KAYITLI İSTİHDAM SERTİFİKASI
Proje özeti: Kayıtdışı istihdamın olumsuz yönlerinin açığa çıkarılması, ahlaki boyutunun vurgulanması
ve kayıtlı istihdamın önemine yönelik farkındalığın artırılması ile birlikte haksız rekabet sorununu
ortadan kaldıracak düzenlemeler kurgulanarak işletmelerin karlılığının artırılmasına ve toplum
nezdinde kayıtdışı istihdama yönelik algının yükseltilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Projenin amacı: Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili yerel aktörlerin kapasitelerini
artırmak; projenin uygulanması ile üyelerinin kayıtlı istihdam konusunda teşvik edilmesi sağlanmış
olacak ve konu ile ilgili farkındalık artırılacaktır.
Proje Dönemi: 12 ay
Hedef grup: ATO VE ASO üyesi 100 firma
Başvuru sahibi: Ankara Ticaret Odası
Başvuru makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Proje Toplam Bütçesi:297.000 EUR
Temel Faaliyetler:
•
Proje ofisinin ve ekibinin oluşturulması ve talep toplama
•
İşletmelerin kayıtlı istihdam sertifikası ile belgelendirilmesi
•
Poster, broşür basılması, internet sitesinin kurulması, tv ve gazetelerde reklam verilmesi,
•
Kamu kurumları, Üniversiteler ve STK lar ile çalıştaylar düzenlemek;
•
Kayıtlı istihdam sertifikasının toplumda tanınırlığının sağlanması için tüketici dernekleri ile
birlikte faaliyetler yürütülmesi.
•
Çalışanlara kayıtdışı istihdamın olumsuz yönlerini anlatan eğitimler verilmesi
Beklenen Sonuçlar:
•
Toplum nezdinde kayıtdışı istihdama yönelik farkındalık yaratılacak
•
Kayıtlı istihdamı özendirme sonucunu doğuracaktır.
Download

kayıtlı istihdam sertifikası