KOLAJEN
ÜRÜNLER
KOLAJEN?
Kolajen bir protein çeşidi olup memelilerin vücutlarındaki proteinin % 30unu oluşturmaktadır.
Ayrıca kolajen vücudun yapıştırıcısı olarak da tanımlanmaktadır.
Kolajen bağ dokularında, özellikle deri, kemik ve eklem bağlarında, damarlarda, korneada
ve barsaklarda yaygın olarak bulunmaktadır. Kolajen dokuların elastikiyetini sağlamaktadır.
Vücutta kolajenin 25 farklı tipi vardır.
KOLAJEN TIPLERI
Kolajenler, deri, tendon, kemik, kıkırdak, endotel hücreler gibi dokulardan elde
edildiği gibi, sahip olduğu aminoasit zincirinin şekline göre çeşitlere ayrılır.
tip1…..tip12….
Bulunduğu bölge ve amino asit zincirine göre bu tiplemeler yapılmaktadır
KOLAJEN NIÇIN KULLANILIR?
Genel olarak,
●
●
●
●
●
Yara bakım
Hemostatik destek
Deri yenilemeye yönelik çalışmalar
Kapama materyali
Restrasyona yönelik çalışmalar
KOLAJEN FIZYOLOJISI
● Hücreler ile etkileşim halinde olup, büyüme/değişimi destekler, hücreler arası
yapı iskelesi oluşumunda etkin rol oynar
●Trombositlerin pıhtılaşma etkinliğini destekler - kemotaksis ile fibrin/thrombin
yakınlaşmasını sağlar
RESORBA KOLAJEN TĠP 1
Resorba; tip 1 , at tendonun dan elde edilmiş demet halinde fibriler yapıda
bulunan kolajenden imal edilmiştir.
RESORBA KOLLAGEN
●Tamamen enzimatik yıkımla vücutta emilir
yumuşak dokuda 2-4 hafta
●Vucutdan alınmasına gerek yoktur
RESORBA KOLLAGEN
●
●
●
●
●
●
Hemostatik Etki
Hücrelerin Büyüme, Değişme ve Birbirinine yapışmasında klavuz etki
Kemotaksisi düzenleyici etki Trombositleri iyileştirme
Yara iyileşme sürecini hızlandırır
Bağışıklık sistemine etkisi minimum
Kapama materyali
RESORBA KOLLAGEN
●
●
●
●
1.8 X 3.6 CM
7 X 3 CM
9 X 7 CM
12 X 9 CM
TÜM BOYLARDA;1 CM² SPONGE (0.5 CM KALıNLıĞıNDA): 2.8 MG AT KOLAJENĠ (TĠP
I-KOLLAJEN)
KOLAJEN UYGULAMA ALANI
• Genel Cerrahi Uygulamaları, Yumuşak doku ameliyatlarında, buna vaskular ve
kalp ameliyatları dahil
• 2. Ve 3. Derece yanıklarda
• Diabetik hastalarda bacak ve ayaklarda görülen yaralarda
• Deri hastalıklarının tedavisinde graft kullanım sonrası kapama materyali olarak
• Ortopedide kemik füzyonu için
GENTAFOĠL NEDEN ÖNEMLĠ?
Özellikle el cerrahisinde, cerrahi alanın darlığından dolayı Ameliyat sırasında zorluk
yaratmaktadır. süturların kas, tendon, sinir ile yapışması genel olarak gözlenen bir
problemdir.
Bu yapışmanın genel sebebi; süturlarIN, yara bölgesinde ısınma yada kuruma, hematom,
enfeksiyon ve bölgedeki kan akışının az olmasından etkilenmesidir..
GENTA-FOĠL, Bu yapılar arasında yapışma ihtimali olan ve genelde karşılaşılan olumsuzlukları
engellemek için kullanılır.
GENTAFOĠL VE GENTAMISIN SALINIMI;
GENTAMĠSĠN, bakteri öldürücü etkiye sahip aminoglikozid yapısında bir
antibiyotiktir. Birçok antibiyotiğe karşı direnç geliştirmiş olan bakterilerin çoğu
gentamisine karşı duyarlıklarını korurlar.
GENTAFOĠL VE GENTAMISIN SALINIMI;
Gentamisine duyarlı olan Pseudomonas aeruginosa, Providencia türleri, Proteus
türleri (indol pozitif ve indol negatif), Citrobacter türleri, Klebsiella-EnterobacterSerratia türleri, Escherichia türleri, Staphylococcus türleri (koagülaz pozitif,
koagülaz negatif, penisilin ve metisiline dirençli türler dahil), Neisseria
gonorrhoeae'nin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemi
dahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları; böbrek ve
ürogenital enfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları; sindirim sistemi
enfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları (enfekte yanık ve
yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominal enfeksiyonlar ve göz
enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
GENTAFOĠL VE GENTAMISIN SALINIMI;
Genta foil kullanımı ile ;
yapışma ve enfeksiyon riski cerrahi işlemlerde minimize edilmiş olunur, yaralı
doku iyileşmesini hızlandırır.
Gentafoil, diğer resorba kolajen ürünleri gibi emilebilen, kolay şekil alan
özelliktedir.
GENTA FOIL
2.5 x 2.5 cm 1 membran yaprak/ paket
2.5 x 5 cm 1 membran yaprak/ paket
1 cm2 yaprak
5.6 mg at kolajeni
4 mg gentamisin sülfat, (buda 2.20-2.86 mg gentamisine denktir.) içerir.
*** gentamisin 24saatte %70 oranında vücuttan atılır
**alerjik reaksiyonlar için 3mg/kg üst sınırdır
GENTA FOIL
Genellikle el cerrahisi üzerine klinik çalışmaları mevcuttur. ancak her tür cerrahi
işlemde özellikle mikro cerrahi uygulamalarında kullanılabilir.
dura ve Beyin sinir ile ilgili uygulamalarda kullanılamaz
GENTA FOIL
GENTA FOIL
www.taliafarma.com
/taliafarma
[email protected]
/taliafarma
Kılınç Apt. 2448 Sok. Yeni Mah. Kepez/Antalya/TÜRKĠYE Tel : +90242 238 09 59 Fax : +90242 238 04 59
Download

PowerPoint Sunusu