1
Ekşi, tuzlu, tatlı ve acı olarak dört esas tat duyusu vardır. Tat
duyu organları 50-70 μm boyutlarındaki tat tomurcuklarıdır.
Dil’in ucundaki tomurcuklar tatlı ve tuzluya, yan kenarlarında ve arka bölümündekiler ekşiye ve acıya daha çok duyarlıdır. Bir tat tomurcuğu, 40 kadar hücreden oluşur. Hücrelerin
dış ucu; 2-3 μm boylu, 0,1-0,2 μm genişlikli bir tat gözeneğinde toplanır. Hücrelerin dış ucunda gözenekten ağız boşluğuna doğru uzanan, reseptör yüzeyini genişlettikleri sanılan, çok sayıda microvillus (tat tüycüğü) bulunur. Her bir tat
tomurcuğu, 50 kadar sinir hücresi ile innerve edilmiştir ve
her bir sinir lifi ise ortalama 5 dolayında tat tomurcuğundan
girdi alır. Bu bilgileri merkezi sinir ağında yorumlar ve algılanmış olur.
Lingua (dil)
Download

Ekşi, tuzlu, tatlı ve acı olarak dört esas tat duyusu vardır. Tat duyu