Önemli Tarihler
Bildiri özet gönderimi için son tarih
Bildiri erken kayıt tarihi için son gün ve ücreti
Dinleyici erken kayıt tarihi için son gün ve ücreti
Bildiri kayıt tarihi için son gün ve ücreti
Dinleyici erken kayıt tarihi için son gün ve ücreti
Kongre programının duyurulması
Kongre tarihi
Bildiri tam metin göndermek için son tarih
01 Ekim 2015
01 Eylül 2015 (300 TL Bildiri başına)
01 Eylül 2015 (150 TL)
03 Ekim 2015 (350 TL Bildiri başına)
03 Ekim 2015 (175 TL)
10 Ekim 2015
05- 07 Kasım 2015
20 Kasım 2015
Hiçbir şekilde yukarıdaki tarihlerde değişiklik olmayacaktır. Lütfen ısrar etmeyiniz. Bu
konudaki taleplere yanıt verilmeyecektir.
Download

Önemli Tarihler Bildiri özet gönderimi için son tarih 01 Ekim