Econ. 454.01: Turkish Tax System (Türk Vergi Sistemi)
Bu dersin amacı, öğrenciye Türk Vergi Sistemi ile ilgili temel kurumsal ve kuralsal alt-yapı
ve ıstılahlar hakkında temel bilgi vermek olduğundan, ders Türkçe olarak yapılmaktadır.
Ancak, gerekli yerlerde kavram ve ıstılahların İngilizce karşılıkları verilmektedir.
(Because the aim of the course is to give students basic knowledge on theoretical and
administrative structure of the Turkish Tax System, the couse is conducted in Turkish.
However, English concepts and terminolgies are introduced wherever they match for Turkish
counterparts.
•
•
•
•
•
•
•
Genel Olarak Vergi Sisteminin Kuramsal Yapısı, Ekonomik İşlevleri ve Tarihsel
Evrimi
(Theoretical Structure and Economic Functions of Turkish Taxation System in
Historical Perspective)
Gelir Vergilemesi Sistemi ve Harcama Vergilemesi Sistemi Karşılaştırması
(Comparison of Income Taxation and Expenditure Taxation Systems)
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler (Taxes on Individual Income and Corporation
Income)
- Gelir Vergisi (Individual Income Tax)
- Kurumlar Vergisi (Corporation Income Tax)
Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler (Taxes on Expenditure)
- Çok Aşamalı Genel Harcama Vergisi (Multistage Sales Tax)
- Tek Aşamalı Genel Harcama Vergisi (Single Stage Sales Tax)
- Özel Harcama Vergisi (Excise Tax)
Servet Üzerinden Alınan Vergiler (Taxes on Property and Wealth)
- Tek Seferlik Servet Vergileri (Single Stage Wealth Tax)
- Yıllık Servet Vergileri (Annual Basis Wealth Tax)
Vergi Suçları ve Cezaları ( Tax Fraud, Tax Evasion and Penalties)
- Vergi Suçları (Tax Frauds and Tax Evasion)
- Vergi Cezaları (Tax Penalties)
Vergi Uygulama Usûlleri (Tax Implementation Rules and Procedures)
Download

(Türk Vergi Sistemi) Bu dersin amacı, öğrenciye Türk Vergi Sistemi