TRAKYA BUSINESS MARKETING
TAGİD -LİAD - TASİAD –ÇESİAD-BİŞDER
Ortaklığı ile üyeler arası iş geliştirme projesi.
TRAKYA BUSINESS MARKETING
TBM
TBM Nedir?
TBM Nedir?
• TRAKYA iş dünyası sivil toplum
kuruluşu olarak amacımız, gönüllülük
esası ile derneklerimize üye olan
işadamlarının iş potansiyellerini ve
network ağını artırmak, firmalarına
katma değer sağlamaktır.
TBM Nedir?
• Bu doğrultuda TAGİD, TASİAD, LİAD,
ÇESİAD,BİŞDER olarak oluşturmuş
olduğumuz TBM© TRAKYA BUSINESS
MARKETING projesi ile üyelerimizin
birbirlerinin ürünlerini ve hizmetlerini çok
geniş bir yelpazede pazarlayarak onların
işlerine katkı sağlamaktır.
TBM Nedir?
• Oluşturmuş olduğumuz TBM© projesi
kapsamında yol haritası niteliğindeki
düsturlarımız aşağıdaki gibidir. Verimli bir proje
olması amacı ile bazı kurallar konulmuştur, bu
kurallar ile alakalı hüküm verme yetkisi TRAKYA
dernekleri Yönetim Kurulu üyeleri tarafından
oluşturulan “TBM© Üye Etik Komisyonu”
tarafından uygulanmaktadır.
TBM Nedir?
• TRAKYA BUSINESS MARKETING Trakya
bölgesinde faaliyet gösteren TUSKON ’a
bağlı dernek üyelerinin birbiri arasında
ticaretlerini ve işbirliklerini artırmaya
yönelik sunulmuş bir hizmettir.
TBM© ne işe yarar?
• TBM© üyelerinin birbirleri ile güç birliği
yaparak kendi içlerinde veya yakın
çevrelerindeki iş potansiyellerini, ticari
faaliyetlerini ve network ağlarını
artırmasını sağlar.
TBM© nasıl çalışır?
• TBM© organizasyonu, 4 ana içerik ile
çalışmaktadır.
• 1.TBM© Toplantıları:
Her hafta aynı gün aynı saat ve aynı yerde aynı
TBM© grubu ile tamamı farklı sektörlerden ve
birbiri ile çakışmayan en az 30 en fazla 50 TBM©
üyesinden ve en az 10 en fazla 15 TBM©
misafirinden oluşan kahvaltılı toplantılardır.
TBM© nasıl çalışır?
• Toplantı içeriği; Üyelerin kendini 1 dakika
tanıtımı ve gruptan bu haftaya özel talebi,
Misafirlerin kendini 30 saniye tanıtımı, 5
dakika haftanın üye sunumu ve geçen
haftanın değerlendirmesi şeklindedir.
TBM© nasıl çalışır?
1 dakikalık takdim nedir ve nasıl yapılır?
• Toplantıların en önemli can damarlarından
olan 1 dakikalık takdim bölümü üyelerin
kendini yaptığı işi, hedef müşteri portföyünü,
ürettiği ürün ve hizmetleri ve gruptan talebini
1 dakika içerisinde haziruna anlatmasıdır.
TBM© nasıl çalışır?
2.
TBM© İş Yönlendirmeleri:
• TBM© Üyesinin üretmiş olduğu ürün veya hizmetleri
almak için hedef pazarınızda olan bir kişi ile tanışma ve
işbirliği yapma fırsatının diğer TBM© üyelerinin desteği ve
yardımı ile sağlanmasıdır. Kesinleşmiş ürün veya hizmet
satışı değildir, firmanızı tanıtacağınız ve genelde ulaşmakta
zorlandığınız veya hiç tanımadığınız firma ve kişilerle
bağlantı kurma fırsatıdır.
TBM© nasıl çalışır?
Bir TBM© üyesine “İş Yönlendirmesi” yapabilmenin
yolları nelerdir?
