T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Konu : Teklif İstenmesi
Sayın :
İdaremizce Matbaa malzemeleri alınacaktır. cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen
malzemenin aşağıda belirtilen esaslara göre temini düşünülmektedir. Listedeki kalemlere fiyat
vermenizi rica ederiz.
NOT:
1. Fiyatlar KDV Hariç Olacaktır.
2. Alım 22/d usulü ile yapılacaktır
3. Sözleşme Yapılacak mı : Hayır
4. Şartname Varmı :
Hayır
5. Teminat Alınacak mı :
Hayır
6. Fiyat Farkı Ödenecek mi : Hayır
7. Teslimatın Ne Şekilde Yapılacağı :…..
8. Teslimat Adresi : Bursa Sağlık Müdürlüğü Ambarı
TEKLİF MEKTUBUDUR
İdarenizin ihtiyacı ve talebi olan, aşağıda yazılı malı yukarıda belirtilen şartlara göre
hizalarında gösterdiğimiz fiyattan satmayı kabul ve taahhüt ederiz.
01
02
03
04
Malın/Hizmetin Adı/Cinsi
Araç Bakım ve Onarım Formu
Nöbet Defteri
Miadı Yaklaşan Etiketi
Benzeri İlaç Etiketi
Birim
CİLT
ADET
ADET
ADET
Miktarı
50
150
10.000
10.000
Birim Fiyatı
Tutarı
TOPLAM
FİRMA ADI
Tarih-Kaşe-İmza
Teklif İsteme Yazısı
Download

İdaremizce Matbaa malzemeleri alınacaktır. cinsi, özellikleri ve