Yrd.Doç.Dr. Yalçın BOSTANCI
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
KİŞİSEL BİLGİLER:
Doğum Yeri/Tarihi : Karabük/24.07.1978
Medeni Hali
: Evli
Yabancı Dil
: İngilizce
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon
E-Posta
Web
: +90 532 563 00 82
:[email protected]
: www.calismahayati.com.tr
EĞİTİM BİLGİLERİ
Ortaöğretim
Lisans
Yüksek Lisans
: Karabük Demir Çelik Lisesi
: Hukuk Fakültesi (Selçuk Üniversitesi-Haziran 2000)
: Özel Hukuk/ İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Selçuk Üniversitesi SBEHaziran 2003)
: Özel Hukuk/ İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Selçuk Üniversitesi SBEOcak 2008)
Doktora
MESLEKİ DENEYİM
DÖNEM
KURUM
POZİSYON
03.11.2013Halen
KTO Karatay Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Müdür Yardımcılığı
16.10.2014Halen
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk
Fakültesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
17.02.2014
Mevlana Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı
Başkanlığı (Yüksek Lisans)
06.06.2013
Mevlana Üniversitesi
Senato Üyeliği
06.06.2013
Mevlana Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu Müdürü
25 Mayıs
2013-Halen
Mevlana Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı
Mayıs 2012Halen
Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Başkanı
8 yıl 3 ay
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Elemanı (İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku ABD)
Şubat 2009Eylül 2009
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
İİBF
Ticaret Hukuku ABD Başkanı
Eylül 2009-
Mevlana Kalkınma Ajansı
Hukuk Müşaviri
1
Mayıs 2012
2009-2011
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
9. Dönem Resmi Arabulucu
Gaziantep Bölgesi (Gaziantep, Şanlıurfa,
Kahramanmaraş)
2012-Halen
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
10. Dönem Resmi Arabulucu
Konya Bölgesi (Konya, Aksaray, Karaman)
Ve
Antalya Bölgesi (Antalya, Isparta, Burdur)
2012-Halen
Konya Adli Yargı Adalet Komisyonu
Yargı Çevresinde Hukuk Mahkemeleri
Bilirkişisi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Bireysel İş
Uyuşmazlıkları, Toplu İş Uyuşmazlıkları
Sosyal Güvenlik hukuku, İş Sağlığı ve
Güvenliği Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda
2012-Halen
Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyeliği
2012-Halen
Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hakemli Dergi Editörlüğü
2012-Halen
Konya Ticaret Odası
Hukuk Danışmanlığı/İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku
SAHİP OLUNAN RUHSAT, BELGE VE SERTİFİKALAR
1
Arabuluculuk Belgesi (Adalet Bakanlığı)
2
Avukatlık Ruhsatnamesi (Konya Barosu)
3
Noterlik Belgesi
4
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)
5
Resmi Arabuluculuk Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
6
Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi Başarı Belgesi (RSM Bentley Jennison)
7
Hibe Programları İçin Proje Yaklaşımı Eğitimi Katılım Sertifikası (ABİGEM)
8
Protokol Kuralları Eğitimi Katılım Sertifikası (ABİGEM)
9
İş Yaşamında Profesyonel Davranış Eğitimi Katılım Sertifikası (ABİGEM)
10
Beden Dili Eğitimi Katılım Sertifikası (ABİGEM)
11
Etkili İletişim Eğitimi Katılım Sertifikası (ABİGEM)
12
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Eğitimi Katılım Belgesi (T.C. Başbakanlık Kamu
Görevlileri Etik Kurulu)
13
Hukuk Eğitim Programı Katılım Belgesi (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
VERİLEN EĞİTİM ve SEMİNERLERDEN BAZILARI
Eğitim/Seminer/Çalıştay/Ders Yer-Birim
Adı
Torba Kanun Sonrasında İş ve
14. Anadolu Odaları Eğitim Semineri
2
Sosyal Güvenlik Hukukunda
Ortaya Çıkan Hukuki
Gelişmelerin Değerlendirilmesi
19 -22 Ekim 2014, Susesi Luxury Resort Otel, Belek/Antalya
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Uygulamaları İhtisas Semineri
8-9 Ağustos 2014, Konya SMMMO
İş Hukukunda Güncel
Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
19.04.2014, Karaman Ticaret Borsası
İş Sağlığı ve Güvenliği
Mevzuatında Güncel
Gelişmeler
19.12.2013, Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
Çalışma Hayatında Hukuki
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Çalıştayı
16.11.2013
Konya Ticaret Odası, Dedeman Konya
İş Hukukunda Güncel Konular,
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
30.10.2013, Muğla Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası,
Muğla
İş Hukukunda Güncel Konular,
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
13. Anadolu Odaları Eğitim Semineri
29 Eylül- 2 Ekim 2013,
Titanic Deluxe Belek Resort Otel, Antalya
İş Sağlığı ve Güvenliğinde
İşverenin Yükümlülükleri
21.06.2013, Konya SMMM Odası
Güncel İş Mevzuatı
Uygulamaları
20.06.2013, Konya SMMM Odası
İş Sağlığı ve Güvenliğinde
Yeni Uygulamalar
06.06.2013, Konya Öğrenme Şenlikler, Konya Ticaret Odası
İş Hukukunda Güncel
Gelişmeler (Toplu İş Hukuku
ve İş Sağlığı ve Güvenliği
Hukuku)
