26-27.11.2o14 TA_R|HİNDE YAPıLAGAK oLAN 8slNlEtAR{T,E_o__GJ
TATİL EDİLECEK OKULLAR
iıiı-çe
ıL ADl
KoDU KoDu
64
6401 UsAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
640,1 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
6401 UŞAK
64
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
6401 UŞAK
64
64
640,1 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
6401 UŞAK
64
64
6401 UŞAK
64
6401 UsAK
64
6401 UŞAK
6401 UŞAK
64
64
6401 UŞAK
64
6401 UsAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 UŞAK
64
6401 USAK
64
6401 USAK
64
6401 JSAK
64
6401 JSAK
6401 JSAK
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
6402
6402
6402
6402
6402
6402
6402
6402
6402
6402
6402
6402
6402
6402
6402
6402
6402
6402
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
JŞAK BANAZ
JŞAK BANAZ
USAK
USAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
aiNn aoı
ıLçE ADı
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
USAK
UŞAK
USAK
USAK
UŞAK
BANAZ
BANAZ
BANAZ
3ANAZ
34NAZ
3ANAZ
3ANAZ
BANAZ
BANAZ
BANAZ
BANAZ
BANAZ
34NAZ
34NAZ
34NAZ
3ANAZ
oRfAK SıNAVıNDA
23 NISAN oRTAOKULU
AHMET ALi ASC| ORTAOKULU
ALANYURT iLKOKULU / ORTAOKULU
ALPER GÜNBAYRAM ORTAOKULU
ATATURK ORTAOKULU
BEDR|YE VE KAD|R UYSAL ORTAOKULU
BESiM ATALAY ORTAOKULU
BOZKUS ILKOKULU / ORTAOKULU
BOLME OGRETMEN HÜSEY|N CAHiT iLKOKULU
DERBENT iLKOKULU / ORTAOKULU
ERGENEKON iLKOKULU / ORTAOKULU
ESE VE HAL|L ERDOGDU iLKOKULU
ESE VE HAL|L ERDOGDU ORTAOKULU
FATIH ORTAOKULU
GÜRE iLKOKULU / ORTAOKULU
/
ORTAOKULU
HALIT Z|YA USAKL|G|L oRTAoKULU
HASAN HiLMi iLKOKULU
HASAN HILMi ORTAOKULU
ILYASLI lLKoKULU / oRTAOKULU
(ARAAGAC ORTAOKULU
KARACAHISAR iLKOKULU / ORTAOKULU
KARAKUYU iLKOKULU / ORTAOKULU
(AŞBELEN iLKoKULU / oRTAoKULU
MALKOÇOGLU iLKOKULU / ORTAOKULU
MEHMET AKiF ERSOY ORTAOKULU
MEHMET SESL| ORTAOKULU
MUHARREMŞAH iLKOKULU / ORTAOKULU
MUJDE iLKOKULU / ORTAOKULU
Nl HAT DULGEROGLU ORTAOKULU
eMER BEDRETTIN UsAKLl oRTAoKULU
CZEL UFTADE |LKOKULU / ORTAOKULU
CZEL KANYON ILKOKULU / ORTAOKULU
SUSUZOREN iLKOKULU / ORTAOKULU
ŞEFKAT iLKOKULU / ORTAOKULU
/ALA GEDIK oZEL EGiTiM iLKoKULU / oRTAoKULU
YAPAG|LAR ILKoKULU / ORTAoKULU
yENlsEHlR iLKoKULU /oRTAoKULU
SEKEREVLER| iMAM HATIP ORTAOKULU
\NADoLU iMAM HAT|P LisEsiNiN ERGENEKON oRTAoKULUNDAK| EK BiNAsl
lvlEsLEKi VE TEKNiK ANADoLU LisEsiNiN BESİM ATALAY o.OKULUNDAK| EK BiNASl
AGUSToS ORTAoKULU