•1. Tanığınız kişinin ihtiyacını iyi dinleyin ve neye ihtiyacı
olduğunu iyi analiz edin.
•2. Kişiye söz konusu hizmeti sunabilecek (TBM© üyesi)
birini tanıdığınızı söyleyin
•3. TBM© Üyesi ile iş yaptıysanız, tecrübenizi paylaşın
•4. TBM© üyesini yönlendireceğiniz kişiye kartvizitinizi verin
ve kişinin kartvizitini isteyin.
TBM© nasıl çalışır?
• 5. TBM© Üyesinin selamınız ile müşteriyi
aramasının uygun olup olmadığını sorun
• 6. Cevap evet ise, TBM© üyesini arayın ve
kendisine iş yönlendirmesinden bahsedin
• 7. “İş yönlendirme data formunu” doldurun ve bir
sonraki toplantıda TBM© grubu üyesine verin.
Diğer nüshayı “İş yönlendirme data formu
kutusuna” atınız.
TBM© nasıl çalışır?
TBM© Misafir Davetleri:
•Misafir: TBM© toplantılarına, öncelikli
olarak grubun açık sektör kategorilerine
“TBM© Üye Etik Komisyonunun” onayı
alınarak ilgili grup toplantılarına davet edilen
İLGİLİ DERNEK üyeleridir.
TBM© nasıl çalışır?
Davet ve Katılım:
•TBM© üyesi toplantılara misafirleri önerebilir,
Öneri sonrası TBM© Üye Etik Komisyonu bazı
kıstasları kontrol ettikten sonra misafir adayını
toplantıya bizzat davet eder veya toplantıya
katılımı reddeder. Reddedilen misafirler toplantıda
hazır bulunsa dahi iştirak edemezler.
TBM© nasıl çalışır?
Neden Misafir Davet Edilmeli:
•İş yönlendirme sayılarını yükseltmek
•İrtibat havuzunu genişletmek
•TBM gruplarının dışında yeni DERNEK üyeleri irtibat ve
iletişim kurmak
•TBM gruplarındaki boş olan sektörlerin doldurulması
•TBM gruplarından ayrılan sektörlerin tekrar doldurulması
TBM© nasıl çalışır?
4. TBM© Birebir Ziyaretler:
• TBM© toplantıları dışında her üyenin
birbirini ziyaret ederek yapmış olduğu iş ve
iştigal konuları ile alakalı daha detaylı bilgi
alıp üyelerin yapacağı iş yönlendirmelerinin
daha bilinçli yapmasına yönelik bir faaliyettir.
TBM© nasıl çalışır?
TBM© Üye Statüsü ve Katılımı
•TBM© gruplarında misafir statüsünde en az bir
toplantıya misafir olarak katılmış olan ve “TBM©
Üye Etik Komisyonunun” üye olarak katılımını
onayladığı sadece DERNEK üyeleri
•“TBM© Üye Etik Komisyonunun” doğrudan açık
sektörlere sevk ettiği sadece DERNEK üyeleri
TBM© gruplarına üye statüsünde katılabilir.
TBM© nasıl çalışır?
TBM© Etik Komisyonu:
•Üye Etik Komisyonu İLGİLİ DERNEKLERİN
Yönetim Kurulu üyeleri ve grup yürütme
kurullarından oluşur.
TBM© Grup Yürütme Kurulu
•Yürütme Kurulu Başkanı: Trakya Dernekleri
Başkan ve yönetim Kurulu Üyeleri tarafından
seçilir.
TBM© nasıl çalışır?
• Eğitim Koordinatörü: Trakya Dernekleri bağlı derneklerin dernek
Yönetim Kurulu Üyeleri veya üyelerinden seçilir.
• Muhasip Koordinatör: Trakya Dernekleri bağlı derneklerin dernek
Yönetim Kurulu Üyeleri veya üyelerinden seçilir.
