BİLİM KAHRAMANLARI BULUŞUYOR/FLL
Tema Toplantısı
‘senin dünyan senin sınıfın’
11. Sezon Teması
Senin dünyan senin sınıfın / Eğitimin geleceği
• Hayallerinizi süsleyen, çok sevdiğiniz, her zaman öğrenmek
istediğiniz bir konuyu seçip,
• Öğrenim sürecini geliştirecek yenilikçi bir çözüm bulup,
• Çözümü başkaları ile paylaşacaksınız.
Yaşam boyu öğrenmek
Çarpım
tablosu
Ayakkabı
Bağlamak
Halk
dansları
Yemek
Yapmak
Bilgisayar
kullanmak
Tuvalet
alışkanlığı
Yürümek
Eğlenerek öğrenmek için geliştirilen beceriler
• Eleştirel düşünme
• Takım çalışması
• İletişim
• Teknolojiyi anlamak
• Yaratıcılık
• Problem çözme
Öğrenme şekilleri
• Dinleyerek
• Seyrederek
• Oynayarak
• Hareket ederek
• Deneyerek
• Yazarak
Siz nasıl öğreniyorsunuz?
Öğrenme yöntem ve teknikleri
Sunuş
Buluş
Farklılaştırılmış
öğrenme teknikleri
İşbirlikli Öğrenme
Teknikleri
Sunum
Drama
İstasyon
Kafa kafaya
Doğrudan
öğretim
Problem çözme
Merkezler
Düşün eşleş
paylaş
Gösterim
Soru-cevap
3 aşamalı
görüşme
Örnek olay
Birleştirme
Deney yoluyla
Turnuva
Paylaşım turu
Proje Süreci
İletişime geç
- Tersine Mühendislik Görevi ( fazla parçalar)
- 2 Takım oluştur
Neler yaşadığınızı anlatın. Neler işe yaradı? Neler pek de
işe yaramadı? Bu etkinlikten önce, takım üyelerinin
birbirleriyle iletişimlerinin iyi olduğunu düşünüyor
muydunuz? Takım arkadaşlarınızla nasıl bilgi alışverişi
yapılacağı hakkında yeni şeyler öğrendiniz mi?
Proje süreci
Konu Seç – Araştırma sorunu belirle
Başlamak için, dün, bu hafta, veya bu ay öğrendiklerinizi düşünün ve bir liste
yapın.
- Nerede öğrendiniz?
- Ne öğrendin ve nasıl öğrendin?
- Belirli bir konuyu öğrenirken herhangi bir sorun yaşadın mı?
- Konuyu öğrenirken nasıl araç veya nesneler kullandın?
FLL WORLD ClassSM sorunuz şu biçimde olmalıdır:
“Birinin [konunuz] öğrenme yöntemini nasıl geliştirebiliriz?”
Mevcut durum? Araştır…
Araştırma sorusu örnekleri
 Otistik spektrum bozukluğu (OSB) olan bir kişinin
futbol oynamayı öğrenmesini nasıl sağlayabiliriz?
 Duyma engelli bir kişinin işaret dilini öğrenmesini
nasıl geliştirebiliriz?
 4ncü sınıftaki bir kişinin matematik kavramlarını
öğrenim becerisini geliştirmeyi nasıl sağlarız?
!!!Hayvanların öğrenmesi olmamalı, öğrenmeyi
destekleyici olarak kullanılabilirler.
Proje süreci
Çözüm Üret
• Çözümünüz öğrenmeyi nasıl kolaylaştırır ve nasıl daha eğlenceli bir
hale getirir?
• Kendi kendinize bir şeyi öğrenmenize yardımcı olabilir mi? Veya
bildiğinizi bir başkasına öğretmenize destek olabilir mi?
• Neler daha iyi olabilir? Neler yepyeni bir yolla yapılır mı?
• Hangi yeni araçlar veya süreçler, insanların öğrendiklerini daha uzun
süre hatırlamalarına yardımcı olabilir?
Var olan bir şeyi geliştirip topluma bir değer katmalı, var olan bir şeyi tamamen yeni
bir şekilde kullanmalı veya yepyeni bir keşif olmalıdır.