15 Mayıs 2013, Konya Barosu, Konya Adliyesi Konferans Salonu
İş Sağlığı ve Güvenliğinde
İşverenin Yükümlülükleri
2 Nisan 2013 Konya SMMM, Bera Otel Konya.
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği
Mevzuatının Getirdiği
Yükümlülükler ve Sonuçları
26 Ocak 2013, Konya Ticaret Odası (KTO)
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği
Mevzuatının Getirdiği
Yenilikler
10 Ocak 2013, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)
İşyerinde Temsilcilik
Mekanizması (Çalışan
Temsilciliği, İşyeri Sendika
Temsilciliği ve Kurul
Üyelikleri)
20 Aralık 2012, Antalya (Sea Life Otel)
ÇASGEM İle HAK-İŞ Konfederasyonu
(HAK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, yöneticileri, işyeri
sendika temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine eğitim
İşyerinde Sosyal Diyalog ve
20 Aralık 2012, Antalya (Sea Life Otel)
3
Katılmalı Yönetim
Mekanizmaları
ÇASGEM İle HAK-İŞ Konfederasyonu
(HAK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, yöneticileri, işyeri
sendika temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine eğitim)
İş Mevzuatı Uygulamaları
17 Kasım 2012, Konya
Konya Ticaret Odası, Sertifikalı Eğitim Semineri (Ticaret Odası
Üyeleri İçin)
İş Hukukunda Güncel
Gelişmeler ve Uygulama
Sorunları
6 Kasım 2012, Konya
Konya SMMM, Kule Plaza
İşyerinde Temsilcilik
Mekanizması (Çalışan
Temsilciliği, İşyeri Sendika
Temsilciliği ve Kurul
Üyelikleri)
18 Ekim 2012, İstanbul
ÇASGEM İle TURK-İŞ Konfederasyonu
(TURK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, yöneticileri, işyeri
sendika temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine eğitim)
İşyerinde Sosyal Diyalog ve
Katılmalı Yönetim
Mekanizmaları
18 Ekim 2012, İstanbul
ÇASGEM İle TURK-İŞ Konfederasyonu
(TURK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, yöneticileri, işyeri
sendika temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine eğitim)
İşyerinde Sosyal Diyalog ve
Katılmalı Yönetim
Mekanizmaları
11 Ekim 2012, Sakarya
ÇASGEM İle HAK-İŞ Konfederasyonu
(HAK-İŞ’e bağlı ve Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren sendika
şube başkanları, yöneticileri, işyeri sendika temsilcileri, iş sağlığı ve
güvenliği kurulu üyelerine eğitim)
İşyerinde Temsilcilik
Mekanizması (Çalışan
Temsilciliği, İşyeri Sendika
Temsilciliği ve Kurul
Üyelikleri)
11 Ekim 2012, Sakarya
ÇASGEM İle HAK-İŞ Konfederasyonu
(HAK-İŞ’e bağlı ve Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren sendika
şube başkanları, yöneticileri, işyeri sendika temsilcileri, iş sağlığı ve
güvenliği kurulu üyelerine eğitim)
İşyerinde Sosyal Diyalog ve
Katılmalı Yönetim
Mekanizmaları
4 Ekim 2012, Bursa
ÇASGEM İle TURK-İŞ Konfederasyonu
(TURK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, yöneticileri, işyeri
sendika temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine eğitim)
İşyerinde Temsilcilik
Mekanizması (Çalışan
Temsilciliği, İşyeri Sendika
Temsilciliği ve Kurul
Üyelikleri)
4 Ekim 2012, Bursa
ÇASGEM İle TURK-İŞ Konfederasyonu
(TURK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, yöneticileri, işyeri
sendika temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine eğitim)
İşyerinde Sosyal Diyalog ve
Katılmalı Yönetim
Mekanizmaları
27 Eylül 2012, Antalya
ÇASGEM İle TURK-İŞ Konfederasyonu
(TURK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, yöneticileri, işyeri
sendika temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine eğitim)
İşyerinde Temsilcilik
Mekanizması (Çalışan
27 Eylül 2012, Antalya
ÇASGEM İle TURK-İŞ Konfederasyonu
4
Temsilciliği, İşyeri Sendika
Temsilciliği ve Kurul
Üyelikleri)
(TURK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, yöneticileri, işyeri
