Türk Cerrahi Derneği
Asistan Komisyonu
31 Mayıs 2014 Cumartesi Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu Yönetim Kurulu Toplantısı
31 Mayıs 2014 Toplantı Gündemi
Türk Cerrahi Derneği (TCD) Asistan Komisyonu (AsKom) Yönetim Kurulu (YK) tüm
üyelerinin katılımı ile 31.05.2014 tarihinde internet üzerinden toplandı ve daha önceden
kararlaştırılmış olan gündem maddelerini tartıştı.
1. Kurum temsilcilerinin tespitinde mevcut durum, önceki temsilciler ile iletişimin sağlanıp kurumlardaki asistan dağılımının ve durumun belirlenmesi. a. Yaklaşık 15 gün önce TCD Yönetim Kurulu tarafından kurum eğitim sorumlularından e-­‐posta yoluyla uzmanlık öğrenci temsilcilerinin TCD’ye bildirilmesi istenmişti. Mevcut durumda bildirimde bulunan 20 kurum saptandı. Yaklaşık 2 yıl önce belirlenmiş listede 83 kurumun temsilcisi mevcut. b. Türkiye’de genel cerrahi uzmanlık eğitimi veren kurumlarının sayısın belirlenmesi, eski listede olup güncel bilgi gönderilmemiş mevcut temsilcileri listeden aranıp temsilcilik durumunun tespit edilmesi. Eğer temsilcilik durumu devam ediyorsa sisteme güncel bilginin girilmesinin istenmesi. Eğer temsilcilik durumu devam etmiyor ise kurum eğitim sorumlusuna hatırlatma amacıyla telefon edilmesi c. Aranacak numaraların tespiti ve AsKom YK üyelerine paylaştırılma işlemini Dr. Sina FERAHMAN yapacak. 2. Kurumsal kimlik açısından kartvizit kullanımı ve kartvizit taslağının oluşturulması, belirlenen taslağın ve kimliğin uygunluğu için TCD Yönetim Kurulu’na danışılması. a. Kartvizitlerin kullanım amacı cerrahi pratik ile ilişkili olmaktan ziyade asistan komisyonunun kurumsal kimliğini yansıtmak amaçlı olacağı için altını doldurmak gibi Sayfa 1 Türk Cerrahi Derneği
Asistan Komisyonu
31 Mayıs 2014 Cumartesi bir çekince ortada kalmamıştır. Ekteki format uygundur, TCD YK onay verirse basılabilir. TCD YK kararına göre adım atılacak. 3. Yurtdışı cerrahi dernekleri asistan komisyonları ve muadilleri ile ilişkiler; a. Geliştirilebilecek ilişkiler; i. Uzmanlık öğrencileri arasında karşılıklı değişim, araştırma programları b. Geliştirilebilecek ülkeler i. Birleşik Krallık; TCD’nin mevcut durumda The Association of Surgeons of Great Britain and Ireland (ASGBI) ile bir ilişkisi mevcut. ASGBI’nın asistan komisyonu veya muadili yapılanması mevcut ise bu yapılanma ile iletişime geçilebilir. ii. İtalya; Società Polispecialistica Italiana Giovani Chirurghi (SPIGC, The Italian Society of Young Surgeons) Yönetim Kurulu üyesi ile Dr. Enes ARIKAN iletişim içinde. Haziran ayında İtalya’da yapılacak olan IONM kursunda konuşulacak. iii. Hollanda; Association of Surgeons of the Netherlands’in alt derneği olan uzmanlık öğrencileri için (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde) Society of Residents in Surgery of the Netherlands (VAGH; Vereniging van Assistent-­‐
Geneeskundigen in de Heelkunde) bit dernek mevcut. Mayıs 2014’te Cardiff’ te gerçekleşen ESES kongresinde Dr. Akif Enes ARIKAN, VAGH başkanı ile iletişime geçmiş. iv. Almanya ve İsveç ile VAGH aynı amaç doğrultusunda iletişim içinde. VAGH ile kurulacak ilişki bu iki ülke ile de ilişkiyi de sağlayabilir. v. Türkiye’ye komşu diğer ülkeler bu ilişkiye dâhil edilebilir. vi. Bu amaçla 2015 Mart ayında İstanbul’da bir toplantı düzenlenmesi uygun olur. Sayfa 2 Türk Cerrahi Derneği
Asistan Komisyonu
31 Mayıs 2014 Cumartesi c. SWOT analizleri i. Strength; 1. Çevremizdeki ülkeler ile ilişkilerimizi güçlendirebilecek bir durumdayız. 2. Mevcut kurulu bir birliktelik yok. 3. Avrupa’daki ülkeler böyle bir arayış içindeler ve European Junior Doctors’ın bunu sağlayamadığını düşünüyorlar. ii. Weakness; 1. Değişim kapsamında Türkiye’ye gelecek olanlar için İngilizce yönlendiricilik yapacak eğitim görevlisi sayısındaki azlık sıkıntı olabilir. 2. Avrupa’nın Türkiye’ye çekinceli bakışları mevcut. iii. Opportunities; 1. Avrupa’nın da böyle bir ihtiyacı hissetmesi iv. Threats; 1. Avrupa’da böyle bir oluşumun biz adımlarını atmadan kurulabilecek olması d. Bu konu ile ilgili ayrı bir toplantı yapılması uygundur. 4. Nöbet sayıları ile ilgili düzenleme. a. Son yayınlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde nöbet sıklığı 3 günde 1 olarak tanımlanmış durumda. 5. Asistan sempozyumu. a. Cerrahi Araştırma Kongresi içinde yer alabilir. Sonraki toplantıda gündeme alınacak. 6. Cerrahi Araştırma Kongresi’nde asistan oturumu. a. Sonraki toplantıda gündeme alınacak. Sayfa 3 Türk Cerrahi Derneği
Asistan Komisyonu
31 Mayıs 2014 Cumartesi 7. Diğer konular. a. Yok. Sayfa 4 
Download

31.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararları.