Mart
2014
İSTATİSTİKLER
*Ekli dosyadaki istatistiki veriler sigorta şirketlerinin
SBM’ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur.
1
1 İçindekiler:
1.
2
3
4
5
SBM Eksper Raporu (EKSRAP) İstatistikleri(*)........................................................................................ 3
1.1
Eksper Raporuna Konu Olan Hasarların Ürün Bazında Dağılımı (*) ............................4
1.2
Trafik Dalı Toplam Hasar Tutar Aralığı Bazında Dağılım (*) ...........................................4
1.3
Kasko Dalı Toplam Hasar Tutar Aralığı Bazında Dağılım (*) ..........................................5
1.4.Trafik Dalı Araç Grubu Bazında Dağılım (*) ...............................................................................5
1.5.Kasko Dalı Araç Grubu Bazında Dağılım (*) ..............................................................................6
1.6.Trafik Dalı Otomobil Araç Grubu Dosya Başı Toplam Maliyet Bazında Dağılım (*) ....6
1.7.Kasko Dalı Otomobil Araç Grubu Dosya Başı Toplam Maliyet Bazında Dağılım (*)....7
Sigorta Suistimalleri Bilgi Sistemi Veri Tabanı ........................................................................................ 8
(SİSBİS) İstatistikleri ................................................................................................................................. 8
2.1
Sigorta Şirketleri Bildirimlerinde Suistimal Yöntemleri (*) .............................................9
2.3.Sigorta Şirketleri Ay Bazında Suistimal Bildirim Adetleri (*) ............................................11
2.4.Diğer Kaynaklar Ay Bazında Suistimal Bildirim Adetleri (*) .............................................12
2.5.Branş Bazında Tüm Kaynakların Suistimal Bildirim Adetleri Dağılımı (*) ....................13
SBM Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık ZMSS Poliçeleri (TEHMAD) İstatistikleri(*) ........................... 15
3.1
Ürün Sınıfı Bazında Dağılım (*) ................................................................................................16
3.2.Riziko İli Bazında Dağılım (*).........................................................................................................17
3.3.Faaliyet Tipi Bazında Dağılım (*)..................................................................................................18
SBM Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin ZMSS Poliçesi (TKU) İstatistikleri(*) ................................................. 19
4.1. 21.07.2011 Tarih Ve 27648 Sayılı Tebliğde Belirtilen Risk Grupları Bazında
Takvim Yılına Göre Dağılım (*) .............................................................................................................20
SBM Ağır Hasarlı Araç Bilgi Sistemi (AHBİS) İstatistikleri ........................................................................ 23
5.1
Ağır Hasarlı Araç Adedi Tablosu (*) .......................................................................................24
5.2
Ağır Hasar Türü Bazında Ağır Hasarlı Araç Dağılımı (*) .................................................24
5.3
Araç Model Yılı Bazında Son 10 Ay Ağır Hasarlı Araç Ortalaması (*) ........................25
2
1. SBM Eksper
Raporu
(EKSRAP)
İstatistikleri(*)
(*)Grafikler rapor güncelleme tarihine göre oluşturulmuştur.
3
1.1 Eksper Raporuna Konu Olan Hasarların Ürün Bazında Dağılımı (*)
(*) - SBM’ye bildirilen kayıtlar çerçevesinde rapor adetleri baz alınarak hazırlanmıştır.
- 01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
1.2 Trafik Dalı Toplam Hasar Tutar Aralığı Bazında Dağılım (*)
(*)- Toplam rapor adedi 166.289’dır.
- 01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
4
1.3 Kasko Dalı Toplam Hasar Tutar Aralığı Bazında Dağılım (*)
(*)- Grafikler rapor güncelleme tarihine göre oluşturulmuştur, toplam rapor adedi 214.049'tir.
- 01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
1.4.Trafik Dalı Araç Grubu Bazında Dağılım (*)
(*) - SBM’ye bildirilen kayıtlar çerçevesinde rapor adetleri baz alınarak hazırlanmıştır.
- 01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır
5
1.5.Kasko Dalı Araç Grubu Bazında Dağılım (*)
(*)- SBM’ye bildirilen kayıtlar çerçevesinde rapor adetleri baz alınarak hazırlanmıştır.
- 01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
1.6.Trafik Dalı Otomobil Araç Grubu Dosya Başı Toplam Maliyet Bazında Dağılım (*)
(*)- SBM’ye bildirilen kayıtlar çerçevesinde yurtdışı hariç tutularak hazırlanmıştır, Trafik hasar ortalaması en yüksek sırasıyla ilk 5 ildir, il
dağılımı hasar yerine göre yapılmıştır.