Proje süreci
Sunum-Çözümünü paylaş
• Takım olarak çözümünüzün kimlerin yararına olacağını düşünün. Onların nasıl
haberdar olmasını sağlayabilirsiniz?
• Çözümünüzü öğrenen veya öğreten kişilere sunabilir misiniz?
• Bu konuyu öğrenmenizi sağlayan kişi ya da uzman ile ya da diğer öğrencilerle
paylaşabilir misiniz?
• Sizce fikrinizle ilgilenebilecek başka kimler olabilir?
• Öncelikle size fikrinizle ilgili geri bildirim verebilecek kişileri seçmelisiniz.
Eğer size katkı sağlayacak bir geri bildirim alırsanız fikrinizi gözden
geçirmekten hiç bir zaman korkmayın.
Jüri karşısında
1. FLL ‘senin dünyan, senin sınıfın’ sorusunu
belirlemiş olmalı
2. Yenilikçi çözümünüzü açıklamalı
3. Bulguları diğerleri ile nasıl paylaştığınızı anlatmalı
4. Sunum gereklerini yerine getirmelidir:
• Sunum mutlaka canlı olarak yapılmalıdır.
• Tüm ekip üyeleri proje jürisi sunum ve soru-cevap
sırasında görev almalı ve katkıda bulunmalıdır.
• Sunumlar en fazla 5 dakika içerisinde herhangi bir
yetişkin desteği olmaksızın tamamlanmalıdır
Okuyun, izleyin, faydalanın
Okuyun
İzleyin
Faydalanın
• Sezon dokümanları (Proje, kaynaklar, bir uzmanına sorun, sözlük,
koç el kitabı, proje güncellemeleri, iletişime geç)
• Sylvia’s Super-İzleyenlere kolay teknoloji ve elişi
• Thomas Suarez- 12 yaşında cep telefonu uygulamaları tasarlama
• Quin Etnyre –İnşa etme ve programlamayı öğreniyor
• Okulu Yeniden Hayal Etmek-Eğitimi geliştirmek için farklı bakış açıları
• Sir Ken Robinson-Öğrencilerle mülakat ve kendi ideal okulu
• Tech2Learn-Sınıfa teknolojinin entegre edilmesi
• Adora Svitak-http://www.ted.com/talks/adora_svitak
• Kaynaklar dokumanı (İnternet siteleri ve makaleler, kitaplar,
uluslararası kaynaklar, Türkçe kaynaklar, kariyer kaynakları)
• Sözlük
Bir uzmana danış
Uzmanlar
• Akademisyenler, Profesörler
• Eğitim alanında çalışan
kuruluşlar
• Eğitsel oyuncak tasarımcısı
• Öğretmen
• Kütüphaneci
• Küratör
• Müfredat yazarı
• Öğretim düzenleyicisi
• Park görevlisi
• Psikolojik
danışman/rehberlik uzmanı
• Sağlık eğitimcisi
• Yardımcı öğretmen
• Yazar
• Yazılımcı
Jüri Görüşmeleri
Jüri görüşmelerinde zaman kullanımı
toplam 15
dakika
hazırlık 2
dakika
sunum 5 dakika
soru-cevap 5 dakika
eğerlendirme çıkış
3 dakika
Proje jürisi görüşmeleri
Süre: 2+5+5+3 dk
İhtiyaçlar: tüm takım + sunum
materyalleri + varsa, flash bellek
Olmazsa, olmaz: işi çocukların
yapması + canlı + katılım/etkileşim
Ödül adaylığı için: sorun tanımlı +
çözüm üretilmiş + paylaşılmış
Takım koçu: yalnızca gözlemci
Veliler: yalnızca gözlemci
Proje Jürileri: Mümkün olduğunca
eğitim konularıyla ilgili; akademisyen,
araştırmacı, kamu, özel sektör,
STK’larda bu konularla ilgili kişiler,
medya mensupları
Proje jürisi görüşmeleri
Proje jürisi değerlendirme kriterleri
Araştırma
Proje jürisi değerlendirme kriterleri
Yenilikçi çözüm
Proje jürisi değerlendirme kriterleri
Sunum
Robot tasarım jürisi görüşmeleri
Süre: 1+4+2+5+3 dk
İhtiyaçlar: robotunuz + tüm takım +
varsa, program dökümü + RTİÖ notlarınız
(jüriye verilmez) (RTİÖ hazırlık: 1-2 saat)
Olmazsa, olmaz: işi çocukların yapması +
kısa deneme + canlı + tüm takım
üyelerinin katılımı (etkileşimi)
Takım koçu: katılmıyor
Veliler: Katılmıyor
Robot tasarım jürisi: Tasarım,
mühendislik, programlama konularında
deneyimli, ilgili kamu, özel sektör,
STK’larda bu konularla ilgili kişiler,
akademisyenler...
