Euro Bölgesi PMI
22 Ekim 2014
GSYH
BİLEŞİK PMI
Euro Bölgesi PMI Öncesi…
A1 Capital Yorumu
Eylül ayı verilerine bakalım…
Eylül ayı bileşik PMI 10 ayın en düşüğünde gelerek 52.0
olarak gerçekleşmişti…
Ağustos ayında 52.5 seviyesindeki Indeks için 3. Çeyrek
ortalaması 52.8 ve bu 2014’ün en düşük seviyesi..!
Eylül ayında Üretim’in büyümesi yeni siparişlerin 15 aydır ilk
defa azalması nedeniyle aynı seviyede seyretti…
Hizmetler ve yeni işletmeler 6 ayın en düşüğünde…
PMI Endeksi Nedir?
PMI Endeksi,
Şirketlerin satın alma yöneticilerinin, mal ve hizmet satın
alma eğilimlerini inceleyen bir göstergedir.
Bu gösterge temel olarak büyüme öngörülerini açıklamaya
yönelik ankettir.
Bu ankette
Ülkeler bazında en güçlü ilerleme İrlanda ve İspanya’da
kaydedildi.
Şirket satın alma müdürlerinin, aylık periyotlarla mal ve
hizmet talepleri konusunda nasıl pozisyon alacakları
konusunda sorular yer alır.
Almanya’da Hizmet Sektörü, Üretimden kaynaklanan
yavaşlamanın açığını kapatarak hafif ilerleme kaydetti.
Amaç;
Bu müdürlerin eğilimlerini incelemektir.
Fransa ve İtalya çok belirgin düşüş sinyalleri verdi.
Fransa’nın gerilemesinde Hizmet ve Üretim sektörlerinin
ortak payı varken İtalya’da gerilemenin merkezi Hizmet
sektörüydü…
Bu anketler,
Güncel aylık ekonomik eğilim göstergeleri sunabilme
kapasitesi sayesinde, merkez bankaları, mali piyasalar ve
ticari karar vericiler tarafından dünyada takip edilen iş
anketlerinden biridir.
Euro bölgesi ekonomisinin cansız performası işsizlik
alanında da kendini gösterdi ve İstihdam trendinin geleceği
için zayıf sinyaller verdi…
Enflasyon baskısı da Eylül ayında hafif kaldı…
Ortalam girdi fiyatları 5 ayın en yavaş düzeyinde arttı tıpkı
hizmet sektörü maliyetleri enflasyonunun yavaşlaması ve
üretim satın alma fiyatlarının düşüşü gibi…
Direktör
Belgin Maviş
PMI Endeksinin gösterdiği ;
50’nin üzerindeki rakamlar genişlemeyi
50’nin altındaki rakamlar daralmayı işaret eder.!
Geçen ay gelen rakam 52 ile On ayın en düşüğüydü.
Bu ay için tahminler;
Son gelen enflasyon datalarınında kötüleşmesiyle 51,5
Bileşik PMI …
Veri 23 Ekım 2014 saat 11 de gelecek…
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

euro pmı ne olur detaylarıyla