• Misafir Oryantasyon Koordinatörü: Trakya Dernekleri bağlı
derneklerin dernek Yönetim Kurulu Üyeleri veya üyelerinden seçilir.
• Moderatör: Trakya Dernekleri bağlı derneklerin dernek genel
sekreter veya genel sekreter yardımcılarından seçilir.
TBM© nasıl çalışır?
TBM© gruplarına kimler katılamaz?
•İLGİLİ DERNEKLERE üyesi olmayan kişi/firmalar.
•Derneklerine aidat borcu bulunan, üyelik şartlarını
yerine getirmeyen kişi/firmalar
•“TBM© Üye Etik Komisyonunun” katılımını
onaylamadığı kişi/firmalar katılamaz.
TBM© nasıl çalışır?
Genel Politika ve Kurallar
•1) Her meslek ve alt sektör grubu, profesyonel
kategori veya iş çeşitliliğinde sadece bir temsilcinin
TBM© grubuna dâhil olmasına müsaade edilir.
TBM© Üye Etik Komisyonu grup içindeki olası
sınıflandırma çakışmalarda son kararı verme
yetkisine sahiptir.
TBM© nasıl çalışır?
• 2) TBM© gruplarında hazır bulunmak ve toplantılara katılmak
son derece önemlidir. Eğer bir üye toplantıya katılmıyorsa,
toplantıya kendisini temsil edecek vekil gönderebilir. Bu
durumda üye, yoklama kayıtlarında yok görünmez. Üye 6 aylık
dönemde 2 kez devamsızlık yapabilir, 2 kez de vekil
gönderebilir. Bu sayıdan fazla (Tıbbi rahatsızlıklar dışındaki)
devamsızlık durumunda üye, TBM© Üye Etik Kurulu kararı ile
gruptan çıkarılır, Çıkarılan üyenin statüsü boş olarak değiştirilir
ve yeni üye alınır, Çıkarılan üye 1 yıl boyunca hiçbir TBM©
grubuna katılamaz, hiçbir zaman eski grubuna geri dönemez.
TBM© nasıl çalışır?
• 3) TBM© Üyeliği yarı zamanlı iş değildir, Üyelerin
TBM© de bulunduğu sürece üyeliği asli uğraş olarak
temsil etmelidir.
• 4) Haftalık toplantılar 100-120 dakika sürer. Üyelerin
toplantı saatinden önce gelmesi ve toplantı süresince
toplantıda bulunmaları en önemli kurallardan biridir.
Toplantıya 06.45 den sonra gelinmesi ve son 15
dakikadan önce çıkılmaması gerekmektedir.
TBM© nasıl çalışır?
• 5) Bir kişi/firma aynı zaman yalnızca bir TBM© grubuna
üye olabilir. Grup üyelerine bağlılığını azaltacağından üye
2. Bir TBM© grubuna veya her meslekten tek bir
temsilcinin alındığı ve ana amacı birbirine iş yaratmak olan
başka bir gruba üye olamaz.
• 6) Üyelerin bağlı bulundukları TBM© grubuna misafir
getirmeleri ve grup üyelerine iş yönlendirmeleri üyelik için
en önemli şarttır. Gruplar, kişinin üyeliğinin sürekliliğini
sağlamak için getirmesi gereken asgari misafir ya da iş
yönlendirme sayısını kendileri tespit edebilir.
TBM© nasıl çalışır?
• 7) Misafirler, sadece 2 kez grup toplantılarına
misafir olarak katılabilirler. İkinin üzerindeki
katılımlar ile alakalı giriş kartı verilmez. 2 üzeri
katılım için gruba üye olma zorunluluğu vardır.
• 8) Her üyeye sunulan 5 dakikalık sunum
hakkını kullanan haftanın konuşmacısı, haftanın
en başarılı üyesine verilmek üzere, hediye
getirmek zorundadır.
TBM© nasıl çalışır?
