SİSTEM ANASAYFASINA DİĞER KULLANICI KİMLİKLERİNİN (PORTALPART)
EKLENMESİ
Birden Fazla Kullanıcı Kimliği bulunan personelin(kırmızıyla işaretli menüden kontrol
edilebilir) anasayfasında tüm kimliklerine ait görevlerini görebilmesi ve işlem yapabilmesi için
kullanışlı bir tercihtir. Aşağıda ki örnekte sistem yöneticisi olan personelin aynı zamanda
diğer kimliklerine ait görevlerin portal tab olarak eklenme işlemleri anlatılmaktadır.


Anasayfada bulunan Ayarlar Menüsünden Portalpart Ekle tercihi yapılır.

Açılan Portalpart penceresinde Kategorik Görevlerim tercihi bulunarak işaretlenir ve Eklenir.

Anasayfaya gelen yeni Kategorik Görevlerim penceresinde Kimliklerim menüsü içerisinden
yeni ekleyeceğimiz kullanıcı kimliği seçilir.

Kimliklerim menüsünden seçilen(1) ve anasayfada yer alacak kimlik tanımımız Başlık(2)
kısmına manüel olarak girilerek onay(3) verilir.

Yeni Görev kategorisi anasayfamıza eklenmiştir. Bu işlem aynen tüm kimlikler için
tekrarlanarak ve her kimliğe ait sayfadan diğer kimliklerin tanımlaması yapılarak tüm kimlikler
bir arada görülebilir.
Download

sistem anasayfasına diğer kullanıcı kimliklerinin (portalpart) eklenmesi