P A N E L
Çocuk Yaşta
Evlilik
1 . O T U R U M :
Psikolojik Değerlendirmeler ( 13:00-14:45)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Koç Üniversitesi
• Psikolojik Sağlık açısından Çocuk Yaşta Evlilik Feride Güneri, Klinik Psikolog
• Kültürel Psikoloji açısından Çocuk Evlilikleri Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı
• Çocuk Evlilikleri: Çocuğa Karşı Şiddet ve STK Çalışmaları Sibel Erenel, Uzm. Lisanslı Evlilik ve Aile Terapisti
ARA
2 . O TU R U M :
Hukuki Düzenlemeler ve Uygulamalar (15:00-16:30)
Oturum Başkanı: Nazan Moroğlu - LL. M.,
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
• Özel Hukuk ve Çocuk Evlilikleri Yard. Doç. Dr. Sevgi Usta, Özyeğin Üniversitesi
• Ceza Hukuku ve Çocuk Evlilikleri Doç. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, Özyeğin Üniversitesi
• Hukuki Uygulamalar - Av. Eray Karınca,
Emekli Aile Mahkemesi Hakimi
Ta r i h : 2 5 N i s a n 2 0 1 4 C u m a S a a t : 1 3 : 0 0 - 1 6 : 3 0 Ye r : Ö z y e ğ i n Ü n i v e r s i t e s i ; Ü ç ü n c ü B i n a G - 1 2 2 ( S i n e m a S a l o n u )
Download

Kucuk Gelin Afis50x70cm Baski