• 9) Mesleki sınıflandırma ile ilgili bir sorun yaşanması
durumunda, konuyla ilgili TBM© Üye Etik Kurulu başvuruda
bulunarak itiraz etmek, üyelerin sorumluluğundadır. Üyelik
için başvuran kişinin üyeliği kabul edilmeden önce, itirazın
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İtiraz olmaması
durumunda, TBM© Üye Etik Kurulu onay verildiğini
varsayacaktır.
• 10) Sınıflandırma değişikliği isteyen üyenin yeni bir üyelik
başvurusunda bulunmaları ve üyelik komitesinden ilgili
sınıflandırma değişikliği için onay almaları gerekmektedir.
TBM© nasıl çalışır?
• 11) Yer değiştiren üyelerin geçecekleri yeni gruba
onaylamak üzere yeni üyelik başvurusunda bulunmaları
gerekmektedir.
• 12) Herhangi bir üyeyle ilgili sorun yaşanması durumunda,
TBM© Üye Etik Kurulu, sorumluluğu alarak, söz konusu
üyenin iş pratiği veya gruba bağlılığıyla ilgili deneme süresi
verebilir.
• 13) TBM© ’nin politikalarına ve etik davranış kurallarına
uymamaları durumunda grubun TBM© Üye Etik Kurulu,
üyelikleri iptal edilebilir.
TBM© nasıl çalışır?
• 14) TBM© gruplarında yer alan üyelerine irtibat
bilgelerinin bulunduğu listeler hızlı bir şekilde iş
yönlendirilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu listeler,
gruba sadece 1 – 2 kez ziyaret eden kişilerce firmalarını
tanıtmak amacıyla kullanılmamalıdır. Grup üyelerinin izni
olmadan, e-posta, posta ve diğer yollarla ısrarla TBM©
üyelerine tanıtım yapanlar için yasal yaptırımlar
uygulanacaktır.
TBM© nasıl çalışır?
TBM© Toplantısı Akışı
1.
06.30 – 06.45 Lobi tanışmaları Networking;
•Üyelerin ve Misafirlerinin mekâna teşrifinin ardından bistro
düzeninde (ayakta) tanışma yapılır. Bu tanışma esnasında
bir kişi ile kartvizit alışverişi dışında sadece iş konuşulur ve
beşeri hiçbir konu konuşulmaz, İş konuşması bittiği andan
itibaren yeni bir kişi ile networking kurulur 15 dakikalık süre
içerisinde en az 3-5 kişi ile konuşma ve tanışma
sağlanması gerekir.
TBM© nasıl çalışır?
2.
06.45 Toplantı Açılışı Kısa TBM© tanıtımı
(Moderatör);
•Moderatör tarafından açılış yapılır kısaca hafta toplantısı
tanıtılır
3.
Kartvizit kutusunun dolaştırılması;
•Sadece grup üyelerinin kartvizitlerinin bulunduğu kartvizit
kutusu masa içerisinde döndürülür ve ilgilendiğiniz
kartvizitler ve kişilerin kartvizitleri bu kutudan alınır.
TBM© nasıl çalışır?
4.
Yeni misafirlerin ve yeni üyelerin grubu katılımının
deklare edilmesi
•Gruba yeni dâhil olan üyelerin takdimi ve toplantıya katılan
misafirlerin davet eden kişi ile takdim edilmesi
5.
Üyeler 1 dakikalık takdim
•Grup üyelerinin ayağa kalkarak “Ek.3 TBM© Toplantısı 1
Dakikalık Takdim Şablonu” yardımı ile üyelerin kendilerini 1
dakikalık sözlü sunumu
TBM© nasıl çalışır?
• 6. Misafirler 30 saniyelik takdim
• Üyelerin kendilerini takdiminin ardından misafirler ayağa
kalkarak 30 saniyelik bir dilimde kendilerini takdim
ederler. Bu takdimde kişi adı soyadı firma ismi ve yaptığı
işlerden kısaca bahseder ve slogan zikredemez
üyelerden iş talebinde bulunamaz.