Robot tasarım idari özeti
Temel hatlar: robot unsurları, tasarım detayları, kısa deneme (2 dk)
(1) eğlence
(2) strateji
(3) tasarım süreci: kim nasıl katkıda bulundu, nasıl değişti; nasıl belgelendi?
(4) mekanik tasarım: ambalajlama, dayanıklılık, tamir kolaylığı, hareket becerisi,
eklentiler
(5) programlama: nasıl başladınız, geliştirdiniz, belgelediniz?
(6) yenilikler: nesi farklı ve özel?
Robot tasarım jürisi değerlendirme kriterleri
Mekanik tasarım
Robot tasarım jürisi değerlendirme kriterleri
Programlama
Robot tasarım jürisi değerlendirme kriterleri
Strateji ve yenilikçilik
Robot tasarım jürisi görüşmeleri
Özdeğerler jürisi görüşmeleri
Süre: 2+2+8+3 dk
İhtiyaçlar: tüm takım + takım koçu + öz
değerler posteri (poster hazırlık: 1-2 saat;
boyutları: en fazla 90 cm x en fazla 120 cm)
Olmazsa, olmaz: işi çocukların yapması + canlı
+ tüm takım üyelerinin katılımı (etkileşimi)
Takım koçu: Etkileşimde
Veliler: Katılmıyor
Özdeğerler jürileri: Takım çalışması deneyimi
olan; insan kaynakları, danışmanlık,
psikolog, pedagojik formasyon almış
akademisyen, kamu, özel sektör, STK’larda bu
konularla ilgili kişiler,
Özdeğerler posteri
Keşif (1)
Diğer
Herkesin katkısı nasıl
değerlendirildi?
Neler fark ettiniz?
Nasıl dengelediniz?
İçselleştirme ve kullanım (2)
Öğrendiklerinizi günlük
yaşamda nasıl kullandınız?
İçerme (3)
Tüm takım üyeleri
Vurgulamak istediğiniz
kendilerini nasıl takımın
kazanımlar nelerdir? örneklerle bir parçası gibi hissetti?
açıklayın;
deneyimlemiş olduğunuz
sürecin size değerli gelen yanı
nedir? örneklerle açıklayın.
Arkadaşlık-rekabet (4)
Nasıl denge sağlandı?
Diğer takımlara yardım
etme/alma
Özdeğerler jürisi değerlendirme kriterleri
İlham verici
Özdeğerler jürisi değerlendirme kriterleri
Takım çalışması
Özdeğerler jürisi değerlendirme kriterleri
Duyarlı profesyonellik
Özdeğerler jürisi görüşmeleri
Değerlendirme Ağırlıkları
Proje ödülleri kategorisi
Proje jürisi
33.3%
FLL değerleri/Takım çalışması kategorisi
Özdeğerler jürisi
33.3%
Robot Oyunu/hakem
Teknik ödüller kategorisi
Robot tasarım jürisi
Toplam
16%
17.3%
100%
Teşekkürler…
İletişim bilgilerimiz:
Adres: Ahi Evran Caddesi Nazmi Akbacı İş Merkezi No:176
34398 Maslak, İstanbul,Turkey
t: +90 (212) 284 7418
e: [email protected] / [email protected]
web: www.bilimkahramanlari.org
twitter: @BilimKahraman
www.facebook.com/bilimkahramanlari
http://www.youtube.com/user/bilimkahramanlari
Download

19. 11. sezon tema toplantısı sunumu