11 Eylül Perşembe günü saat 17:00’ye kadar Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’nda beklenecektir. Saat 17:00 itibariyle ilan edilen yedekten
asil adaylardan gelmeyen olması halinde yedek sıralı liste sırasıyla sesli
olarak okunarak kayıt merkezinde hazır bulunanların kayıtları yapılarak
kayıt işlemi tamamlanacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu liseden aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli
mezuniyet belgesinin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine
kullanılamaz)

Ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı
diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve
alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından
mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen
merkezin adı yazılmaktadır.)

Nüfus Cüzdanının Örneği (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi
alınacaktır.)

Askerlik Durum Belgesi (1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek
adaylar için askerlik şubelerinden yeni tarihli olarak alınacak olup, daha
sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)

3 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde,
önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
Download

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM İŞ