• 7. Geçen haftanın raporunun okunması
• Geçen hafta yapılan çalışmaları ile alakalı total raporun
okunması
TBM© nasıl çalışır?
• 8. 5 dakikalık üye tanıtım sunumu (+2 dakika soru ve
cevap)
• Her hafta bir üye 5 dakika boyunca kendini tanıtır,
tanıtımlar Power Point sunusu, tanıtım filmi vs.
materyaller kullanarak desteklenir. Sadece firmanın
tanıtımına odaklanılmalıdır.
• 9. İş yönlendirmeleri, referanslar ve tavsiyeler
• İş yönlendirmeleri kartları toplanır.
TBM© nasıl çalışır?
10.
İş yönlendirmelerinin ve diğer eylemlerin birebir
anlatılması
•Herkes bir hafta önce yapmış olduğu iş yönlendirmesi,
B2B ziyareti ve misafir katılımları ile alakalı ayağa kalkarak
tek tek bilgi verir.
•Örnek: 3 İş Yönlendirmesi yaptım, X Firmasına X işini, Y
Firmasına Y İşini, Z Firmasına Z işini yönlendirdim, X
Firması ile B2B yaptık ve A ve B firmasını misafir olarak
davet ettim A Firması onay aldı ve şu an aramızda…
TBM© nasıl çalışır?
11.
TBM© MARİFED ve TUSKON duyuruları, hatırlatma
ve özel konuların paylaşımı
12.
Geçen hafta en çok misafir getiren ya da iş
yönlendirmesi yapan üye için ödül takdimi
•Raporun ardından takdim edilecek ödül 5 dakikalık sunum
yapan üye tarafından temin edilir.
13.
Kapanış.
TBM© nasıl çalışır?
TBM© Toplantısı 1 Dakikalık Takdim Şablonu
•(5 Saniye) Adınız Soyadınız, Firmanız ve İşiniz?
•Örnek: Ahmet Yılmaz – Yılmazlar Gıda – Firma Sahibiyim
– 1985 Yılından Beri Gıda Toptancılığı İle Uğraşıyorum.
TBM© nasıl çalışır?
(15 Saniye) İş Yönlendirmelerinde Neden Firmanıza
Güvenelim?
•Firmamız Mega Center’ da yaklaşık 30 yıldır Hizmet
Vermekte Olup, Piyasanın önde gelen Çağrı Market, Uyum
Market ve benzeri firmalar ile yıllardır çalışmaktadır. Mega
Center’ da en yüksek ciro yapan 5. Firmayız,
Perakendeciler derneği Yönetim Kurulu üyesiyim,
TBM© nasıl çalışır?
(25 Saniye) Hedef Müşteri Portföyüm ve Vermiş
Olduğum Hizmetler?
•Gıda işi ile uğraşan tüm sektörlere özellikle, Marketlere,
Toplu yemek firmalarına, Otellere, Lokanta hizmet
vermekteyiz, Bireysel ve Kurumsal müşterilerin taleplerini
en hızlı ve güvenli şekilde sağlamaktayız. İstanbul’un her
yerine ücretsiz nakliye hizmetimiz bulunmaktadır.
TBM© nasıl çalışır?
(5 Saniye) Firmanız ve Firma Sloganınız?
Yılmazlar Gıda – Sektörün Öncü Firması
•(10 Saniye) Bu Haftaki Özel İsteğiniz?
Çağrı Marketlerinin Gıda Satın Almacısı ile Görüşmek
Üzere Kontak Konusunda Desteklerinizi Bekliyorum veya
Özel Okul Kantinleri ile alakalı çalışma başlatmak istiyorum
bu tarz firmalar ile kontağa geçebileceğim kişiler
konusunda desteklerinizi rica ediyorum.
•TEŞEKKÜRLER…
TRAKYA BUSINESS MARKETING
TAGİD - LİAD - TASİAD –ÇESİAD-BİŞDER
Ortaklığı ile üyeler arası iş geliştirme projesi.
Download

TBM - Tagid