sendika temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine eğitim)
İşyerinde Sosyal Diyalog ve
Katılmalı Yönetim
Mekanizmaları
11 Eylül 2012, Zonguldak
ÇASGEM İle TURK-İŞ Konfederasyonu
(TURK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, yöneticileri, işyeri
sendika temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine eğitim)
İşyerinde Temsilcilik
Mekanizması (Çalışan
Temsilciliği, İşyeri Sendika
Temsilciliği ve Kurul
Üyelikleri)
11 Eylül 2012, Zonguldak
ÇASGEM İle TURK-İŞ Konfederasyonu
(TURK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, yöneticileri, işyeri
sendika temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine eğitim)
İşyerinde Temsilcilik
Mekanizması (Çalışan
Temsilciliği, İşyeri Sendika
Temsilciliği ve Kurul
Üyelikleri)
20 Temmuz 2012, Konya
ÇASGEM İle HAK-İŞ Konfederasyonu
(HAK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, yöneticileri, işyeri
sendika temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine eğitim)
İşyerinde Temsilcilik
Mekanizması (Çalışan
Temsilciliği, İşyeri Sendika
Temsilciliği ve Kurul
Üyelikleri)
28 Mayıs 2012, Adana
ÇASGEM İle HAK-İŞ Konfederasyonu
(HAK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, yöneticileri, işyeri
sendika temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine eğitim)
İşyerinde Temsilcilik
Mekanizması (Çalışan
Temsilciliği, İşyeri Sendika
Temsilciliği ve Kurul
Üyelikleri)
29 Mayıs 2012, Adana
ÇASGEM İle TURK-İŞ Konfederasyonu
(TURK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları, yöneticileri, işyeri
sendika temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine eğitim)
İş Hukuku
Akdeniz Üniversitesi (2012)
Selçuk Üniversitesi (2005)
Aksaray Üniversitesi (2011)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (2009)
UZMANLIK ALANLARI
•
•
•
•
•
Bireysel İş Hukuku
Sosyal Güvenlik Hukuku
Sendikalar Hukuku
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukuku
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
ESERLER
KİTAPLAR
1- Sosyal Güvenlik Hukukunda İsteğe Bağlı Sigortalılık, İstanbul 2004.
5
2- 130 Soruda İş Mevzuatı Uygulaması, Konya 2012.
3- Sosyal Güvenlik Hukukunda Genel Sağlık Sigortası (basıma hazırlık aşamasında).
KİTAP BÖLÜMÜ
1-Kalkınma Ajansları Personelinin Hukuki Statüsünün İş Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi,
Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri Kalkınma Ajansları, Editörler: AKGÜL, Birol/
UZAY, Nısfet, Bursa 2010.
ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA SUNULAN TEBLİĞLER
1) Evaluation Of Current Developments In The Legal Collective Labour Relations, Internaional
Scientific Conference Of Young Researchers, Qafqaz University, 26-27 April 2013 (Özet metin
yayınlanmıştır).
2) Expertise In Occupational Safety Occupational Health And Safety Law, Uluslararası Ekonomi ve
Hukuk Sempozyumu, Mevlana Üniversitesi, 13-14 Haziran 2013 Konya (Özet ve tam metin
yayınlanmıştır).
ULUSAL SEMPOZYUM/PANALLERDE SUNULAN TEBLİĞLER
1) 1- Tebliğ: Sosyal Güvenlik Hukukunda Özürlü Hakları, Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok! Paneli,
Selçuklu Belediyesi, 3 Aralık 2005.
2) Tebliğ: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Engelli Hakları, Engelsiz Turizm Sempozyumu, Antalya
27 Temmuz 2012.
3) Tebliğ: Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik Açısından Engelli Hakları, Engelliler Günü Paneli,
Mevlana Üniversitesi, 05.12.2012.
4) Tebliğ: Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Taraf Yükümlülükleri, İş Hayatının Güncel Hukuki
Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli, Konya Ticaret Odası, 19 0cak 2013.
