Teknik
Müşavirlik
Kongresi
9
26-27 MART 2014
AMBASSADORE OTEL - ANKARA
“YENİLİKÇİLİK VE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME”
Program 1. GÜN (26 Mart 2014, Çarşamba)
9.30 – 10.00
Kayıt
13.30 – 15.30 Konuk Konuşmacı
Prof. Dr. Üstün DÖKMEN - Psikolog, Yazar, Eğitimci
“İş Dünyasında ve Özel Yaşamda Kaliteli İletişim, Yaşama ve
10.00 – 11.00 TürkMMMB Tanıtım Filmi ve Açılış Konuşmaları
Çalışma Sevinci”
TürkMMMB-Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı - Demir İNÖZÜ
TMB-Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı - Emin SAZAK
15.30 – 16.00 Kahve Arası
İNTES-Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Başkan Vekili - Mustafa DEMİR
16.00 – 17.30 2.OTURUM: Yenilikçi Uygulamalar
İMSAD-Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı - Dündar YETİŞENER
İzmir Körfez Geçiş Projesi
Özgür UĞURLU, Yüksel Proje A.Ş.
11.00 – 11.30 Ana Konuşma
Sağlık Yapılarında Sismik Yalıtım Tasarımı ve Yerel Uygulamalar
Jozef KUBİN, Prota Müh. A.Ş.
ODTÜ Rektör Yardımcısı ve ODTÜ TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı - Prof. Dr. Volkan ATALAY
“Yenilikçilik, Araştırma-Geliştirme ve Üniversite”
Barajlarda 3-Boyutlu Dinamik Analiz Metodolojisi
Altuğ AKMAN, Es Proje Ltd. Şti.
11.30 – 12.30 1.OTURUM: Yenilikçi Bakışlar
TOBB Türkiye Teknik Müşavirlik Meclis Başkanı ve TürkMMMB Geçmiş Dönem Başkanı - Fatma ÇÖLAŞAN
“Teknik Müşavir Seçim Yönteminin İnovasyon ve Sürdürülebilirlikle İlişkisi”
2. GÜN (27 Mart 2014, Perşembe)
KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi - Devrim G. EROL
10.30 – 12.30 Arama Toplantısı (TürkMMMB Üyelerine Özel)
“Kadın Girişimciler ve Yenilikçi Yaklaşımlar”
Türk Teknik Müşavirlik Firmalarının Ülke Pazarında Karşılaştıkları
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
D
E
S
T
E
K
Ç
İ
K
U
R
U
L
U
Ş
L
A
R
Katılım ücretsizdir. Kayıt için lütfen TürkMMMB ile temas kurunuz (Tel:312-440 89 70 Faks: 312-440 89 72 e-posta:[email protected])
T ü r k M ü ş a v i r M ü h e n d i s l e r v e M i m a r l a r B i r l i ği
Ahmet Rasim Sok. No:35/2 Çankaya-06550 Arkara-Tel: (0312) 440 89 70-Faks: (0312) 440 89 72
e-posta: [email protected] - url: www.tmmmb.org.tr
Download

TürkMMMB 9uncu TMK Afiş - Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar