3. Hafta
2. Hafta
1. Hafta
GÜN
1
16.06.2014 Pazartesi
8
2
17.06.2014 Salı
8
3
18.06.2014 Çarşamba
8
4
19.06.2014 Perşembe
8
5
20.06.2014 Cuma
8
6
23.06.2014 Pazartesi
8
7
24.06.2014 Salı
8
8
25.06.2014 Çarşamba
8
9
26.06.2014 Perşembe
8
10
27.06.2014 Cuma
8
11
30.06.2014 Pazartesi
8
12
01.07.2014 Salı
8
13
02.07.2014 Çarşamba
8
14
03.07.2014 Perşembe
8
15
04.07.2014 Cuma
8
MODÜL 1 : NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Nesne Tabanlı Programlama Ortamını Kullanarak
Programlamaya Başlamak
İsim Uzaylarını Kullanmak
Değişkenleri ve Temel Veri Türlerini Kullanmak
Aritmetiksel Operatörleri Kullanmak
MODÜL 2 : NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA METOTLAR
Metotları tanımlamak, Metotları kullanmak
Kapsam Uygulamak
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
HAFTA
MEZİTLİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI
11. SINIF YAZ STAJ PLANI
TARİH
GÜN
SAAT DERS
KONULAR
MODÜL 3 : NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA KARAR VE
DÖNGÜ YAPILARI
Mantıksal operatörleri kullanmak
Şart ifadelerini Kullanmak
Döngü Yapılarını Kullanmak
Hataları ve Özel Durumları Yönetmek
MODÜL 4 :NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA SINIFLAR
Bir sınıf tanımlamak
Bir sınıfı kullanmak
Static Metotları Kullanmak
Erişilebilirliği denetlemek
Kurucu (constructor) tanımlamak
Kurucuları aşırı yüklemek
MODÜL 5 :NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA DEĞERLER VE
BAŞVURULAR
Veri Türü DeğiĢkenlerini Kullanmak
“ref” ve “out” Parametrelerini Kullanmak
Kutulama Yapmak
MODÜL 6 :NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA DEĞER
TÜRLERİ
Numaralandırmalarla (enum) Çalışmak
Yapılarla (struct) Çalışmak
MODÜL 7 :NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA DİZİ
DEĞİŞKENLER VE KOLEKSİYONLAR
Dizileri tanımlamak
Dizileri Kullanmak
Koleksiyon Sınıfları Kullanmak
Parametre Dizilerini Kullanmak
MODÜL 8 : NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA KALITIM VE
ARAYÜZLER
Temel bir sınıftan türetilmiş bir sınıf oluşturmak
Kalıtımı Kullanmak
Bir arayüz tanımlamak
Arayüzü uygulamak
MODÜL 9 :NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA BİLEŞENLER
OLUŞTURMA
Alanlara Erişmek İçin Özellikler Uygulamak
Arayüz Özellikleri ile Çalışmak
16
07.07.2014 Pazartesi
8
17
08.07.2014 Salı
8
18
09.07.2014 Çarşamba
8
19
10.07.2014 Perşembe
8
20
11.07.2014 Cuma
8
21
14.07.2014 Pazartesi
8
22
15.07.2014 Salı
8
23
16.07.2014 Çarşamba
8
24
17.07.2014 Perşembe
8
25
18.07.2014 Cuma
8
MODÜL 10 :NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA TEMSİLCİLER
VE OLAYLAR
Temsilciler Kullanmak
Bildirimleri Olaylarla Etkinleştirmek
MODÜL 11 :NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA WINDOWS
UYGULAMALARI
WPF Formlarla Çalışmak
Menüler ve iletişim Kutularıyla Çalışmak
Veri bağlamayı kullanmak
Veri doğrulamayı etkinleştirmek
Hata bilgisini görüntülemek
MODÜL 12 :NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA VERİ
YÖNETİMİ
Ado.net kullanarak bir sql veri tabanına bağlanmak
Ado.net kullanarak bir veri tabanı sorgusu oluşturmak ve
çalıştırmak
Ado.net SqlDataReader nesnesi kullanarak veriyi almak
DLINQ kullanarak bir sorgu oluşturmak ve çalıştırmak
Veri tabanında Bilgi Sorgulamak
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
GÜN
5. Hafta
4. Hafta
HAFTA
MEZİTLİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI
11. SINIF YAZ STAJ PLANI
TARİH
GÜN
SAAT DERS
KONULAR
Veri Üzerinde işlem Yapmak
Object Relational Designer kullanarak varlık sınıfları
oluşturmak
Varlık sınıfından ya da bir WPF denetimindeki koleksiyondan
veriyi görüntülemek
DLINQ kullanarak veri tabanındaki veriyi değiştirmek
MODÜL 13 :NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA WEB
UYGULAMALARI
ASP.NET Sayfaları Oluşturmak
Web formunun HTML tanımını görüntülemek ve düzenlemek
Web formu için stil oluşturmak
Web Formları Doğrulama Denetimlerini Kullanmak
Oturum açma web formu oluşturmak
Form tabanlı güvenlik uygulamak
Veri tabanındaki veriyi görüntülemek için form oluşturmak
GridView denetimini kullanarak veri tabanındaki satırları
değiştirmek
GridView denetimindeki bir satırı seçerek bir web formundan
diğerine geçmek
Çalışma anında bir veri kaynağına GridView denetimi
bağlamak
Bir web servisi oluşturmak
Web servisinin tanımını görüntülemek
Karmaşık verileri web yöntem parametreleri olarak vermek ve
değerleri döndürmek
Bir web yöntemini çağırmak
MODÜL 14 :NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA RAPORLAMA
VE SETUP PROJESİ
Rapor Oluşturmak
Setup Projesi Oluşturmak
GÜN
6. Hafta
26
TOPLAM
21.07.2014 Pazartesi
8
27
22.07.2014 Salı
8
28
23.07.2014 Çarşamba
4
28 gün
M. Saki ALAN
Alan Şefi
MODÜL 1 :YABANCI DİLDE DONANIM KAVRAMLARI
Donanım birimlerinin yabancı dildeki karşılıklarını kullanmak
Donanım kavramlarının yabancı dildeki karşılıklarını kullanmak
MESLEKİ YABANCI DİL
HAFTA
MEZİTLİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI
11. SINIF YAZ STAJ PLANI
TARİH
GÜN
SAAT DERS
KONULAR
MODÜL 2 :YABANCI DİLDE YAZILIM VE AĞ KAVRAMLARI
Yazılım kavramlarının yabancı dildeki karşılıklarını kullanmak
İnternet kavramlarının yabancı dildeki karşılıklarını kullanmak
Ağ kavramlarının yabancı dildeki karşılıklarını kullanmak
MODÜL 3 :YABANCI DİLDE TEKNİK YAZIŞMA İŞLEMLERİ
Mesleki yayınların çevirisini yapmak
Teknik belgeleri düzenlemek
220 saat staj yapılacak
Şahin MANSUROĞLU
Atölye Şefi
Onay
…/06/2014
Tuncer ÇÖĞÜR
Okul Müdürü
Download

Bilişim Teknolojileri Alanı Veri Tabanı Programcılığı Dalı 11. Sınıf