5) Tebliğ: Çalışma Hayatı Mevzuatındaki Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Ticaret ve Çalışma
Hayatı Mevzuatındaki Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi Paneli, BASİAD Denizli, 02.07.2013.
6) Tebliğ: İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda İdari Para Cezaları ve İtiraz Usulü, 4. İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Dedeman Otel Konya, 01.11.2013 (Tam
metin yayınlanmıştır).
7) Tebliğ:Arabuluculuk Müessesesinin İşçi ve İşveren Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde
Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Çalışma Hayatında İş Teftişi ve Arabuluculuk Paneli,
30.04.2014, Konya Organize Sanayi Bölgesi.
8) Konferans: İş Kazalarından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk, 25.06.2014, Konya Ticaret Odası
Konferans Salonu, KTO, Konya.
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALE
6
1- İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi ve Yaptırımları,
SÜHFD, C.12, S.1-2, Konya 2004.
2- Sosyal Güvenlik Hukukunda İsteğe Bağlı Sigortalılık, SÜSBED, S.12, Y.2004.
3- Yargı Kararları Işığında Vazife Malullüğü Kavramı, Kamu-İş, C.8, S.1, 2005.
4- Sosyal Güvenlikte Yeni Adım: Memurluktan Ayrılmış Olanlara İsteğe Bağlı Sigortalılık (İştirakçilik),
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S.5, 2005.
5- Yargıtay Kararları Işığında İş Kazası Kavramı, Kamu-İş, C.8, S.1, 2005.
6- Kısmi Süreli Çalışma ve Bireysel İş Hukukunda Ortaya Çıkan Uygulama Sorunları, Erciyes
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, 2006.
7- Sosyal Güvenlik Hukukunda Genel Sağlık Sigortası, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
2008/1.
8- 6772 Sayılı Kanun Uygulaması Kapsamında Kalkınma Ajansları Personelinin Durumunun
Değerlendirilmesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Yıl:2012,
S.99.
9- 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Çerçevesinde Kamu Başdenetçisine İlişkin Yaş
Şartının Değerlendirilmesi, TBB Dergisi, S.103, Ocak-Şubat 2013, s.13-26 (Prof.Dr. Zehra Odyakmaz
ve Arş. Gör. Oğuzhan Güzel ile birlikte).
10- Toplu İş İlişkilerinde Güncel Hukuki Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Mevlana Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, C.1,S.1, YIL:2013.
KARAR İNCELEMESİ
1- İş Güvencesi- İşçinin Eski İşine Davet Edilmemesi- Davanın Konusuz Kalması, Kazancı Hukuk,
İşletme, Maliye Bilimleri Dergisi, S.9, Mayıs 2005.
HAKEMLİ OLMAYAN ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALE
1- 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Genel İşlem ve Koşulları İle İlgili Hükümlerin
Değerlendirilmesi, Konya Barosu Dergisi, S.23 (Süleyman Yalman ve Mahmut Kizir ile birlikte).
2- 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmesine İlişkin Bazı Hükümlerinin İş Hukuku
Uygulamasına Yapacağı Etkiler Açısından Değerlendirilmesi, Konya Barosu Dergisi, S.23 (Süleyman
Yalman ve Mahmut Kizir ile birlikte).
3- 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Bakımından Değerlendirilmesi,
Konya Barosu Dergisi, S.23 (Süleyman Yalman ve Mahmut Kizir ile birlikte).
4- Futbol Kulüplerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerinin Değerlendirilmesi, Ankara
Barosu Spor Hukuku Kurulu Av. İsmail İnan Armağanı, Ankara 2013, s.133-156 .
DİĞER
7
1) Televizyon programı-ÜNTV’de haftada bir yayınlanan “Çalışma Hayatı” programının hazırlanması
ve sürekli konuğu (16 hafta canlı yayın). Bunun yanında ÜNTV ve KONTV’de çalışma hayatı ile ilgili
çeşitli konularda bilgi vermek üzere program konuğu.
2) Gazete köşe yazarlığı: “Memleket” Gazetesinde “Çalışma Hayatı” köşe yazarlığı.
3) İnternet sitesi yöneticiliği: www.calismahayati.com.tr
VII. TV Programları
1) Akdeniz TV (Antalya) - Hukuk Saati Programı-Çalışma Hayatında Güncel Konular
2) Kon TV- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Bölümü
3) UN TV- Güne Bakış Programı- 6331 Sayılı Kanunun Getirdikleri
4) Sun TV- Nabız Programı- Soma'da Meydana Gelen İş Kazasının Hukuki Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
8
Download

Özgeçmiş Dosyası İçin Tıklayınız