230
M IC K E
B R U HMA NN
w w w.hidrokontrol.co m. tr
AŞINMAYA KARŞI SERAMİK KAPLAMALAR
MALZEME TANIMI
Aşınmaya karşı yüksek dirençli, yüksek ısı Sinterseramik,100% yoğun sinterlenmiş.
Bileşimi: Saf Aluminyumoksit ve Hi-Tec Metalloksit katkıları.
Aşınmaya, ısıya ve çoğu kimyasallara karşı yüksek mukavemet.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Dinamik Sürtünme Katsayısı
Özgül ağırlık
Gözenekler arası boşluk
0,01 -0,15
µ
3,68
g/cm³
0
%
Ritz sertliği
9,2 – 9,3
Basma gerilimi
3000
N/mm²
E-Modül
305
kN/mm²
G-Modül
125
kN/mm²
İşletmede ısıya dayanıklılık
1500
C
Yüzey pürüzlülüğü (Sinterlemeden sonra)
1,5
µ mm
Yüzey pürüzlülüğü (işletmeye alındıktan sonra)
0,2
µ mm
Mohs
KONVEYOR BANTLARINDA
SERAMİK TAMBUR KAPLAMALARI
Yüksek kavrama özelliği
Patinajı ortadan kaldırır
Aşınmaya karşı yüksek direnç
8-10 sene işletme ömrü
AŞINMAYA KARŞI ETKİN, UZUN ÖMÜRLÜ VE GEOMETRİYE ÖZGÜN ÇÖZÜM
Silo, Bunker
Boru, Dirsek
Değirmen, Mikser
Siklon
Bilgi için:
w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r
Cem ER
[email protected]
Gsm +90(541)744 30 66
MI CKE
BR UHMAN N
231
Download

230 M I C K E B R U H M A N N w w w . h i d r o k o n t r o l . c o m . t r