CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2014 ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE
KESİN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARA
DUYURU
Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü özel yetenek
sınavını kazanan asil ve yedek adayların 2014–2015 öğretim yılı;
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Asil Aday Kayıtları
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü
: 1 Eylül 2014
Saat 08.00-16.00 arası
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
: 2 Eylül 2014
Saat 08.00-16.00 arası
Spor Yöneticiliği Bölümü
: 3 Eylül 2014
Saat 08.00-16.00 arası
Tarihleri arasında belirtilen saatlerde Yüksekokulumuzda yapılacaktır.
Yedek Aday Kayıtları
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü
: 1 Eylül 2014
Saat 16.00-17.00 arası
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
: 2 Eylül 2014
Saat 16.00-17.00 arası
Spor Yöneticiliği Bölümü
: 3 Eylül 2014
Saat 16.00-17.00 arası
Tarihlerinde belirtilen saatlerde Yüksekokulumuz öğrenci işlerinde yapılacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Asil adayların kayıtlarının belirtilen saatlerde tamamlanmasından sonra
kayıt yaptırmayan asil aday sayısı kadar yedek aday birinci sıradan başlayarak
sıralamaya göre kayda alınacaktır. Yedek adaylardan kayıt yaptırmaya hak kazananlara
sağlık raporu ve ücret için ek süre verilecektir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-) Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Lise diplomasının aslı, ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesi aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz).
2-) Askerlik çağına gelmiş (1992 doğumlular) ve daha yukarı yaştaki adaylar için ilgili Askerlik
Şubesinden alacakları "Yüksekokula kaydolmalarında askerlik açısından bir sakıncası yoktur"
yazılı belge.
3-) 6 Adet 4,5 X 6 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır).
4-) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
öğrencisi olmasında sağlık açısından bir sakınca yoktur” ibareli heyet raporu.
KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1-) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2-) Kayıt için istenen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
3-) Belgesi eksik olanların kaydı yapılmaz (Adayların başvuru sırasında verdikleri evraklar ile
kesin kayıt sırasında verdikleri evraklar arasında farklılık tespit edilirse, bu adayların kesin kayıt
hakları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır).
4-) Belirtilen tarihte ve saatte kaydını yaptırmayan adaylar hiçbir hak iddia edemezler.
Download

cumhuriyet üniversitesi beden eğitimi ve spor