- 01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
6
1.7.Kasko Dalı Otomobil Araç Grubu Dosya Başı Toplam Maliyet Bazında Dağılım (*)
(*)- SBM’ye bildirilen kayıtlar çerçevesinde yurtdışı hariç tutularak hazırlanmıştır, Kasko hasar ortalaması en yüksek sırasıyla ilk 5 ildir, il
dağılımı hasar yerine göre yapılmıştır.
- 01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
7
2 Sigorta
Suistimalleri
Bilgi Sistemi
Veri Tabanı
(SİSBİS)
İstatistikleri
(*) SİSBİS İstatistikleri 2014 Mart ayı sonu itibariyle verilmiştir.
8
2.1 Sigorta Şirketleri Bildirimlerinde Suistimal Yöntemleri (*)
(*)- 01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır
9
2.2.Diğer Bildirimlerde Suistimal Yöntemleri (*)
(*)- 01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır
10
2.3.Sigorta Şirketleri Ay Bazında Suistimal Bildirim Adetleri (*)
(*)- Grafik son 12 ay baz alınarak hazırlanmıştır, son 12 ayın toplam bildirim adedi 2.989 dir.
-31.03.2014 Tarihi İtibariyle Veri Tabanında Mevcut Olan Verileri Yansıtmaktadır.
11
2.4.Diğer Kaynaklar Ay Bazında Suistimal Bildirim Adetleri (*)
(*)- Grafik son 12 ay baz alınarak hazırlanmıştır, son 12 ayın toplam bildirim adedi 530 dir.
-31.03.2014 Tarihi İtibariyle Veri Tabanında Mevcut Olan Verileri Yansıtmaktadır.
12
2.5.Branş Bazında Tüm Kaynakların Suistimal Bildirim Adetleri Dağılımı (*)
(*)-Toplam bildirim adedi 752'dir
-01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
13
2.6.Sigorta Şirketleri Bildirim Giriş Nedenleri (*)
(*)- 01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
14
3 SBM Tehlikeli
Maddeler Ve
Tehlikeli Atık
ZMSS Poliçeleri
(TEHMAD)
İstatistikleri(*)
(*) TEHMAD İstatistikleri 2014 Mart ayı sonu itibariyle verilmiştir.
15
(
3.1 Ürün Sınıfı Bazında Dağılım (*)
(*)- 01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
16
3.2.Riziko İli Bazında Dağılım (*)
(*)-01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
17
3.3.Faaliyet Tipi Bazında Dağılım (*)
(*)-01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
18
4 SBM Tıbbi Kötü
Uygulamaya İlişkin
ZMSS Poliçesi (TKU)
İstatistikleri(*)
(*) TKU İstatistikleri 2014 Mart ayı sonu itibariyle verilmiştir.
19
4.1.
21.07.2011 Tarih Ve 27648 Sayılı Tebliğde Belirtilen Risk Grupları Bazında Takvim Yılına Göre Dağılım (*)
(*)- Grafik 01.04.2014 tarihinde oluşturulmuştur, Meb. İptaller ve kısmi iptaller çıkarılmıştır.
-01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
20
4.2.Uzmanlık Dalı Bazında Sigorta Yılına Göre Poliçe ve Hasar Bilgileri Raporu
(*)- Grafik 01.04.2014 tarihinde oluşturulmuştur, Meb. İptaller ve kısmi iptaller çıkarılmıştır.
-01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
21
4.3.Uzmanlık Dalı Bazında Takvim Yılına Göre Poliçe ve Hasar Bilgileri Raporu
(*)- Grafik 01.04.2014 tarihinde oluşturulmuştur, Meb. İptaller ve kısmi iptaller çıkarılmıştır.
-01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
5 SBM Ağır
Hasarlı Araç
Bilgi Sistemi
(AHBİS)
İstatistikleri
5.1 Ağır Hasarlı Araç Adedi Tablosu (*)
(*)- Grafik 2014 yılının ilk 3 ayı baz alınarak yapılmıştır, toplam araç adedi 2613’dir.
-01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
5.2 Ağır Hasar Türü Bazında Ağır Hasarlı Araç Dağılımı (*)
-0-
(*)- Grafik 2014 yılının ilk 3 ayı baz alınarak yapılmıştır.
- 01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
5.3 Araç Model Yılı Bazında Son 3 Ay Ağır Hasarlı Araç Ortalaması (*)
(*)- SBM’ye bildirilen ve model yılı son 6 yıl içinde olanlardır, grafik son 3 ay baz alınarak hasar yılına göre hazırlanmıştır.
-01.01.2014-31.03.2014 Tarihli Verilerin Kümülatif Toplamını Yansıtmaktadır.
Download

Mart 2014