CUMHUR|YET ORTAOKULU
BUYUKOTURAK lLKOKULU
ÇAMSU lLKOKULU
GURLEK lLKOKULU
31
HAT|PLAR lLoKULU
KlZlLCASoGUT lLKoKULU
KlZlLHlSAR lLKoKULU
SUSUZ lLKoKULU
iEHlT EDlP AYBEY AHAT lLKoKULU]
ŞEHlT VEL| ULUDAG DERBENT lLKoKULU
SUSUZ ORTAOKULU
ŞEHlT VEL| ULUDAG DERBENT ORTAOKULU
ŞEHlT EDlP AYBEY AHAT ORTAOKULU
BUYUKOTURAK ORTAOKULU
AMSU ORTAOKULU
GURLEK ORTAOKULU
HAT|PLAR ORTAOKULU
112
,26-27
J
1
.201 4 TARı
H ıN
DE YAPı LAGAK o LAN 8.sı Nı F LAR (TEoG)
1-or; a
ı- ec e x o K U LLAR
lL
lLçE
iı- aoı
ıLÇE ADı
KoDU KoDU
64
6402 JŞAK BANAZ
6402 UŞAK BANAZ
64
='
-
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
6403
6403
6403
6403
6403
6403
6403
6403
6403
6403
6403
6403
6403
6403
6403
6403
UsAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UsAK
UsAK
UsAK
USAK
UsAK
USAK
UsAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UsAK
=sME
=sME
=sME
=ŞME
ŞME
ŞME
ESME
ESME
ESME
EŞME
EŞME
EŞME
EŞME
EŞME
EŞME
EŞME
BıNA ADı
KlZl LCASOGÜT ORTAOKULU
KlZlLHISAR oRTAoKULU
ŞEHiT ALiBEY oRTAoKULU
SlTKlÇETiN oRTAoKULU
OGRETMEN ALi BAYKAL ORTAOKULU
UÇEYLÜL ORTAOKULU
GAL|P ÇETiN ORTAoKULU
YELEGEN ORTAOKULU
MELiH GÜNAY ORTAOKULU
ABDULKAD| R CAN ORTAOKULU
YEŞiLKAVAK ORTAOKULU
KAYAP|NAR ORTAOKULU
KARAAHMETLi ORTAOKULU
GULLU ORTAOKULU
ARMUTLU 75. YlL oRTAoKULU
SARAYC|K ORTAOKULU
AGABEY ORTAOKULU
DERViŞLi cUMHURiYET oRTAoKULU
64
64
6404 UŞAK
6404 UŞAK
6404 UŞAK
KARAHALLl
KARAHALLl
KARAHALLl
6404 UsAK KARAHALLl
6404 UŞAK KARAHALLl
cUMHUR|YET iLKoKULU / oRTAoKULU
KULKOY |LKOKULU / ORTAOKULU
KARBASAN lLKOKULU / ORTAOKULU
DELIHlDlRLl iLKoKULU / oRTAoKULU
BUGDAYL| iLKoKULU / oRTAoKULU
64
64
64
64
64
64
64
64
64
6405 UŞAK SlVASLl
6405 UŞAK SlVASLl
6405 UsAK SlVASLl
6405 UŞAK SlVAsLl
6405 USAK SlVAsLl
6405 UŞAK SlVAsLl
6405 UŞAK SlVAsLl
6405 USAK SlVAsLl
6405 USAK SlVAsLl
ATATURK iLKOKULU
CUMHUR|YET lLKoKULU
AGAÇBEYLi iLKoKULU / oRTAoKULU
AV.N.M.AKARSU iLKoKULU / oRTAoKULU
TATAR iLKOKULU / ORTAOKULU
RECEP DiNÇ iLKoKULU / ORTAOKULU
YAYALAR iLKOKULU / ORTAOKULU
64
64
64
64
6406
6406
6406
6406
64
64
64
JSAK
JŞAK
,SAK
UŞAK
ULUBEY/USAK
ULUBEY/USAK
ULUBEY/USAK
ULUBEY/USAK
oRIA!(s
31
AGUSToS oRTAoKULU
UMHUR|YET ORTAOKULU
MEHMET FUAT TERCi ORTAOKULU
NAY ILKOKULU / ORTAOKULU
lUŞEYIN REMZ| DEVEC|oGLU oRTAoKULU
\VGAN ILKOKULU / ORTAOKULU
2l2
ı
NAVı
N
DL
Download

26-27 Kasım 2014 1. Dönem Ortak Sınavlarında Tatil Edilecek Okullar